Jumaat, Disember 19, 2014

Teley MAB no. 564

Teley MAB no. 564

Khamis, 18 Disember 2014

No. tel. 03-22722687

 

Salam sejahtera,

Terdapat 3 pengumuman baharu dan 4 pengumuman lama,

Pengumuman 1: MAB Shoppe Giant Kinrara.

4 orang juru urut orang buta (2 lelaki dan 2 perempuan) diperlukan untuk bekerja di sini dari jam 10.00 pagi hingga 9.00 malam setiap hari. Bayaran berdasarkan asas komisyen. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Akif di samb. 149 atau 017-2443873.

Pengumuman 2: Unit Jualan LRC

Unit ini akan ditutup dari 29 hingga 31 Disember untuk audit. Ia akan dibuka semula pada hari Jumaat, 2 Januari tahun hadapan.

Pengumuman 3: Sesi nyanyian bersama lagu-lagu lama Inggeris.

Sesi ini akan diadakan pada hari Sabtu, 10 Januari di Pusat Warga Emas Orang Buta dari jam 2.00 hingga 5.00 petang. Yuran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan En. Violet di talian 22742576.

Pengumuman 4: Sesi nyanyian bersama lagu Mandarin.

Sesi ini akan diadakan pada hari Khamis, 1 January, hari pertama tahun baharu di Pusat Warga emas orang buta dari jam 10.00 pagi hingga 1.00 tengah hari. Yuran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan En. Lai Kok Keong di talian 22742576.

Pengumuman 5: Perhimpunan warga emas orang buta.

Perhimpunan ke empat bagi tahun 2014 akan diadakan pada hari Sabtu, 10 Januari bermula dari jam 9.30 pagi dengan satu pertandingan bakat seni. Mereka yang berminat untuk mengambil bahagian, sila berikan nama anda kepada En. K. K. Goh di talian 92219490. Yuran sebanyak RM5.00 untuk ahli dan RM6.00 untuk bukan ahli. Sila berdaftar dengan Puan Rani di talian 016-6854837.

Pengumuman 6: Majlis Maulidur Rasul.

Majlis ini akan diadakan oleh PERKHIDMAT pada hari Sabtu, 3 Januari di Kafeteria MAB dari jam 9.00 pagi hingga 1.00 tengah hari. Sarapan dan makan tengah hari akan dihidangkan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat ini di talian 92211440.

Pengumuman 7: Ruangan titik merah.

Terdapat sebuah lagi buku bergambar tentang Frank Sinatra bersama dengan CD yang mengandungi 8 buah lagu paling popularnya. Anda boleh datang secara individu atau dalam satu kumpulan untuk membaca buku itu dan mendengar lagunya. Sila hubungi En. Rasyid di talian 22722677 samb. 305 atau Cik Nabilah di sambungan 150

Terima kasih,

Ikhlas

En. Godfrey Ooi.

 


Teley MAB no. 564

Thursday, 18th December 2014

Tel. no. 03-22722687

 

Hello friends,

There are 3 new and 4 old announcements,

Announcement 1: MAB Shoppe Giant Kinrara.

4 blind masseurs (2 men and 2 women) are needed to work here from 10.00 am to 9.00 pm daily. Payment is on commission basis. For more info, please contact Mr. Akif at ext. 149 or 017-2443873.

Announcement 2: Library Sales Unit.

This unit will be closed from 29th to 31st December for auditing. It will be open on Firiday, 2nd January next year.

Announcement 3: English Oldies Sing Along Session.

This will be on Saturday, 10th January at The Elderly Blind Centre from 2.00 pm to 5.00 pm. The fee is RM2.00 only. Please register with Mr. Violet at 22742576.

Announcement 4: Mandarin Sing Along Session.

This will be on Thursday, 1st January, the new year day at the Elderly Blind Centre from 10.00 am to 1.00 pm. The fee is RM2.00 only. Please register with Mr. Lai Kok Keong at 22742576.

Announcement 5: Elderly Blind Gathering.

The 4th gathering for 2014 will be on Saturday, 10th January beginning at 9.30 am with a talentime. Those interested to take part, please give your name to Mr. K. K. Goh at 92219490. The fee is RM5.00 for members and RM6.00 for non-members. Please register with Mrs. Rani at 016-6854837.

Announcement 6: Majlis Maulidur Rasul.

This will be held by PERKHIDMAT on Saturday, 3rd January at the MAB Cafeteria from 9.00 am to 1.00 pm. Breakfast and lunch will be served. For more information, please call the office at 92211440.

Announcement 7: Red Spot Section.

There is another picture book of Frank Sinatra with the CD of his eight most popular songs. You may come to the Red Spot Section at the MAB Library individuallay or in a group to read the book and listen to the songs. Please contact En. Rasyid at 22722677 ext. 305 or Cik Nabilah at ext. 150.

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

TELEY MAB NO. 563

TELEY MAB NO. 563

Selasa, 16 Disember 2014

No. tel.: 03-22722687

Salam sejahtera,

Terdapat 5 pengumuman baharu dan 1 pengumuman lama,

Pengumuman 1: Perhimpunan warga emas orang buta.

Perhimpunan keempat telah pun ditangguhkan ke hari Sabtu, 10 Januari 2015. Mereka yang berminat untuk mengambil bahagian, sila berikan nama anda kepada En. K. K. Goh di talian 92219490. Sila daftarkan diri dengan Puan Rani di talian 016-9854837, yang mana akan bermula pada jam 8.30 pagi. Yuran sebanyak RM5.00 untuk ahli dan RM6.00 untuk bukan ahli.

Pengumuman 2: Nyanyian bersama lagu Mandarin.

Acara ini akan berlangsung pada hari Khamis, 1 Januari 2015, hari pertama tahun 2015 di Pusat Warga Emas Orang Buta dari jam 10.00 pagi  hingga 1.00 tengah hari. Yuran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan En. Lai Kok Keong di talian 22742576.

Pengumuman 3: Ruangan titik merah.

Terdapat sebuah lagi buku bergambar tentang Frank Sinatra bersama dengan CD yang mengandungi 8 buah lagu paling popularnya. Anda boleh datang secara individu atau dalam satu kumpulan untuk membaca buku itu dan mendengar lagunya. Sila hubungi En. Rasyid di talian 22722677 samb. 305 atau Cik Nabilah di sambungan 150.

Pengumuman 4: Seorang sukarelawan pembaca ad-hoc.

Seorang sukarelawan pembaca ad-hoc telah tersedia untuk waktu yang terhad sahaja. Mereka yang berminat, sila hubungi Cik Nabilah di talian 22722677 samb. 150.

Pengumuman 5: Majlis Maulidur Rasul.

Majlis ini akan diadakan oleh PERKHIDMAT pada hari Sabtu, 3 Januari di Kafeteria MAB dari jam 9.00 pagi hingga 1.00 tengah hari. Sarapan dan makan tengah hari akan dihidangkan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat ini di talian 92211440.

Pengumuman 6: Pelajaran bahasa-bahasa asing.

 

Pihak GTC akan membimbang pelajaran bahasa asing kepada OKU penglihatan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Chowdry di talian 22722677 samb. 149 atau 016-6456140.

 

Terima kasih,

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.


TELEY MAB NO. 563

Tuesday, 16th December 2014

Tel. no. 03-22722687

Hello friends,

There are 5 new and 1 old announcements,

Announcement 1: Elderly blind gathering.

The 4th gathering has been postponed to Saturday, 10th January 2015. Those interested to take part, please give your names to Mr. K. K. Goh at 92219490. Please register with Mrs. Rani at 016-9854837, which begins at 8.30 am. The fee is RM5.00 for members and RM6.00 for non-members.

Announcement 2: Mandarin Sing Along.

This will be on the Thursday, 1st January 2015 which is the new year day at The Elderly Blind Centre from 10.00 am to 1.00 pm. The fee is RM2.00 only. Please register with Mr. Lai Kok Keong at 22742576.

Announcement 3: Red Spot Section.

There is another picture book of Frank Sinatra with the CD of his eight most popular songs. You may come to the Red Spot Section at the MAB Library individuallay or in a group to read the book and listen to the songs. Please contact En. Rasyid at 22722677 ext. 305 or Cik Nabilah at ext. 150.

Announcement 4: An ad-hoc reader volunteer.

A volunteer ad-hoc reader is available for a limited time. Those interested, please call Cik Nabilah at 22722677 ext. 150.

Announcement 5: Majlis Maulidur Rasul.

This will be held by PERKHIDMAT on Saturday, 3rd January at the MAB Cafeteria from 9.00 am to 1.00 pm. Breakfast and lunch will be served. For more information, please call the office at 92211440.

Announcement 6: Foreign language lessons.

The GTC will be conducting foreign language lessons for the blind. For more details, please call Mr. Chowdry at 22722677 ext. 149 or 016-6456140.

 

Thank you,

Regards,

Mr. Godfrey Ooi

Talian Maklumat PERTIS 15 Disember 2014

Talian Maklumat PERTIS 15 Disember 2014

Inilah talian maklumat Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia (PERTIS), membawakan pengumuman-pengumuman untuk minggu yang bermula pada 15   Disember  2014,

bersamaan 22  Saffar 1436 Hijrah. .(Isnin).

Pengumuman Terkini

 

Pengumuman dari ibu pejabat Pertis.

 

1.1 Kumpulan Sukarelawan

Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia (PERTIS)

berhasrat untuk mengujudkan Kumpulan Sukarelawan.

Okjektif mengujudkan kumpulan tersebut ialah:

1.1.1 untuk membantu ahli-ahli sekiranya pihak PERTIS menganjurkan program/aktiviti seperti bengkel, kursus, Mesyuarat,  jamuan dan yang seumpama dengannya.

1.1.2 Untuk menjalinkan hubungan mesra antara ahli-ahlibiasa PERTIS yang OKU penglihatan dengan sukarelawan atau orang normal yang suka membuat kerja-kerja amal kemasyarakatan.

 

Kepada mereka yang berminat untuk menyertai kumpulan sukarelawan tersebut,

Sila hubungi Encik Osman Nordin Bin Omar selaku pengerusi Biro  Kesejahterahan

dan Kebajikan Kemasyarakatan  Pusat PERTIS,

di talian 013 364 1994.

Syarat utama yang di perlukan ialah:

I.                    mereka yang rabun dan orang normal.

II.                 Yang sanggup bertugas bila-bila masa di perlukan.

 

1.2 Jawatan Kerani PERTIS.

Pada30 Muharram 1436 Hijrah bersamaan  23 November 2014 Masihi (ahad)

Suatu acara temuduga untuk jawatan kerani secara kontrak  telah dijalankan di Ibu Pejabat PERTIS. Encik Ahmad Bin Abdul Wahab telah di pileh untuk menjawat jawatan kerani secara kontrak.Beliau akan mula bertugas pada 14 Rabiul-awal 1436 Hijrah bersamaan5 Januari 2015 (isnin)

Semoga dengan adanya penambahan kerani melicinkan lagi pengurusan di Ibu Pejabat PERTIS. Kepada mereka yang tidak Berjaya jangan putus asa.

Jika ada keperluan mereka akan di jemput berkerja sebagai part time di pejabat PERTIS.

