Isnin, Februari 12, 2018

Teley MAB 12 Febuari.

Tele MAB no. 723

Isnin, 12hb Februari 2018
No. tel.: 03-22722687.

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Terdapat 2 pengumuman baharu dan 2 pengumuman lama,

1. Kelas Yoga Petang.

Berita baik untuk para OKU Penglihatan yang bekerja! Kelas yoga akan diadakan pada setiap petang hari Rabu dari pukul 6.00 petang hingga 7.00 petang. Program akan bermula pada bulan Mac. Mereka yang berminat, sila berdaftar dengan En. Subra, berikan nama anda dan no. telefon yang boleh dihubungi.

2. Sukarelawan dalam Penglibatan Komuniti oleh SBM KL/Selangor, dengan kerjasama JKM.

Program ini akan berlangsung pada hari Ahad, 25th Februari di Dataran Medan Pasar, Kuala Lumpur, dari pukul 7.30 pagi hingga 12.30 tengah hari, yang mana ia akan dirasmikan oleh Menteri Wilayah Persekutuan. Antara acaranya termasuklah jalan kaki besar, masakan dan pengecatan bangunan. OKU Penglihatan yang ingin mengambil bahagian, sila berdaftar dengan pejabat SBM KL/Selangor di 22765276 dan berikan saiz t-shirt anda.

3. MAB boleh menolong untuk memperbaharui Kad OKU anda yang telah rosak.

Cuma bawa bersama Kad OKU anda dengan salinan Photostat kepada Cik Aqilah atau Cik Gayathri dan MAB akan mengambil perkara itu dengan JKM. Tarikh tutup untuk menyerahkan kad tersebut ialah pada hari Khamis, 15th Februari.

4. Perhimpunan makan tengah hari bagi bekas pelajar St. John dan para guru sumber.

Ia akan diadakan pada hari Ahad, 18hb Mac, 12 tengah hari hingga 4 petang di Hotel Armada, PJ. Yuran sebanyak RM80.00 bagi orang dewasa, RM60.00 bagi warga emas dan RM40.00 bagi kanak-kanak berusia antara 6-12 tahun.

OKU Penglihatan yang mahu menghadirinya, sila hubungi En. Loh Kong Ken di 012-2654907

Terima kasih,

Ikhlas,
En. Godfrey Ooi.
Cik Roslina Mohamed.

Tele MAB no. 723
Monday, 12th February 2018
Tel. no.: 03-22722687.

Hello friends,

There are 2 new and 2 old announcements,

1. Evening Yoga Class.

Good news for working blind people! There will be a yoga class every Wednesday evening. 6.00 pm to 7.00 pm. The program will start in March. Those interested, please register with Mr. Subra, giving your name and contact no.

2. Volunteerism in Community Engagement by The SBM KL/Selangor, in collaboration with JKM.

This will be on Sunday, 25th February at The Dataran Medan Pasar, Kuala Lumpur, from 7.30 am to 12.30 pm, which will be officiated by The Minister of Federal Territory. Event will include a big walk, cooking and painting of buildings. Blind persons interested to take part, please register with The SBM KL/Selangor office at 22765276 and give your t-shirt size.

3. MAB can help to renew your damaged OKU Card.

Just bring along your damaged card with the Photostat copy to Miss Aqilah or Ms. Gayathri and MAB will take up the matter with JKM. Closing date for handing over the card is this Thursday, 15th February.

4. Lunch gathering for ex-Johanians and resources teachers.

This will be on Sunday, 18th March. 12.00 noon to 4.00 pm at The Armada Hotel, PJ. The fee is RM80.00 for adults, RM60.00 for senior citizens and RM40.00 for children between 6-12 years old.

5. Blind persons wishing to attend, please contact Mr. Loh Kong Ken at 012-2654907.

Thank you,

Regards,
Mr. Godfrey Ooi.
Ms. Roslina Mohamed.

Isnin, Februari 05, 2018

Teley MAB 5 Febuari.

Tele MAB no. 722

Isnin, I5hb Februari 2018
No. tel.: 03-22722687

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Terdapat 2 pengumuman baharu, 1 pengumuman lama dan 1 pengumuman buku,

1. MAB boleh menolong untuk memperbaharui Kad OKU anda yang telah rosak.

Cuma bawa bersama Kad OKU anda dengan salinan Photostat kepada Cik Aqilah atau Cik Gayathri dan MAB akan mengambil perkara itu dengan JKM. Tarikh tutup untuk menyerahkan kad tersebut ialah pada hari Khamis, 15th Februari.

2. Perhimpunan makan tengah hari bagi bekas pelajar St. John dan para guru sumber.

Ia akan diadakan pada hari Ahad, 18hb Mac, 12 tengah hari hingga 4 petang di Hotel Armada, PJ. Yuran sebanyak RM80.00 bagi orang dewasa, RM60.00 bagi warga emas dan RM40.00 bagi kanak-kanak berusia antara 6-12 tahun.

OKU Penglihatan yang mahu menghadirinya, sila hubungi En. Loh Kong Ken di 012-2654907.

3. Sambutan Tahun Baharu Cina di Perpustakaan Negara.

Ia akan diadakan pada hari Sabtu, 24hb Februari dan van akan disediakan. OKU Penglihatan yang berminat untuk menghadirinya, sila berdaftar dengan En. Lai di 26871891 atau En. Iskandar di 0113-3170176.

4. Di sini, ada sebuah buku Braille Bahasa Inggeris untuk dibaca.

Tajuknya adalah Limitations oleh K. Turow dalam 2 jilid. Ini adalah sebuah novel yang berunsur misteri dan tegang.

Terima kasih,

Ikhlas,
En. Godfrey Ooi.
Cik Roslina Mohamed.

Tele MAB no. 722
Monday, 5th February 2018
Tel. no.: 03-22722687

Hello friends,

There are 2 new, 1 old and 1 book announcements,

1. MAB can help to renew your damaged OKU Card.

Just bring along your damaged card with the Photostat copy to Miss Aqilah or Ms. Gayathri and MAB will take up the matter with JKM. Closing date for handing over the card is this Thursday, 15th February.

2. Lunch gathering for ex-Johanians and resources teachers.

This will be on Sunday, 18th March. 12.00 noon to 4.00 pm at The Armada Hotel, PJ. The fee is RM80.00 for adults, RM60.00 for senior citizens and RM40.00 for children between 6-12 years old.

Blind persons wishing to attend, please contact Mr. Loh Kong Ken at 012-2654907.

3. Chinese New Year Celebration at National Library.

This will be on Saturday, 24th February and the van will be provided. Blind persons are invited to attend. Please register with Mr. Lai at 26871891 or Mr. Iskandar at 0113-3170176.

4. Here’s an English Braille book to read.

The title is Limitations by K. Turow in 2 volumes. This is the mystery, suspense novel.

Thank you,

Regards,
Mr. Godfrey Ooi.
Ms. Roslina Mohamed.

Arkit blog