 

1.3 PROGRAM  AKADEMI PENGAJIAN SAHABAT INSANI.

 

Permohonan adalah dipelawa daripada pelajar-pelajar OKU penglihatan lepasan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dan lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM),

bagi menyertai program-program kendalian AKADEMI PENGAJIAN SAHABAT INSANI sebagaimana berikut:

 

a) Sekolah Menengah Islam Integrasi Tahfiz Insani (Sahabat Insani Penglihatan)

b) Program Persijilan Lepasan SPM (Persijilan Islam Sahabat Insani)

 

Sekolah Menengah Islam Integrasi Tahfiz Insani

(SMIITI Sahabat Insani Penglihatan)

Sekolah yang menyediakan pendidikan peringkat menengah rendah dan menengah tinggi dan berdaftar dengan Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan ini dikhususkan untuk:

1. Pelajar lelaki dan perempuan lepasan sekolah rendah/UPSR

2. Pelajar yang menghadapi masalah penglihatan

3. Pelajar yang berminat untuk mendalami ilmu agama dan menghafaz Al-Quran

 

Kelebihan SMIITI Sahabat Insani Penglihatan:

1. Menggunakan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dan Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

2. Mempraktikkan pendekatanPendidikan Berasaskan Atribut (Attribute Based Education)

3. Membentuk pelajar yang seimbang kemahiran dunia dan akhirat

4. Menyediakan kemudahan asrama

5. Mempunyai Pakar/Penasihat Pendidikan berwibawa

 

Program Persijilan Lepasan SPM (Persijilan Islam SahabatInsani)

Program ini merangkumi:

1. Sijil Pengajian Al-Quran

2. Sijil Pengajian Syariah

3. Sijil Pengajian Usuluddin

4. Sijil Tahfiz al-Quran

 

Program yang diadakan dengan kerjasama Pusat Pengajian Berterusan Universiti Malaya (UMCCED) ini dikhususkan untuk:

1. Pelajar lelaki dan perempuan lepasan sekolah menengah/SPM

2. Pelajar yang menghadapi masalah penglihatan

3. Pelajar yang berminat untuk mendalami ilmu agama dan menghafaz Al-Quran.

 

Kelebihan Persijilan Islam Sahabat Insani:

1. Menggunakan program persijilan yang berakreditasi

2. Mempunyai Pakar/Penasihat Pendidikan berwibawa

3. Membuka peluang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat diploma

 

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi terus Yang Dipertua Pertis,

Encik Mohammad FaizalBin  Che Yusof di talian 012 937 6539.

 

1.4 Ahli yang di tumpa musibah.

Encik Baseri Bin Ahmad telah di masukan ke hospital semula pada 11Saffar 1436 Hijrah

bersamaan 4 Disember 2014 Masihi (Khamis)

Beliau telah pengsan ketika menjalani dialysis di Pusat Dialysis pada hari khamis.

 

Selain daripada penyakit yang sedang beliau alami iaitu masalah buah pingang,paru-paru, kencing manis dan yang sewaktu dengannya, beliau juga telah di sahkan oleh doktor bahwa sekarang  terkena jangkitan kuman.

 

. Pengumuman dari pertubuhan-pertubuhan atau ajensi lain.

2.1 Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia,

Society Of The Blind In Malaysia (SBM)

Cawangan Kuala Lumpur/Selangor,

Akan menganjurkan Pertandingan Pingpong Peringkat Zon Selatan 2014.

Pertandingan tersebut akan di jalankan seperti berikut:

Tarikh:

26,27 dan 28 Saffar 1436 hijrah

Bersamaan19,   20 dan21  Disember2014 (Jumaat – ahad)

Tempat:

Bilik Klub Rekrasi MAB, (KRM)

Persatuan Orang Buta Malaysia,

Kompleks MAB,

Bricfields, Kuala Lumpur.

Terdapat 4 buah cawangan akan menyertai  pertandingan tersebut iaitu:

Cawangan Kuala Lumpur/Selangor, Cawangan Melaka, Kawasan Johor

dan Kawasan Negeri Sembilan.

Johan pertandingan  akan mendapat Piala Pusingan Presiden SBM

Pertandingan Pingpong Peringkat Zon Selatan.

dan wang tunai.

2.2 Hari OKU Peringkat Negeri Selangor 2014

Sambutan Hari OKU peringkat negeri Selangor tahun 2014 akan di adakan seperti berikut:

Tarikh:

28 Saffar 1436 Hijrah bersamaan 21 Disember 2014 Maasihi (ahad).

Tempat:

Di Shah Alam Selangor.

Masa: 8.30 pagi - 5.00 petang.

Di antara program-program yang akan di jalankan ialah:

forum, sukanika dan masjlis perasmian.

Majlis perasmian akan di sempurnakan oleh YB Azmin Bin Ali.

dua buah bas akan di sediakan.

Kepada mereka yang berhasrat untuk mengikuti program tersebut sila berkumpul di perkarangan MAB. Bas akan bertolak pada pukul 8.00 pagi.

Sebarang pertanyaan sila hubungi Encik Osman Nordin Bin Omar di talian 013 364 1994.

 

 

Peringatan:

 

1.    Sekiranya anda menghadapi masalah untuk menghubungi telemaklumat ini menerusi talian telefon (03-40223950)

sila maklumkannya kepada Cik Siti Haida Hamedan di talian ibu pejabat PERTIS Pusat, 03-40212631 pada waktu pejabat.

 

2.  Sila ambil maklum, semua pengumuman yang ingin diumumkan menerusi talian maklumat ini hendaklah tiba ke peti e-mail atau ke peti SMS Setiausaha Agong PERTIS selaku penyelaras talian maklumat ini selewat-lewatnya pada jam 8 malam setiap hari Jumaat.alamat dan nombor telefon beliau adalah seperti berikut, rosmelati60@gmail.com, dan no. telefon 0122163354, 0129772341 atau 03 2034 7007.

 

Kami mohon berbanyak maaf kerana pengumuman yang tiba lewat daripada masa yang telah ditetapkan tidak dapat dimuatkan ke dalam kandungan pengumuman pada minggu berikutnya.Segala kerjasama daripada semua pihak didahului dengan ucapan jutaan terima kasih.

 

 

Diselaraskan Oleh

 

Puan Rosnah Ahmad

Setiausaha Agung 

Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia (PERTIS)

Ahad, Disember 14, 2014

Teley MAB no. 562.

Teley MAB no. 562.


 


Isnin, 8 Disember 2014.


 


No. tel.: 03-22722687.


 


Salam sejahtera,


 


Terdapat 5 pengumuman baharu dan 1 pengumuman lama,


 


Pengumuman 1: Kad-kad OKU.


 


Dua lagi kad-kad OKU yang sepatutnya diambil oleh Nor Asyikin Abdul Aziz dan Haikal Sulaiman Epoi. Sila hubungi Puan Farah Jori di talian 22722677 samb. 118.


 


Pengumuman 2: Lawatan PESROB Selangor ke Port Dickson serta Karnival Mini.


 


Lawatan ini akan berlangsung dari hari Sabtu 10 Januari 2015 hingga Isnin, 12 Januari 2015. Terhad untuk 30 orang ahli sahaja. Yuran deposit sebanyak RM50.00. Sila berdaftar dengan En. Abul Faris di talian 017-5159664.


 


Pengumuman 3: Pertemuan semula bekas pelatih tahun 2009-2013.


 


Majlis ini akan berlangsung di Inapan Desa Orchard, Hulu Langat dari hari Sabtu, 11 April hingga hari Ahad, 12 April 2015. Yuran sebanyak RM100.00. Tarikh tutup ialah pada 31 Januari. Sila berdaftar dengan En. Shahril Azrie di talian 0134315539.


 


Pengumuman 4: Koperasi OKU.


 


Koperasi ini sedang menaiktaraf kempen keahlian di seluruh negara. Mesyuarat pelaburan pertama akan diadakan pada hari Rabu, 17 Disember, 7.00 petang di Kafeteria MAB. Satu perbincangan tentang pelaburan juga akan diadakan tentang tenaga solar, pengurusan sumber tentang binatang dan ternakan ikan. Minuman ringan akan dihidangkan. Sila hubungi En. Guna di talian 018-3727223.


 


Pengumuman 4: Ruangan titik merah.


 


Ruangan titik merah ini telah pun dibentuk di dalam Perpustakaan MAB. Ruangan ini adalah untuk koleksi buku-buku yang unik dan luar biasa, yang mana tidak boleh diambil keluar dari perpustakaan ini. Untuk permulaan, terdapat satu buku bergambar tentang Elvis Presley bersama satu CD yang mengandungi 10 buah lagu paling popularnya. Jika anda mahu membaca dan mendengar lagu-lagunya, kenapa tidak datang ke perpustakaan ini secara individu atau berkumpulan? Sila hubungi En. Rasyid di talian 22722677 samb. 305 atau Cik Nabilah di samb. 150.


 


Pengumuman 5: Pelajaran bahasa-bahasa asing.


 


Pihak GTC akan membimbang pelajaran bahasa asing kepada OKU penglihatan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Chowdry di talian 22722677 samb. 149 atau 016-6456140.


 


Terima kasih,


 


Ikhlas,


En. Godfrey Ooi.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

Teley MAB no. 562.


Monday, 8th December 2014.

 

Tel. no.: 03-22722687.


Hello friends,


There are 5 new and 1 old announcements,


Announcement 1: OKU Cards.


Two more OKU cards are to be collected by Nor Asyikin Abdul Aziz and Haikal Sulaiman Epoi. Please contact Puan Farah Jori at 22722677 ext. 118.


Announcement 2: PESROB Selangor Port Dickson trip and mini carnival.


This will be from Saturday, 10th January 2015 to Monday, 12th January 2015. The places for 30 members only. Deposit fee is RM50. Please register with En. Abul Faris at 017-5159664.


Announcement 3: Reunion of ex-trainees 2009-2013.


This will be at the Inapan Desa Orchard, Hulu Langat from Saturday, 11th April to Sunday. 12th April 2015. The fee is RM100.00. The closing date is on 31st January. Please register with Mr. Shahril Azrie at 013-4315539.


Announcement 4: Koperasi OKU.


The co-operation is embarking on the membership drive nationwide. The first investment meeting will be on Wednesday, 17th December, 7.00 pm at the MAB Cafeteria. There will be investment talks on solar energy, animal husbandary and fish farming. Light refreshment will be served. Please call Mr. Guna at 018-3727223.


Announcement 4: Red Spot Section.


The Red Spot Section has been set up at the MAB Library. This is for unique and rare collection of books, which cannot be taken out of the library. For a start, there is a picture book of Elvis Presley with the CD of the 10 of his most popular songs. If you wish to read the book and listen to his songs, why not come to the library individually or in a group. Please contact En. Rasyid at 22722677 ext. 305 or Cik Nabilah at ext. 150.


Announcement 5: Foreign language lessons.


The GTC will be conducting foreign language lessons for the blind. For more details, please call Mr. Chowdry at 22722677 ext. 149 or 016-6456140.

Thank you,

Regards,


Mr. Godfrey Ooi.

Rabu, Disember 03, 2014

TELEY MAB NO. 560

TELEY MAB NO. 560

 

Rabu, 26 November 2014

 

No. tel: 03-22722687.

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 2 pengumuman baharu dan 3 pengumumam lama,

 

Pengumuman 1: Program Save Me 999.

 

Program Save Me 999 akan diadakan pada hari Sabtu, 6 Disember dari jam 8.30 pagi hingga 2.00 petang di Pearl International Hotel, Jalan Klang Lama. Sarapan dan makan tengah hari akan disediakan. Bas akan meninggalkan Kompleks MAB jam 7.30 pagi. Mereka yang berminat, sila daftarkan diri dengan En. Subramaniam sebelum 3 Disember.

 

Pengumuman 2: Larian amal dan pencarian harta karun.

 

Para pelajar Optometri dan Sains UKM memperingati sambutan Hari Penglihatan Sedunia dengan mengadakan larian amal dan pencarian harta karun. Semua pembayang akan diberikan dalam bentuk Braille. Acara ini akan diadakan di Tasik Titiwangsa pada hari Sabtu 6 Disember bermula jam 7.00 pagi hingga 1.00 tengah hari. Makanan dan beg cenderamata akan disediakan. Pengangkutan akan meninggalkan Kompleks MAB pada jam 6.30 pagi. Hanya 30 orang OKU penglihatan dijemput hadir. Sila berdaftar dengan En. Subramaniam di talian 22722677 dan nyatakan saiz t-shirt anda.

 

Pengumuman 3: Program Kebajikan Caring 1Malaysia 2014 oleh Majlis Belia Lembah Pantai.

 

Majlis ini akan diadakan pada hari Ahad, 14 Disember dari jam 9.00 pagi hingga 4.00 petang di Dewan Pandu Puteri, Brickfields. Ang pow dan hamper akan diberikan. Sarapan, makan tengah hari dan jamuan teh akan dihidangkan. Semua sepatutnya berkumpul di Kompleks MAB pada jam 8.30 pagi. Mereka yang berminat, sila berdaftar dengan En. Subramaniam di talian 22722677 sebelum 30 November.

 

Pengumuman 4: Angkat berat Terbuka Kuala Lumpur untuk OKU Penglihatan dan Oku fizikal yang lain.

 

Pertandingan ini akan berlangsung dari hari Jumaat hingga Ahad, 19 hingga 21 Disember 2014 di Kompleks MAB. Mereka yang berminat, sila hubungi Dr. Radha Krishnan di talian 03-22722677 samb. 191. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Lee Seng Chow di talian 012-2673759.

 


Pengumuman 5: Koperasi OKU.

 

Koperasi OKU telah pun berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan telah menerima sijil operasinya pada 6 November. Jadi, koperasi ini sekarang sedang dalam proses pendaftaran ahli dan bersedia untuk menjemput semua OKU Penglihatan dan semua OKU yang lain untuk menyertai koperasi ini sebagai ahli. Koperasi ini akan mengadakan satu mesyuarat pada hari Sabtu, 15 November jam 2.00 petang di Kafeteria MAB. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Guna di talian 017-3727223.

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.


TELEY MAB NO. 560

 

Wednesday, 26th November 2014

 

Tel. no.: 03-22722687.

 

Hello friends,

 

There are 2 new and 3 old announcements,

 

Announcement 1: The Save Me 999 Programme.

 

The Save Me 999 Programme will be held on Saturday, 6th December  from 8.30 am to 2.00 pm at The Pearl International Hotel, Jalan Klang Lama. Breakfast and lunch will be provided. The bus will leave Kompleks MAB at 7.30 am. Those interested, please register with Mr. Subramaniam at 22722677 before 3rd December.

 

Announcement 2: The charity run and treasure hunt.

 

The Optometry and Science Students of UKM are commemorating the World Sight Day with the charity run and charity run. All the clues will be in Braille. It will be at Tasik Titiwangsa on Sunday, 6th December from 7.00 am to 1.00 pm. Meals and goodie bags will be provided. The transport will leave Kompleks MAB at 6.30 am. Only 30 blind persons are invited. Please register with Mr. Subra at 22722677 and state your T-shirt size.

 

Announcement 3: Caring 1Malaysia Welfare Programme 2014 by the Lembah Pantai Youth Council.

 

This will be on Sunday, 14th December from 9.00 am to 4.00 pm at The Girl Guide Hall, Brickfields. Ang pow and hamper will be given. Breakfast, lunch and tea will be served. All should gather at Kompleks MAB at 8.30 am. Those interested, please register with Mr. Subramaniam at 22722677 by 30th November.

 

Announcement 4: Powerlifting KL Open for the blind and physically impaired.

 

This competition will be held from Friday to Sunday on 19th to 21st December 2014 at The Kompleks MAB. Those interested, please contact Dr. Radha Krishnan at 22722677 ext. 191. For more information, please call Mr. Lee Seng Chow at 012-2673759.

 

Announcement 5: Koperasi OKU.

 

Ther Koperasi OKU has been registered with the Suruhanjaya Koperasi Malaysia and it received its certificate of operation on 6th November. So, the cooperation now is on the membership drive and would like to invite all the blind and disabled persons to join as members. The cooperation is calling for a meeting on Saturday, 15th November at 2.00 pm at the MAB Cafeteria. For more information, please call Mr. Guna at 017-3727223.

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Rabu, November 26, 2014

Talian Maklumat PERTIS 24 November 2014

Talian Maklumat PERTIS 24 November 2014

    Inilah talian maklumat Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia (PERTIS).  Membawakan pengumuman-pengumuman untuk minggu yang bermula pada 24 November  2014 Masihi bersamaan 1 Saffar 1436 Hijrah.(Isnin)

 

Pengumuman Terkini

    

1.            Pengumuman dari ibu pejabat Pertis.

 

1.1 Temuduga Jawatan Secara Kontrak.

Pihak PERTIS telah  mengadakan sesi temuduga untuk jawatan secara kontrak.

Temuduga tersebut telah di jalankan pada30 Muharram 1436 Hijrah  bersamaan  23 November (ahad)Bertempat di ibu pejabat PERTIS.

Empat orang calun telah hadir ke sesi temuduga tersebut.

Keputusannya akan diketahui insya Allah dalam masa  seminggu dua lagi.

 

1.2 Bengkel Smart Solat.

Sebagaimana yang telah di umumkan sebelum ini,

Bahagian Pembangunan Dakwah, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (JAWI) dengan kerjasama  Biro Pendidikan Dan Dakwah PERTIS Pusat

akan menganjurkan  Bengkel Smart Solat. Bengkel tersebut akan di jalankan seperti berikut:

 

Tarikh:

6 Saffar  1436 Hijrah bersamaan 29 November 2014 Masihi.

Hari sabtu.

Tempat:

bertempat di Surau,

Persatuan Orang Buta Malaysia,

Malaysian association For The Blind MAB,

Kompleks MAB,

Jalan Tebing Of Jalan Tun Sambathan 4,

Brickfields, Kuala Lumpur.

Masa:

Bengkel akan bermula jam 7.30 pagi dengan pendaftaran para peserta

dan dijangka tamat pada jam 5.00 petang.

Bengkel ini juga akan melibatkan praktikal (amali) solat bagi memantapkan lagi solat kita.

 

Kepada mereka yang telah berdaftar untuk mengikuti program tersebut di harap dapat   hadirkan diri pada tarikh, tempat dan masa seperti yang tertera di atas.

Sebarang pertanyaan atau masalah

sila hubungi Pengerusi Biro Pendidikan dan Dakwah, iaitu

Encik Wan Mohd Suhaimi bin Wan Mohd Zawil Abidin

di talian bimbitnya, 013-4030531

 

1.3. Kelas Alquran Braille.

Pendaftaran untuk kelas Asas al-Quran Braille sesi baharu

anjuran Biro Pendidikan dan Dakwah PERTIS Pusat masih di buka kepada semua ahli yang berhasrat untuk mengikuti kelas tersebut.

 

Kelas Al quran  akan di mulakan pada awal  januari 2015.

sila  berdaftar dengan Pengerusi Biro Pendidikan Dan Dakwah, iaitu

encik Wan Mohd Suhaimi bin Wan Mohd Zawil Abidin di talian bimbitnya, 013-4030531 melalui panggilan telefon atau SMS.

Pendaftaran melalui pihak lain dianggap tidak sah.

 

2. Pengumuman dari PERTIS Wilayah.

2.1 PERTIS Wilayah Trengganu.

 

Ahli Jawatankuasa PERTIS Wilayah Trengganu Darul Iman

akan mengadakanMesyuarat Ahli JawatankuasaPERTIS Wilayah Trengganu.

Mesyuarat tersebut akan di jalankan seperti berikut:

 

Tarikh: 11 Saffar 1436 Hijrah.

Bersamaan 4 Disember 2014 Masihi.(Khamis)

Bertempat:

  Di bilik mesyuarat Pusat Kegiatan PERTIS Wilayah Trengganu.

Masa:

Pukul 10.00 pagi.

Di harap semua Ahli Jawatankuasa PERTIS Wilayah Trengganu dapat hadirkan diri ke mesyuarat tersebut harap maklum.

 

 

Peringatan:

 

1. Sekiranya anda menghadapi masalah untuk menghubungi telemaklumat ini menerusi talian telefon (03-40223950),

sila maklumkannya kepada Cik Siti Haida Hamedan di talian ibu pejabat PERTIS Pusat, 03-40212631 pada waktu pejabat.

 

2. Sila ambil maklum,

semua pengumuman yang ingin diumumkan menerusi talian maklumat ini hendaklah tiba ke peti e-mail atau ke peti SMS Setiausaha Agong PERTIS selaku penyelaras talian maklumat ini selewat-lewatnya pada jam 8 malam setiap hari Jumaat.alamat dan nombor telefon beliau adalah seperti berikut,

rosmelati60@gmail.com,

  no. telefon 012 216 3354/013 261 7278

atau  03 2034 7007 pada waktu pejabat.

 

Kami mohon berbanyak maaf kerana pengumuman yang tiba lewat, daripada masa yang telah ditetapkan tidak dapat dimuatkan ke dalam kandungan pengumuman pada minggu berikutnya.Segala kerjasama daripada semua pihak didahului dengan ucapan jutaan terima kasih.

 

Diselaraskan Oleh

Puan RosnahBinti      Ahmad

 

Setiausaha Agung 

Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia (PERTIS)

Teley SBM Cawangan Pulau Pinang.

Teley SBM Cawangan Pulau Pinang.

Salam sejahtera dan salam 1Malaysia kepada semua ahli-ahli SBM cawangan Pulau Pinang. Di sini ada dua pengumuman.

1. Satu majlis jamuan akhir tahun akan diadakan pada 7TH Disember ini di SBM cawangan Pulau Pinang. Majlis ini akan juga digabungkan bersama dengan majlis bersama warga mas. Beberapa acara akan diadakan untuk menyerikan majlis ini. Ianya adalah, sukaneka, menderma darah dan acara karaok.

Untuk menderma darah, kepada sesiapa yang ingin menderma darah, bolehlah berikan nama kepada setiausaha encik Tai Khai Eong di nombor HP, whatsApp dan wechat di nombor seperti berikut. 0134851974 dan 01119749192. Melalui twitter @tai-cute dan juga melalui fb saya. Atau pun, hubungi terus kepada kerani yang bertugas di pejabat SBM Pulau Pinang di nombor 043971649. harap maklum.

Untuk acara karaok, CD bawa sendiri.

Pengumuman 2. Pertandingan pingpong piala Tar akan diadakan pada 28TH Disember ini. Untuk keterangan lanjut, sila hubungi AJK yang bertugas, cik Daud Abdul Rahman di nombor 0134177638.

Sekian untuk kali ini. Jumpa lagi.

Dari Setiausaha, encik Tai Khai Eong.

Selasa, November 25, 2014

TELEY MAB NO. 560

TELEY MAB NO. 560

 

Isnin, 24 November 2014

 

No. tel: 03-22722687.

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 1 pengumuman baharu dan 3 pengumumam lama,

 

Pengumuman 1: Larian amal dan pencarian harta karun.

 

Para pelajar Optometri dan Sains UKM memperingati sambutan Hari Penglihatan Sedunia dengan mengadakan larian amal dan pencarian harta karun. Semua pembayang akan diberikan dalam bentuk Braille. Acara ini akan diadakan di Tasik Titiwangsa pada hari Sabtu 6 Disember bermula jam 7.00 pagi hingga 1.00 tengah hari. Makanan dan beg cenderamata akan disediakan. Pengangkutan akan meninggalkan Kompleks MAB pada jam 6.30 pagi. Hanya 30 orang OKU penglihatan dijemput hadir. Sila berdaftar dengan En. Subramaniam di talian 22722677 dan nyatakan saiz t-shirt anda.

 

Pengumuman 2: Program Kebajikan Caring 1Malaysia 2014 oleh Majlis Belia Lembah Pantai.

 

Majlis ini akan diadakan pada hari Ahad, 14 Disember dari jam 9.00 pagi hingga 4.00 petang di Dewan Pandu Puteri, Brickfields. Ang pow dan hamper akan diberikan. Sarapan, makan tengah hari dan jamuan teh akan dihidangkan. Semua sepatutnya berkumpul di Kompleks MAB pada jam 8.30 pagi. Mereka yang berminat, sila berdaftar dengan En. Subramaniam di talian 22722677 sebelum 30 November.

 

Pengumuman 3: Angkat berat Terbuka Kuala Lumpur untuk OKU Penglihatan dan Oku fizikal yang lain.

 

Pertandingan ini akan berlangsung dari hari Jumaat hingga Ahad, 19 hingga 21 Disember 2014 di Kompleks MAB. Mereka yang berminat, sila hubungi Dr. Radha Krishnan di talian 03-22722677 samb. 191. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Lee Seng Chow di talian 012-2673759.

 

Pengumuman 4: Koperasi OKU.

 

Koperasi OKU telah pun berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan telah menerima sijil operasinya pada 6 November. Jadi, koperasi ini sekarang sedang dalam proses pendaftaran ahli dan bersedia untuk menjemput semua OKU Penglihatan dan semua OKU fizikal yang lain untuk menyertai koperasi ini sebagai ahli. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Guna di talian 017-3727223.

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.


TELEY MAB NO. 560

 

Monday, 24th November 2014

 

Tel. no.: 03-22722687.

 

Hello friends,

 

There are 1 new and 3 old announcements,

 

Announcement 1: The charity run and treasure hunt.

 

The Optometry and Science Students of UKM are commemorating the World Sight Day with the charity run and charity run. All the clues will be in Braille. It will be at Tasik Titiwangsa on Sunday, 6th December from 7.00 am to 1.00 pm. Meals and goodie bags will be provided. The transport will leave Kompleks MAB at 6.30 am. Only 30 blind persons are invited. Please register with Mr. Subra at 22722677 and state your T-shirt size.

 

Announcement 2:  Caring 1Malaysia Welfare Programme 2014 by the Lembah Pantai Youth Council.

 

This will be on Sunday, 14th December from 9.00 am to 4.00 pm at The Girl Guide Hall, Brickfields. Ang pow and hamper will be given. Breakfast, lunch and tea will be served. All should gather at Kompleks MAB at 8.30 am. Those interested, please register with Mr. Subramaniam at 22722677 by 30th November.

 

Announcement 3:        Powerlifting KL Open for the blind and physically impaired.

 

This competition will be held from Friday to Sunday on 19th to 21st December 2014 at The Kompleks MAB. Those interested, please contact Dr. Radha Krishnan at 22722677 ext. 191. For more information, please call Mr. Lee Seng Chow at 012-2673759.

 

Announcement 4:        Koperasi OKU.

 

Ther Koperasi OKU has been registered with the Suruhanjaya Koperasi Malaysia and it received its certificate of operation on 6th November. So, the cooperation now is on the membership drive and would like to invite all the blind and disabled persons to join as members. For more information, please call Mr. Guna at 017-3727223.

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Rabu, November 19, 2014

TELEY MAB NO. 559

TELEY MAB NO. 559

 

Selasa, 18 November 2014

 

No. tel.: 03-22722687

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 3 pengumuman baharu dan 1 pengumuman lama,

 

Pengumuman 1: Kursus-kursus bahasa asing.

 

GTC akan menyediakan kursus-kursus bahasa asing tahun hadapan bermula pada 15 Januari 2015. Keutamaan akan diberikan kepada bahasa yang mendapat banyak permintaan. Selain para pelatih GTC, kursus ini akan dibuka juga kepada kakitangan MAB dan semua orang OKU Penglihatan dengan bayaran yuran yang akan ditetapkan kelak. Sila berikan nama anda kepada En. Chowdry di talian 22722677 samb. 149.

 

Pengumuman 2: Krismas Muhibbah Malaysia 2014 oleh Pertubuhan Amal BOG.

 

Majlis ini akan diadakan di Hotel Berjaya Times Square pada hari Ahad, 14 Disember, bermula dari jam 4.00 petang hingga 10.00 malam. Pengangkutan akan meninggalkan Kompleks MAB pada jam 3.45 petang. Sila berdaftar dengan En. Subra di talian 22722677.

 

Pengumuman 3: Program Kebajikan Caring 1Malaysia 2014 oleh Majlis Belia Lembah Pantai.

 

Majlis ini akan diadakan pada hari Ahad, 14 Disember dari jam 9.00 pagi hingga 4.00 petang di Dewan Pandu Puteri, Brickfields. Ang pow dan hamper akan diberikan. Sarapan, makan tengah hari dan jamuan teh akan dihidangkan. Semua sepatutnya berkumpul di Kompleks MAB pada jam 8.30 pagi. Mereka yang berminat, sila berdaftar dengan En. Subramaniam di talian 22722677 sebelum 30 November.

 

Pengumuman 4: Kad-kad OKU sedia untuk diambil.

 

Mereka yang telah memohon untuk memperbaharui kad OKU pada 11 Oktober lalu, boleh mengambil kad tersebut daripada Puan Farah Jori di talian 22722677 samb. 118.

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

Mr. Godfrey Ooi.

 

 


TELEY MAB NO. 559

 

Tuesday, 18th November 2014

 

Tel. no.:03-22722687

 

Hello friends,

 

There are 3 new and 1 old announcements,

 

Announcement 1: Foreign language couses.

 

GTC will be providing the foreign language courses next year beginning January 15. 2015. Priority will be given to the language with most request. Besides the GTC trainees, the courses will be opened to the MAB staffs and all the blind persons with the fee to be charged. Please give your name to Mr. Chowdry at 22722677 ext. 149.

 

Announcement 2: Malaysia Muhibbah Christmas 2014 by Pertubuhan Amal BOG.

 

This will be at The Berjaya Times Square Hotel on Sunday, 14th December from 4.00 pm to 10.00 pm. The transport will leave Kompleks MAB at 3.45 pm. Please register with Mr. Subra at 22722677.

 

Announcement 3: Caring 1Malaysia Welfare Programme 2014 by the Lembah Pantai Youth Council.

 

This will be on Sunday, 14th December from 9.00 am to 4.00 pm at The Girl Guide Hall, Brickfields. Ang pow and hamper will be given. Breakfast, lunch and tea will be served. All should gather at Kompleks MAB at 8.30 am. Those interested, please register with Mr. Subramaniam at 22722677 by 30th November.

 

Announcement 4: OKU Cards ready for collection.

 

Those who applied to renew the OKU Cards on 11th October, can collect the cards from Puan Farah Jori at 22722677 ext. 118.

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Khamis, November 13, 2014

TELEY MAB NO. 558

TELEY MAB NO. 558

 

Selasa, 11 November 2014

 

No. tel: 03-22722687

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 3 pengumuman baharu dan 2 pengumuman lama,

 

Pengumuman 1: Angkat berat Terbuka Kuala Lumpur untuk OKU Penglihatan dan Oku fizikal yang lain.

 

Pertandingan ini akan berlangsung dari hari Jumaat hingga Ahad, 19 hingga 21 Disember 2014 di Kompleks MAB. Mereka yang berminat, sila hubungi Dr. Radha Krishnan di talian 03-22722677 samb. 191. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Lee Seng Chow di talian 012-2673759.

 

Pengumuman 2: Forum Isra' Mikraj.

 

PERKHIDMAT menjemput semua OKU Penglihatan ke forum ini yang akan diadakan pada hari Ahad, 16 November bermula dari jam 9.00  pagi hingga 1.00 tengah hari di Kafeteria MAB. Minuman teh dan makan tengah hari akan disediakan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi talian pejabat ini di 03-92211440.

 

Pengumuman 3: Koperasi OKU.

 

Koperasi OKU telah pun berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan telah menerima sijil operasinya pada 6 November. Jadi, koperasi ini sekarang sedang dalam proses pendaftaran ahli dan bersedia untuk menjemput semua OKU Penglihatan dan semua OKU yang lain untuk menyertai koperasi ini sebagai ahli. Koperasi ini akan mengadakan satu mesyuarat pada hari Sabtu, 15 November jam 2.00 petang di Kafeteria MAB. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Guna di talian 017-3727223.

 

Pengumuman 4: Sesi nyanyian bersama lagu Inggeris.

 

Sesi ini akan diadakan pada hari Sabtu, 15 November dari jam 9.00 pagi hingga 1.30 tengah hari di Pusat Warga Emas OKU Penglihatan. Yuran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan En. Violet Kok di talian 03-22742576.

 

Pengumuman 5: 2 buah buku baru daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri.

 

Buku-buku tersebut adalah Laporan MITI 2013 dalam bahasa Inggeris dan Melayu serta ThinkingGlobally, prospering regionally - The ASEAN Economic Community 2015 dalam bahasa Inggeris Braille. Semua OKU Penglihatan boleh memohon mendapatkan buku-buku ini dalam bentuk salinan braille atau soft copy untuk kegunaan persendirian. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Cik Nabilah di talian 03-22722677 samb. 150.

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.


TELEY MAB NO. 558

 

Tuesday, 11th November 2014

 

Tel no. 03-22722687

 

Hello friends,

 

There are 3 new and 2 old announcements,

 

Announcement 1: Powerlifting KL Open for the blind and physically impaired.

 

This competition will be held from Friday to Sunday on 19th to 21st December 2014 at The Kompleks MAB. Those interested, please contact Dr. Radha Krishnan at 22722677 ext. 191. For more information, please call Mr. Lee Seng Chow at 012-2673759.

 

Announcement 2: Isra' Mikraj Forum.

 

PERKHIDMAT invites all the blind to this forum on Sunday, 16th November from 9.00 am to 1.00 pm at the MAB Cafeteria. Tea and lunch will be provided. For more information, please contact the office at 03-92211440.

 

Announcement 3: Koperasi OKU.

 

Ther Koperasi OKU has been registered with the Suruhanjaya Koperasi Malaysia and it received its certificate of operation on 6th November. So, the cooperation now is on the membership drive and would like to invite all the blind and disabled persons to join as members. The cooperation is calling for a meeting on Saturday, 15th November at 2.00 pm at the MAB Cafeteria. For more information, please call Mr. Guna at 017-3727223.

 

Announcement 4: English Oldies Sing Along Session.

 

This will be on Saturday, 15th November from 9.00 am to 1.30 pm at The Elderly Blind Centre. The fee is RM2.00 only. Please register with Violet Kok at 03-22742576.

 

Announcement 5: 2 new books from The Ministry of International Trade and Industry.

 

They are the MITI Report 2013 in English and Malay and ThinkingGlobally, prospering regionally - The ASEAN Economic Community 2015 in English Braille. The blind can request for the own copy in the braille and soft copy for the own use. For more information, please contact Cik Nabilah at 03-22722677 ext. 150.

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Khamis, November 06, 2014

TELEY MAB NO. 557

TELEY MAB NO. 557

 

Isnin, 3 November 2014

 

No. tel. : 03-22722687

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 5 pengumuman baharu dan 1 pengumuman lama,

 

Pengumuman 1: Pustakawan baharu.

 

Seorang pustakawan baharu telah menyertai MAB pada hari Sabtu, 1 November. Beliau adalah En. Ahmad Rasyid Harith Bin Dzulkifli. No. sambungan beliau adalah 305. Kami mengucapkan selamat datang ke MAB.

 

Pengumuman 2: Kad-kad OKU sedia untuk diambil.

 

Perhatian kepada semua yang telah memohon atau memperbaharui kad-kad OKU pada hari Sabtu, 11 Oktober di Kompleks MAB. Kad-kad tersebut sekarang sedia untuk diambil. Sila ambil kad anda daripada Puan Farah Jori di talian 22722677 samb. 118.

 

Pengumuman 3: Terkini tentang Jalan Kaki Tongkat Putih MAB sekitar Brickfields.

 

Acara ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 8 November. Mereka yang mengambil bahagian, sila berkumpul di Kompleks MAB pada pukul 7.30 pagi.

 

Pengumuman 4: Sesi percambahan fikiran di antara pihak SBM KL/Selangor dan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Darat (SPAD).

 

Sesi ini akan diadakan pada hari Sabtu, 8 November dari jam 9.00 pagi hingga 12.00 tengah hari. Objektifnya adalah untuk memudahkan orang buta memahami peranan dan fungsi SPAD dalam mengurus serta mengawal sistem pengangkutan di Malaysia. Orang-orang buta dijemput untuk memberikan cadangan bagi memperbaharui sistem tersebut. Mereka yang berminat, sila hubungi pejabat SBM di talian 22764474.

 

Pengumuman 5: Sesi Nyanyian Bersama Lagu-lagu Lama Inggeris.

 

Sesi ini akan diadakan pada hari Sabtu, 15 November dari jam 10.00 pagi hingga 1.30 tengah hari di Pusat Warga Emas Orang Buta. Yuran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan Violet di 22742576.

 


Pengumuman 6: 2 buah Buku Braille baharu daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri.

 

Laporan Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri 2013 dalam Bahasa Inggeris dan Melayu serta buku  Thinking Globally, prospering regionally, ASEAN Economic Community 2015 dalam bahasa Inggeris. Orang-orang buta boleh memohon mendapatkan buku-buku ini untuk kegunaan persendirian. Sila hubungi Cik Nabilah di talian 22722677 samb. 150.

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.


TELEY MAB NO. 557

 

Monday, 3rd November 2014

 

Tel. no. : 03-22722687

 

Hello friends,

 

There are 5 new and 1 old announcements,

 

Announcement 1: New Librarian.

 

The new librarian has joined MAB on Saturday, 1st November. He is En. Ahmad Rasyid Harith Bin Dzulkifli. His extension no. is 305. We bid him a warm welcome to MAB.

 

Announcement 2: OKU Cards ready for collection.

 

Attention to all those who applied or renewed the OKU cards on Saturday, 11th October at Kompleks MAB. The cards are now ready for collection. Kindly collect your card for Pn. Farah Jori at 22722677 ext. 118.

 

Announcement 3: MAB White Cane Walk Around Brickfields update.

 

This will be on Saturday, 8th November. All those who are taking part should assembled at Kompleks MAB by 7.30 am.

 

Announcement 4: The brain storming session between SBM KL/Selangor and SPAD.

 

This will be on Saturday, 8th November from 9.00 am to 12.00 pm. The objective is to let the blind understand the role the role and function of SPAD in managing and controlling the transport system in Malaysia. The blind are invited to give suggestion to improve the  system. Those interested, please contact the SBM office at 22764474.

 

Announcement 5: English Oldies Sing Along Session.

 

This will be on Saturday, 15th November from 10.00 am to 1.30 pm at The Elderly Blind Centre. The fee is RM2.00 only. Please register wuth Violet at 22742576.

 

Announcement 6: 2 new Braille books from Ministry of International Trade and Industry.

 

They are the MITI Report 2013 in English and Malay and Thinking Globally, prospering regionally, ASEAN Economic Community 2015 in English. The Blind can request the soft copy and the braille copy for the own use. Please contact Cik Nabilah at 22722677 ext. 150.

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Rabu, Oktober 29, 2014

TELEY MAB NO. 556

TELEY MAB NO. 556

 

Isnin, 27 Oktober 2014

 

No. tel: 03-22722687

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 4 pengumuman baharu dan 2 pengumuman lama,

 

Pengumuman 1: Jalan Kaki Tongkat Putih MAB sekitar Brickfields.

 

Acara ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 8 November bersamaan dengan Hari Tongkat Putih. Semua orang buta dijemput untuk mengambil bahagian. Baju T, beg cenderamata dan makan tengah hari akan dibekalkan. Semua mesti berkumpul di Kompleks MAB pada jam 6.30 pagi. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Siti Huraizah di samb. 189. Untuk berdaftar, sila hubungi Subra di talian 22722677.

 

Pengumuman 2: Sesi nyanyian bersama lagu-lagu lama Inggeris.

 

Sesi ini akan diadakan pada hari Sabtu, 15 November dari jam 10.30 pagi hingga 1.30 tengah hari di Pusat Warga Emas Orang Buta. Yuran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan Violet Kok di talian 22742576.

 

Pengumuman 3: Jawatan kosong bersama PERTIS.

 

PERTIS mempunyai kekosongan untuk jawatan Pembantu Pentadbiran. Para pemohon mestilah mampu menggunakan komputer dan internet. Sila hubungi Puan Rosnah Hj Ahmad di talian 012-2163354.

 

Pengumuman 4: Terkini tentang Pertandingan Nyanyian dan Tarian.

 

Acara ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 6 Disember di Dewan Sivik MBPJ. Acara ini telah diaturkan oleh pihak Beautiful Gate dan MCR. Untuk berdaftar, sila hubungi Nabilah di Perpustakaan samb. 150. Tarikh tutup 15 November.

 

Pengumuman 5: Himpunan Istimewa oleh PERKHIDMAT.

 

Himpunan ini akan diadakan pada hari Ahad, 9 November pada jam 9.30 pagi di Dewan MAB. Makan tengah hari akan disediakan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat ini di talian 92211440.

 

Pengumuman 6: Pertandingan Ping Pong oleh Persatuan Sukan Orang Buta Selangor.

 

Pertandingan Ping Pong kategori campuran akan diadakan pada hari Sabtu, 8 November di Bilik Kelab Rekreasi MAB. Yuran sebanyak RM10.00 sahaja. Mereka yang berminat, sila hubungi Mohd. Adha di talian 017-3532866.

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.


TELEY MAB NO. 556

 

Monday, 27th October 2014

 

Tel. no.: 03-22722687

 

Hello friends,

 

There are 4 new and 2 old announcements,

 

Announcement 1: MAB White Cane Walk around Brickfields.

 

This will be on Saturday, 8th November in conjunction with The White Cane Day. All the blind are invited to take part. T-shirts, goody bags and lunch will be provided. All must assemble at The Kompleks MAB at 6.30 am. For more info, please call Siti Huraizah at ext. 189. To register, please call Subra at 22722677.

 

Announcement 2: English Oldies Sing Along Session.

 

This will be on Saturday, 15th November from 10.30 am to 1.30 pm at The Elderly Blind Centre. The fee is RM2.00 only. Please register with Violet Kok at 22742576.

 

Announcement 3: Job vacancy with PERTIS.

 

PERTIS has a vacancy for an Admin Assistant. The applicants must be able to use the computer and internet. Please contact Puan Rosnah Hj Ahmad at 012-2163354.

 

Announcement 4: Singing and Dance Contest update.

 

This will be on Saturday, 6th December at The MBPJ Civic Centre. This organised by Beautiful Gate and MCR. To register, please call Nabilah at the library ext. 150. Closing date is Nov 15.

 

Announcement 5:  Special Gathering by PERKHIDMAT.

 

This will be on Sunday, 9th November at 9.30 am at The MAB Hall. Lunch will be provided. For more information, please call the office at 92211440.

 

Announcement 6: Ping Pong Competition by The Selangor Blind Sport Association.

 

The ping pong competition mix category will be on Saturday, 8th November at The MAB Recreation Club Room MAB. The fee is RM10.00 only. Those interested, please call Mr. Mohd. Adha at 017-3532866.

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Selasa, Oktober 21, 2014

TELEY MAB NO. 555

TELEY MAB NO. 555

 

Isnin, 20 Oktober 2014

 

No. tel: 03-22722687

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 2 pengumuman baharu dan 2 pengumuman lama,

 

Pengumuman 1: Pertandingan Membaca dan menulis Braille MAB.

 

Berikut adalah para pemenang pertandingan tersebut:-

Bacaan Braille Bahasa Melayu Bawah 24: Tee Hui Sin.

Bacaan Braille Bahasa Melayu Atas 24: Lele Suyarni Omar.

Penulisan Braille Bahasa Melayu: Fadzlin Hiezrie Abd. Rahman.

Bacaan dan Penulisan Braille Bahasa Inggeris: Lilian Chan.

Semua peserta pertandingan boleh mendapatkan sijil penyertaan daripada Cik Nabilah di Perpustakaan MAB.

 

Pengumuman 2: Pertandingan Ping Pong oleh Persatuan Sukan Orang Buta Selangor.

 

Pertandingan Ping Pong kategori campuran akan diadakan pada hari Sabtu, 8 November di Bilik Kelab Rekreasi MAB. Yuran sebanyak RM10.00 sahaja. Sesiapa yang berminat, sila hubungi En. Mohd. Adha di talian 017-3532866.

 

Pengumuman 3:Pertandingan Nyanyian dan Tarian OKU.

 

Majlis Pemulihan Malaysia dan Beutiful Gate akan menganjurkan satu pertandingan bakat nyanyian dan tarian pada hari Sabtu, 6 Disember di Dewan Sivik MBPJ. Bagi mendapatkan borang pendaftaran, sila hubungi pejabat MPM di talian 79553510.

 

Pengumuman 4: Himpunan istimewan oleh PERKHIDMAT.

 

Perhimpunan ini akan diadakan pada hari Ahad, 9 November pada jam 9.30 pagi di Dewan MAB. Makan tengah hari akan disediakan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat ini di talian 92211440.

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi

TELEY MAB NO. 555

 

Monday, 20th October 2014

 

Tel. no. 03-22722687

 

Hello friends,

 

There are 2 new and 2 old announcements,

 

Announcement 1: MAB Braille Reading and Writing Competition.

 

Here are the winners of the competition.

Bahasa Melayu Braille reading below 24: Tee Hui Sin.

Bahasa Melayu Braille reading above 24: Lele Suyarni Omar.

Bahasa Melayu Braille writing: Fadzlin Hiezrie Abd. Rahman.

English reading and writing: Lilian Chan.

All the contestants can collect the certificate of participation from Cik Nabilah at the MAB Library.

 

Announcement 2: Ping Pong Competition by The Selangor Blind Sport Association.

 

The ping pong competition mix category will be on Saturday, 8th November at The MAB Recreation Club Room MAB. The fee is RM10.00 only. Those interested, please call Mr. Mohd. Adha at 017-3532866.

 

Announcement 3: 2014 Disabled Singing and Dance Contest.

 

The Malaysian Council For Rehabilitation and Beautiful Gate will be organizing a talentime and dance contest on Saturday, 6th December at MBPJ Civic Centre. For the registration form, please call the MCR office at 79553510.

 

Announcement 4: Special Gathering by PERKHIDMAT.

 

This will be on Sunday, 9th November at 9.30 am at The MAB Hall. Lunch will be provided. For more information, please call the office at 92211440.

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Isnin, Oktober 13, 2014

TELEY MAB NO. 554

TELEY MAB NO. 554

 

Isnin, 13 Oktober 2014

 

No. tel: 03-22722687

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 4 pengumuman baharu dan 2 pengumuman lama,

 

Pengumuman 1: Pertandingan Membaca dan Menulis Braille.

 

Pertandingan ini akan diadakan pada hari Khamis, 16 Oktober pada jam 10.00 pagi. Oleh kerana hanya ada beberapa orang peserta sahaja, pertandingan ini akan hanya diadakan di Perpustakaan MAB. Sila buat ketetapan bersama Cik Roslina di talian 22722677 samb. 150.

 

Pengumuman 2: Pertandingan Nyanyian dan Tarian OKU.

 

Majlis Pemulihan Malaysia bersama Beutiful Gate akan menganjurkan satu pertandingan bakat nyanyian dan tarian pada hari Sabtu, 6 Disember di Dewan Sivik MBPJ. Bagi mendapatkan borang pendaftaran, sila hubungi pejabat MPM di talian 79553510.

 

Pengumuman 3: Himpunan istimewan oleh PERKHIDMAT.

 

Perhimpunan ini akan diadakan pada hari Ahad, 9 November pada jam 9.30 pagi di Dewan MAB. Makan tengah hari akan disediakan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat ini di talian 92211440.

 

Pengumuman 4: Jalan kaki Blind Leading The Blind oleh Lions Club, PJ.

 

Acara ini akan diadakan pada hari Ahad, 19 Oktober, bermula dari Dewan Sivik MBPJ. Bas akan meninggalkan Kompleks MAB pada jam 7.00 pagi. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Puan Yon di talian 22722677 samb. 128. Sila berdaftar dengan En. Subra di talian 22722677.

 

Pengumuman 5: Sesi nyanyian bersama lagu Mandarin.

 

Sesi ini akan diadakan pada hari Rabu, 22 Oktober pada jam 10.00 pagi hingga 1.00 tengah hari di Pusat Warga Emas Orang Buta. Yuran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan En. Lai Kok Keong di talian 22742576.

 

Pengumuman 5: Buku-buku Braille terbaru.

 

a) Kejora di langit cinta oleh Anis Ayuni.

b) Antara nama dan hakikat: Kemelut Kalimah Allah oleh Ashaari Ahmad.

c) Islam: Kreativiti dan Inovasi oleh Azrina Sobila

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TELEY MAB NO. 554

 

Monday, 13th October 2014

 

Tel. no.: 03-22722687

 

Hello friends,

 

There are 4 new and 2 old announcements,

 

Announcement 1: MAB Braille Reading And Writing Competition.

 

This will be on Thursday, 16th October at 10.00 am. As only a few participants, the competition will be held in the library. Please confirm with Cik Roslina at 22722677 ext. 150.

 

Announcement 2: 2014 Disabled Singing and Dance Contest.

 

The Malaysian Council For Rehabilitation and Beautiful Gate will be organizing a talentime and dance contest on Saturday, 6th December at MBPJ Civic Centre. For the registration form, please call the MCR office at 79553510.

 

Announcement 3:Special Gathering by PERKHIDMAT.

 

This will be on Sunday, 9th November at 9.30 am at The MAB Hall. Lunch will be provided. For more information, please call the office at 92211440.

 

Announcement 4: Blind Leading The Blind Walk by Lions Club, PJ.

 

This will be on Sunday, 19th October, starting from The MBPJ Civic Centre. The bus will leave Kompleks MAB at 7.00 am. For more details, please call Mrs. Yon at 22722677 ext. 128. Please register with Mr. Subra at 22722677.

 

Announcement 5: Mandarin Sing Along Session.

 

This will be on Wednesday, 22nd October at 10.00 am-1.00 pm at The Elderly Blind Centre. The fee is RM2.00 only. Please register with Mr. Lai Kok Keong at 22742576.

 

Announcement 5: New Malay Braille Books.

 

a) Kejora di langit cinta by Anis Ayuni.

b) Antara nama dan hakikat: Kemelut Kalimah Allah by Ashaari Ahmad.

c) Islam: Kreativiti dan Inovasi by Azrina Sobila

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Sabtu, Oktober 11, 2014

TELEY MAB. No. 553

TELEY MAB. No. 553

 

Khamis, 9 Oktober 2014

 

No. tel : 03-22722687

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 4 pengumuman baharu dan 1 pengumuman lama,

 

Pengumuman 1: Pertandingan Membaca dan Menulis Braille MAB.

 

Pertandingan ini akan diadakan pda hari Khamis, 16 Oktober pada jam 10.00 pagi di Dewan MAB. Para pemenang akan mengambil bahagian di dalam pertandingan kebangsaan di Pulau Pinang. Sila berdaftar dengan Cik Roslina di talian 22722677 samb. 150.

 

Pengumuman 2: Jalan Kaki Blind Leading The Blind anjuran Lions Club Petaling Jaya.

 

Acara ini akan berlangsung pada hari Ahad, 19 Oktober dan jalan kaki ini akan bermula dari Dewan Sivik MBPJ di Petaling Jaya. Bas akan meninggalkan Kompleks MAB pada jam 7.00 pagi. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Puan Yon di talian 22722677 samb. 128 . Untuk berdaftar, sila hubungi En. Subra di talian 22722677.

 

Pengumuman 3: Laporan Komuniti Ekonomi ASEAN 2015.

 

Laporan ini telah dilancarkan pada bulan September dan salinan Braille akan boleh didapati di Perpustakaan MAB bagi edaran untuk orang buta. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Khairul Azwan di talian 62000476.

 

Pengumuman 4: Sesi nyanyian bersama lagu-laguMandarin.

 

Sesi ini akan diadakan pada hari Rabu, 22 Oktober dari jam 10.00 pagi hingga 1.00 tengah hari di Pusat Warga Emas Orang Buta. Bayaran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan En. Lai Kok Keong di talian 22742576.

 

Pengumuman 5: Pembaharuan Kad OKU oleh JKM.

 

Majlis ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 11 Oktober di Dewan MAB. Sila bawa bersama Kad OKU lama anda. Pendaftaran baharu juga akan dilaksanakan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Chik Raman di talian  22722677 samb. 173.

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi

TELEY MAB. No. 553

 

Thursday, 9th October 2014

 

Tel no.: 03-22722687

 

Hello friends,

 

There are 4 new and 1 old announcements.

 

Announcement 1: MAB Braille Reading And Writing Competition.

 

This will be on Thursday, 16th October at 10.00 am at the MAB Hall. The winners will take part in the national competition in Penang. Please register with Cik Roslina at 22722677 ext. 150.

 

Announcement 2: Blind Leading The Blind Walk by Lions Club Petaling Jaya.

 

This will be on Sunday, 19th October and the walk will start from the MBPJ Civic Centre in Petaling Jaya. The bus will leave Kompleks MAB at 7.00 am. For more information, please contact Mrs. Yon at 22722677 ext. 128. To register, please call Mr. Subra at 22722677.

 

Announcement 3: MITI ASEAN Economic Community Report 2015.

 

The report was launched in September and the Braille copies will be available at the MAB Library for circulation to the blind. For more information, please contact Mr. Khairul Azwan at 62000476.

 

Announcement 4: Mandarin Sing Along Session.

 

This will be on Wednesday, 22nd October at 10.00 am-1.00 pm at The Elderly Blind Centre. The fee is RM2.00 only. Please register with Mr. Lai Kok Keong at 22742576.

 

Announcement 5: Renewal OKU Cards by JKM.

 

This will be on Saturday, 11 October at The MAB Hall. Please bring along your old OKU Card. New registration will also be carried out. For more information, please contact En. Chik Raman at 22722677 ext. 173.

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Jumaat, Oktober 03, 2014

TELEY MAB NO. 552

TELEY MAB NO. 552

Isnin, 29 September 2014

No. Tel: 03-22722687

Salam sejahtera,

Terdapat 1 pengumuman baharu dan 4 pengumuman lama,

Pengumuman 1: Laporan Kewangan Tahunan 2013 dan Komuniti Ekonomi ASEAN Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri.

Kedua-dua buku ini telah dilancarkan oleh pihak kementerian dan salinan-salinan braille akan diedarkan kepada orang orang buta oleh pihak Perpustakaan MAB. Laporan tahunan itu dalam bahasa Inggeris dan Melayu. Manakala Komuniti Ekonomi ASEAN hanya dalam bahasa Inggeris sahaja. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Jacqueline di talian 22722677 samb. 130.

Pengumuman 2: Perhimpunan warga emas orang buta.

Majlis ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 4 Oktober, bermula jam 10.15 pagi di Dewan MAB. Sila berdaftar dengan Puan Rani sebelum 2 Oktober di talian 016-6854837. Lotto pula akan bermula padam jam 9.00 pagi di Pusat Warga Emas Orang Buta bersama En. Taslim.

Pengumuman 3: Nyanyian bersama lagu-lagu lama Inggeris.

Acara ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 4 Oktober di Pusat Warga Emas Orang Buta dari jam 2.00 hingga 5.00 petang. Bayaran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan Violet di talian 22742576.

Pengumuman 4: Pembaharuan Kad OKU oleh JKM KL.

Acara ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 11 Oktober dari jam 8.30 pagi hingga 1.00 tengah hari di Dewan MAB. Sila bawa bersama kad OKU lama anda. Pendaftaran baharu juga akan dilaksanakan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Chik Raman di talian 22722677 samb. 173.

Pengumuman 5: Pertandingan Membaca dan Menulis Kebangsaan NCBM.

Pertandingan ini akan berlangsung pada hari Isnin, 3 November di St. Nicholas, Pulau Pinang. Para pemenang akan mengambil bahagian di pertandingan antarabangsa di Bangkok. Hadiah wang tunai dalam lingkungan RM100.00 hingga RM300.00. Pengangkutan, makanan dan penginapan akan disediakan. Sila berdaftar dengan persatuan anda masing-masing.

Terima kasih,

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi

TELEY MAB NO. 552

Monday, 29th September 2014

Tel. no. 03-22722687

Hello friends,

There are 1 new and 4 old announcements,

Announcement 1: Ministry Of International Trade and Industry Financial Annual Report 2013 and ASEAN Economic Community.

These 2 books have been launched by the ministry and the braille copies will be circulated to the blind by the MAB Library. The financial report is in English and Malay. While the Asean Economic Community is in English only. For more info, please call Jacqueline at 22722677 ext. 130.

Announcement 2: Elderly blind gathering.

This will be on Saturday, 4th October starting 10.15 am at the MAB Hall. Please register with Rani by 2nd October at 016-6854837. Lotto will begin at 9.00 am at The Elderly Blind Centre with Taslim.

Announcement 3: English Oldies Sing Along.

This will be on Saturday, 4th October at The EBC from 2.00 pm to 5.00 pm. The fee is RM2.00 only. Please register with Violet at 22742576.

Announcement 4: Renewal of OKU Card by JKM KL.

This will be on Saturday, 11 October from 8.30 am to 1.00 pm at the MAB Hall. Please bring along your old OKU card. New registration will also be carried out. For more info, please call En. Chik Raman at 22722677 ext. 173.

Announcement 5: NCBM National reading and writing competition.

This will be on Monday, 3rd November at St. Nicholas, Penang. Winners will take part in the international competition in Bangkok. Cash prizes range from RM100.00 to RM300.00. Travel, food and lodging are provided. Please register with your respective organization.

Thank you,

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Rabu, September 24, 2014

TELEY MAB NO. 551

TELEY MAB NO. 551

 

Isnin, 22 September 2014

 

No. tel: 03-22722687

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 6 pengumuman baharu dan 1 pengumuman lama,

 

Pengumuman 1: Pertandingan Bacaan dan Tulisan Braille Kebangsaan NCBM.

 

Pertandingan ini akan diadakan pada hari Isnin, 3 November di St. Nicholas Home, Pulau Pinang. Hadiah wang tunai dalam lingkungan RM300.00 hingga RM100.00. Para pemenang akan mengambil bahagian dalam pertandingan antarabangsa yang akan diadakan di Bangkok. Tambang perjalanan, penginapan dan makanan akan disediakan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Chok Siew Lee di talian 04-2290800.

 

Pengumuman 2: Bengkel Urutan Sukan.

 

Bengkel ini akan diadakan pada bulan Oktober di Kompleks Sukan Kampung Pandan hanya bagi 30 orang sahaja. Bayaran deposit sebanyak RM50.00. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En.Izadin di talian 012-3045312.

 

Pengumuman 3: Pembaharuan Kad OKU oleh JKM KL.

 

Majlis ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 11 Oktober dari jam 8.30 pagi hingga 1.00 tengah hari di Dewan MAB. Sila bawa bersama kad OKU lama anda. Permohonan baharu juga amat dialu-alukan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Chik Raman di talian 22722677 samb. 173.

 

Pengumuman 4: Terkini tentang perhimpunan warga emas orang buta.

 

Acara ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 4 Oktober. Sila berdaftar dengan Puan Rani di talian 016-6854837 sebelum 2 Oktober. Permainan Lotto akan bermula pada pukul 9.00 pagi bersama En. Taslim.

 

Pengumuman 5: Terkini tentang Hari Khidmat Pelanggan Sedunia Maybank.

 

Acara ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 27 September di Kepong. Aktiviti-aktiviti termasuklah memancing, yoga dan larian ceria. Sarapan akan disediakan. Bas akan meninggalkan Kompleks MAB pada jam 6.45 pagi. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Cik Siti Huraizah di talian 22722677 samb. 189.

 

Pengumuman 6: Pusat Coklat KL Braille.

 

Pusat Coklat KL Braille akan menerima pesanan bertempat di No. 37 Tingkat bawah Pudu Sentral. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi 019-2349153.

 

Pengumuman 7: Sesi nyanyian bersama lagu-lagu lama Inggeris.

 

Sesi ini akan diadakan pada hari Sabtu, 11 Oktober dari jam 2.00 hingga 5.00 petang bertempat di Pusat Warga Emas Orang Buta. Sila berdaftar dengan En. Violet di talian 22742576.

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

Mr. Godfrey Ooi.


TELEY MAB NO. 551

 

Monday, 22nd September 2014

 

Tel: 03-22722687

 

Hello friends,

 

There are 6 new and 1 old announcements,

 

Announcement 1: NCBM National Braille Reading And Writing Competition.

 

This will be on Monday, 3rd November at The St. Nicholas Home, Penang. Cash prizes range from RM300.00 to RM100.00. Winners will take part in the international competition in Bangkok. Travel fares, lodging and food will be provided. For more information, please call Chok Siew Lee at 04-2290800.

 

Announcement 2: Sport Massage Workshop.

 

This will be held in October at Kompleks Sukan Kampung Pandan for 30 persons only. The deposit fee is RM50.00. For more info, please call Izadin at 012-3045312.

 

Announcement 3: Renewal of OKU Card by JKM KL.

 

This will be on Saturday, 11th October from 8.30 am to 1.00 pm at MAB Hall. Please bring along your old OKU Card. New registration are also allowed. For more info, please call En. Chik Raman at 22722677 ext. 173.

 

Announcement 4: Elderly blind gathering update.

 

This will be on Saturday, 4th October. Please register with Mrs. Rani at 016-6854837 by 2nd October. Lotto will begin at 9.00 am with Mr. Taslim.

 

Announcement 5: Maybank Global CSR Day update.

 

This will be on Saturday, 27th September at Kepong. Activities include fishing, yoga and fun run. Breakfast will be provided. The bus will leave Kompleks MAB at 6.45 am. For more info, please call Cik Siti Huraizah at  22722677 ext. 189.

 

Announcement 6: KL Braille Chocolate Centre.

 

KL Braille Chocolate Centre will receive the message which at 37 Pudu Sentral, ground floor. For more info, please call 019-2349153.

 

Announcement 7: English Oldies Sing Along Session.

 

This will be on Saturday, 11th October from 2.00 pm to 5.00 pm at The Elderly Blind Centre. Please register with Violet at 22742576.

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Jumaat, September 19, 2014

Talian matlumat PERTIS 15 September2014

Talian matlumat PERTIS 15 September2014

 

Inilah talian maklumat Persatuan Orang  Cacat Penglihatan Islam Malaysia (PERTIS),

Membawakan pengumuman-pengumuman untuk minggu yang bermula pada 15 September 2014 Masihi,

bersamaan 20 Zulqaedah 1435 Hijriah.

 

Pengumuman Terkini  dari ibu pejabat PERTIS.

 

1.Kursus Jenazh Untuk Wanita.

Biro wanita, kesenian dan Kebudayaan PERTIS,

akan mengadakan kursus jenazah khas untuk wanita sahaja.

Tarikh, tempat dan masa akan di beritahu kemudian.

Sila ikuti pengumuman menerusi talian matlumat PERTIS,

dari masa ke semasa.


2. Program lawatan 3 hari 2 malam ke Johor Bahru.

 

Biro Wanita Kesenian dan Kebudayaan,

Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia (PERTIS)

akan menganjur program lawatan 3 hari 2 malam ke Johor Bahru.

Program tersebut akan di jalankan pada 10, 11 dan 12  Oktober 2014 Masihi

bersamaan 15, 16 dan 17 Zulhijjah 1435 Hijriah.

(jumaat, sabtu dan ahad).

 

Kepada mereka yang telah berdaftar untuk mengikuti program tersebut,

sila berkumpul di kawasan kompleks MAB Brickfields

pada pukul 3.30 petang 10 Oktober 2014masihi

bersamaan 15 Zulhijjah 1435 Hijriah (jumaat).

 

Berikut merupakan atur-cara atau Tentatif Program tersebut.

 

Tarikh:

10 Oktober 2014 Masihi

bersamaan 15 Zulhijjah 1435 Hijriah (jumaat).

 

4.00 Petang:

Bas bertolak dari Kompleks MAB  ke Johor Bahru.

9.00 Malam:

Solat jamak berjemaah.
10.00 Malam:

Daftar masuk)check in)tempat penginapan.

  (asrama Kompleks Sukan Johor Bahru.)

 

11 Oktober 2014 Masihi,

bersamaan 16 Zulhijjah 1435 Hijriah.(sabtu)


6.00 Pagi:

Solat Subuh Berjemaah.
7.00 Pagi:

Sarapan pagi.
8.00 Pagi:

Bertolak ke SKPK Puteri Elizabeth Johor Bahru. (Sekolah Kanak-kanak OKU Penglihatan.)
9.00 Pagi:

Aktiviti  bersama pelajar-pelajar OKU penglihatan.

 

Di antara aktiviti yang akan di jalankan ialah seperti berikut:
Bacaan Al.Quran, Kuiz agama,  Cerita kisah-kisah nabi, puisi Islam,

Ceramah motivasi oleh OKU penglihatan yang telah  berjaya dan  Pemberian cenderahati.

Aktiviti di akhiri dengan makan tengahari bersama pelajar-pelajar sekolah tersebut.

1.30 Petang:

Solat Jamak berjemaah
3.00  Petang:

Bertolak ke masjid abu bakar. Mengikuti program yang telah di sedikan oleh  pihak masjid

iaitu tazkirah dan minum petang.

6.00 Petang:

Bertolak balik ke tempat penginapan untuk berehat.
7.00 Malam:

makan malam dan solat jamak berjemaah
8.00 Malam:

Melawat   Teluk Danga dan pasar Karat.
11.00  Malam:

Bertolak balik ke tempat penginapan. rehat dan tidur.

 

12Oktober 2014 Masihi,

bersamaan 17 Zulhijjah 1435 Hijriah (ahad) 


6.00 Pagi:

Solat subuh berjemaah.
7.00 Pagi:

Sarapan  pagi.
8.00 Pagi:

Daftar keluar (check out) dan Melawat tempat sejarah kedatangan Islam di negeri Johor
12.30 Tengahari:

Makan tengah hari dan  Solat jamak.

2.00 Petang:

Bertolak balik Ke Kuala Lumpur.

Di dalam perjalanan Singgah di batu pahat melawat tempat kerepek

dan kawasan  Ayer Hitam untuk melihat barangan seramik.


Sesiapa yang ingin menyumbang kepada pelajar-pelajar SKPK Puteri Elizabeth       sila hubungi Puan Sariyah Binti Nordin pengerusi Bior Wanita, Kesenian dan Kebudayaan,

Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia (PERTIS).

di talian 013-341 1066

 

3. Mengemaskini biodata keahlian.

Persatuan Orang Cacat Penglihatan  Islam Malaysia (PERTIS)

dalam proses mengemaskini biodata keahlian PERTIS.

Terutama mereka yang telah menjadi ahli seumur hidup kerana pihak PERTISsedang mengumpul biodata yang terkiniuntuk membuat kad pengenalandiri ahli seumur hidup.

Kepada mereka yang menjadi ahli PERTIS Pusat  sila hubungi pejabat PERTIS di talian 03-4021 2631

dan bercakap dengan Encik Azim keraniPERTIS atau Puan Rosnah Binti Ahmad Setiausaha Agung  PERTIS di talian 012 216 3354/013 261 7278 atau 03 2034 7007 pada waktu pejabat.

Kepada ahli-ahli PERTIs Wilayah Trengganu Darul Iman,

Ahli PERTIS Wilayah Kelantan Darul Naim,

Ahli PERTIS Wilayah Pahang Darul Makmor,

Ahli PERTIS  Wilayah Kedah Darul Aman

dan Ahli WilayahNegeri Sembilan Darul Khusus

sila hhubungi pejabat atau pengerusi Wilayah  masing-masing.

Sesungguhnya kerjasama dari  semua ahli amat di harapkan dan di hargai.

pihak PERTIS dahului dengan  ucapan ribuan terimakasih.

 

Butir-butir yang di perlukan ialah:

1. Nama sebenar  yang tercatit d dalam  kad pengenalan.

2. nombor Kad pengenalan.

3. Alamat tempat tinggal yang terkini.

4. Nombor telepon yang mudah di hubungi.

5.Nombor keahlian jika ingat.

6. Alamat email jika ada.

 

4. Senarai nama Ahli Jawatankuasa dan portpolio  yang di sandang.

 

Berikut merupakan senarai nama ahli Jawatankuasa Pusat PERTIS

dan porfolio yang di sandan masing-masing bagi sesi 2014 – 2016 Masihi bersamaan  

1. Encik   Mohd Faizal Bin Che Yusof.

Yang Di Pertua PERTIS (YDP) PERTIS. 

Merangkap Pengerusi,

Biro penerbitan.

Meliputi,

I. Yunit   ICT dan Inovasi

II. Yunit  Alquranbraille

III. Hubungan luar.

No tel: 012 937 6539

Email: mfcy76@gmail.com

Penyalaras  PERTIS Wilayah Kelantan Darul Naim.

 

2. En. Zamzuri Bin Ghani 

Naib Yang Di Pertua PERTIS (NYDP)

Merangkap Pengerusi,

Biro ekonomi dan usawan.

No tel: 019 386 9700

Email:

zamzurighani@gmail.com

Penyalaras PERTIS Wilayah Pahang Darul Makmor.

 

3. Puan  Rosnah Binti hj Ahmad

Setiausaha Agung PERTIS.

Hal ehwal keahlian dan penyelaras talian matlumat PERTIS.

No tel: 012 216 3354 atau 013 261 7278

No.  pejabat: 03-2034 7007

Email: rosmelati60@gmail.com

 

4.  Encik Mohd Nasir Bin Mohd Yusoff.

Bendahari Kehormat PERTIs.

Hal ehwal kewangan dan yuran keahlian.

no tel: 019 394 1441

Email:

nasir1807@gmail.com

Penyalaras PERTIS Wilayah Nengeri Sembilan Darul Khusus.

 

5. Encik Wan Mohd Suhaimi Bin Wan Mohd Zawil Abidin

Ahli Jawatankuasa Pusat PERTIS.

Merangkap Pengerusi,

Biro pendidikan dan dakwah.

No. tel: 013 4030531

Email: wansuhaimi83@gmail.com

 

6.  Puan   Sariyah Binti Nordin

Ahli Jawatankuasa Pusat PERTIS.

Merangkap Pengerusi,

Biro Wanita, Kesenian dan kebudayaan.

No tel:  013 341 1066

Email:

sariyahnoordin50@gmail.com

Penyalaras PERTIS Wilayah Kedah.

 

7. Encik  Osman Nordin  Bin Omar

Ahli Jawatankuasa Pusat PERTIS,

merangkap Pengerusi,

Biro Kesejahteraan dan Kemasyarakatan PERTIS.

No tel:  013 364 19i

 

Senarai nama pengerusi Wilayah PERTIS.

 

1. Encik  Ismail mamad

Pengerusi:  PERTIS Wilayah pahang Darul Makmor.

No tel:  014 829 6285

No tel: Pejabat  PERTIS Wilayah Pahang Darul Makmor.

09-2770144

Email:

Pertis_wilayahpahang@yahoo.com

 

2. Encik  Fauzi Bin  Mansor

Pengerusi: PertisWilayah  terengganuDarul Iman.

No.tel: 013 908 3130 atau 013 98 43130

No tel: Pejabat Wilayah Trengganu Darul Iman.

09-6621630

Email:

pertisganu@yahoo.com

 

3. Encik  Ismail Bin  Awang Ngah

Pengerusi: PertisWilayah  KelantanDarul Naim.

No. tel:  013 981 2557

No tel: Pejabat PERTIS Wilayah PERTIS Kelantan Darul Naim.

09-7649204

Email:

pertiskelantan@gmail.com

 

4.   Encik Hairie Bin  Aris

Pengerusi: PertiS Wilayah Negeri  SembilanDarul Khusus.

No. tel: 013 360 1063 au 012 241 2402

Email:

mohairis@gmail.com

 

5. Encik Musa Bin Abd Rahman

Pengerusi: PERTIS Wilayah  Kedah Darul Aman.

 

 

Peringatan:

 

1.   Sekiranya anda menghadapi masalah untuk menghubungi telemaklumat ini menerusi talian telefon (03-40223950),

sila maklumkannya kepada Cik Siti Haida Hamedan di talian ibu pejabat PERTIS Pusat, 03-40212631 pada waktu pejabat.

 

1.      Sila ambil maklum, semua pengumuman yang ingin diumumkan menerusi talian maklumat ini hendaklah tiba ke peti e-mail atau ke peti SMS Setiausaha Agong PERTIS selaku penyelaras talian maklumat ini selewat-lewatnya pada jam 8 malam setiap hari Jumaat.

alamat dan nombor telefon beliau adalah seperti berikut, rosmelati60@gmail.com

 

no.  telefon 012 216 3354/013 261 7278

atau 03 2034 7007 pada waktu pejabat.

 

Kami mohon berbanyak maaf kerana pengumuman yang tiba lewat daripada masa yang telah ditetapkan tidak dapat dimuatkan ke dalam kandungan pengumuman pada minggu berikutnya.Segala kerjasama daripada semua pihak didahului dengan ucapan jutaan terima kasih.

 

 

Diselaraskan Oleh

 

Puan Rosnah Haji Ahmad

Setiausaha Agung 

Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia (PERTIS)

Selasa, September 16, 2014

Teley MAB no. 550 - Correction

Teley MAB no. 550 - Correction

 

Isnin, 15 September 2014

 

No. tel: 03-22722687

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 3 pengumuman baharu dan 2 pengumuman lama,

 

Pengumuman 1: Sesi nyanyian bersama lagu-lagu lama Inggeris.

 

Acara ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 4 Oktober dari jam 2.00 hingga 5.00 petang di Pusat Warga Emas Orang Buta. Bayaran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan En. Violet di taliant 22742576.

 

Pengumuman 2: Terkini tentang perhimpunan warga emas orang buta.

 

Acara ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 4 Oktober bermula pada jam 10.15 pagi di Dewan MAB. Bayaran sebanyak RM5.00 bagi ahli dan RM6.00 bagi bukan ahli. Sila berdaftar dengan Pn. Rani di talian 016-6854837. Sebelum perhimpunan itu, permainan Lotto akan diadakan di Pusat Warga Emas Orang Buta, bermula pada jam 9.00 pagi. Mereka yang berminat, sila hubungi En. Taslim di talian 22722677 samb. 111.

 

Pengumuman 3: Hari Khidmat Pelanggan Sedunia Maybank.

 

Acara ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 27 September di Taman Metropolitan, Kepong. Semua orang buta dijemput hadir. Terdapat 3 aktiviti utama: Memancing, yoga dan larian ceria. Semua alatan memancing akan disediakan Bas akan meninggalkan Kompleks MAB pada jam 6.45 pagi dan sarapan akan disediakan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Cik Siti Huraizah di talian 22722677 samb. 189. Tarikh tutup pendaftaran adalah pada 19 September. (Jumaat).

 

Pengumuman 4: Kursus anatomi dan refleksologi oleh Dr. Farid.

 

Kursus ini akan diadakan pada 17 dan 24 September serta 1 dan 15 Oktober. Sijil akan diberikan. Bayaran untuk sehari sebanyak RM50.00. Manakala untuk 4 hari sebanyak RM100.00. Keutamaan kepada mereka yang telah memperolehi Sijil SKM. Sarapan, makan tengah hari dan minuman teh akan disediakan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Puan Siti Khadijah di talian 018-2319338.

Pengumuman 5: Sambutan ulangtahun ke-16 PEKHIDMAT.

 

Majlis ini akan berlangsung di Kafeteria MAB pada hari Sabtu, 20 September pada pukul 11.00 pagi. Semua ahli dijemput hadir. Sila daftarkan diri di pejabat ini di talian 92211440.

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

Mr. Godfrey Ooi.


TELEY MAB NO. 550

 

Monday, 15th September 2014

 

Tel. no.: 03-22722687

 

Hello friends,

 

There are 3 new and 2 old announcements,

 

Announcement 1: English oldies sing along session.

 

This will be on Saturday, 4th October from 2.00 pm to 5.00 pm at the elderly blind centre at The Elderly Blind Centre. The fee is RM2.00 only. Please register with Mr. Violet at 22742576.

 

Announcement 2: Elderly blind gathering update.

 

This will be on Saturday, 4th October, starting 10.15 am at the MAB Hall. The fee is RM5.00 for members and RM6.00 for non members. Please register with Mrs. Rani at 016-6854837. Before the gathering, there will be a Lotto game at The Elderly Blind Centre, starting 9.00 an. Those interested, please call Mr. Taslim at 22722677 ext. 111.

 

Announcement 3: Maybank Global CSR Day.

 

This will be on Saturday, 27th September at Taman Metropolitan, Kepong. All the blind are invited. There are 3 main activities: Fishing, Yoga and Fun Run. All the fishing equipments will be provided.. The bus will leave Kompleks MAB at 6.45 am and breakfast will be provided. For more information, please call Cik Siti Huraizah at 22722677 ext. 189. Closing date for registration is 19th September. (Friday).

 

Announcement 4: Anatomy and reflexology training by Dr. Farid.

 

This will be on 17th and 24th September and 1st and 15th October. The certificate will be issued. Payment for 1 day is RM50.00. While for 4 days is RM100.00 only. Preference for those who have the SKM Certificate. Breakfast, lunch and tea will be provided. For registration and payment, please call Mr. Subra at 22722677. For more information, please contact Puan Siti Khadijah at 018-2319338.

 

Announcement 5: PEKHIDMAT 16th anniversary.

 

This will be at The MAB Cafeteria on Saturday, 20th September at 11.00 am. All the members are invited. Please register at the office at 92211440.

 

Thank you,

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

TELEY MAB NO. 550

TELEY MAB NO. 550

 

Isnin, 15 September 2014

 

No. tel: 03-22722687

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 3 pengumuman baharu dan 2 pengumuman lama,

 

Pengumuman 1: Sesi nyanyian bersama lagu-lagu lama Inggeris.

 

Acara ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 4 Oktober dari jam 2.00 hingga 5.00 petang di Pusat Warga Emas Orang Buta. Bayaran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan En. Violet di taliant 22742576.

 

Pengumuman 2: Terkini tentang perhimpunan warga emas orang buta.

 

Acara ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 4 Oktober bermula pada jam 10.15 pagi di Dewan MAB. Bayaran sebanyak RM5.00 bagi ahli dan RM6.00 bagi bukan ahli. Sila berdaftar dengan Pn. Rani di talian 016-6854837. Sebelum perhimpunan itu, permainan Lotto akan diadakan di Pusat Warga Emas Orang Buta, bermula pada jam 9.00 pagi. Mereka yang berminat, sila hubungi En. Taslim di talian 22722677 samb. 111.

 

Pengumuman 3: Hari Khidmat Pelanggan Sedunia Maybank.

 

Acara ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 27 September di Taman Metropolitan, Kepong. Semua orang buta dijemput hadir. Terdapat 3 aktiviti utama: Memancing, yoga dan larian ceria. Sila bawa bersama joran anda. Bas akan meninggalkan Kompleks MAB pada jam 6.45 pagi dan sarapan akan disediakan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Cik Siti Huraizah di talian 22722677 samb. 189. Tarikh tutup pendaftaran adalah pada 19 September. (Jumaat).

 

Pengumuman 4: Kursus anatomi dan refleksologi oleh Dr. Farid.

 

Kursus ini akan diadakan pada 17 dan 24 September serta 1 dan 15 Oktober. Sijil akan diberikan. Bayaran untuk sehari sebanyak RM50.00. Manakala untuk 4 hari sebanyak RM100.00. Keutamaan kepada mereka yang telah memperolehi Sijil SKM. Sarapan, makan tengah hari dan minuman teh akan disediakan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Puan Siti Khadijah di talian 018-2319338.

Pengumuman 5: Sambutan ulangtahun ke-16 PEKHIDMAT.

 

Majlis ini akan berlangsung di Kafeteria MAB pada hari Sabtu, 20 September pada pukul 11.00 pagi. Semua ahli dijemput hadir. Sila daftarkan diri di pejabat ini di talian 92211440.

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

Mr. Godfrey Ooi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TELEY MAB NO. 550

 

Monday, 15th September 2014

 

Tel. no.: 03-22722687

 

Hello friends,

 

There are 3 new and 2 old announcements,

 

Announcement 1: English oldies sing along session.

 

This will be on Saturday, 4th October from 2.00 pm to 5.00 pm at the elderly blind centre at The Elderly Blind Centre. The fee is RM2.00 only. Please register with Mr. Violet at 22742576.

 

Announcement 2: Elderly blind gathering update.

 

This will be on Saturday, 4th October, starting 10.15 am at the MAB Hall. The fee is RM5.00 for members and RM6.00 for non members. Please register with Mrs. Rani at 016-6854837. Before the gathering, there will be a Lotto game at The Elderly Blind Centre, starting 9.00 an. Those interested, please call Mr. Taslim at 22722677 ext. 111.

 

Announcement 3: Maybank Global CSR Day.

 

This will be on Saturday, 27th September at Taman Metropolitan, Kepong. All the blind are invited. There are 3 main activities: Fishing, Yoga and Fun Run. Please bring your own fishing hook and gear. The bus will leave Kompleks MAB at 6.45 am and breakfast will be provided. For more information, please call Cik Siti Huraizah at 22722677 ext. 189. Closing date for registration is 19th September. (Friday).

 

Announcement 4: Anatomy and reflexology training by Dr. Farid.

 

This will be on 17th and 24th September and 1st and 15th October. The certificate will be issued. Payment for 1 day is RM50.00. While for 4 days is RM100.00 only. Preference for those who have the SKM Certificate. Breakfast, lunch and tea will be provided. For registration and payment, please call Mr. Subra at 22722677. For more information, please contact Puan Siti Khadijah at 018-2319338.

 

Announcement 5: PEKHIDMAT 16th anniversary.

 

This will be at The MAB Cafeteria on Saturday, 20th September at 11.00 am. All the members are invited. Please register at the office at 92211440.

 

Thank you,

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Jumaat, September 12, 2014

TELEY MAB NO. 549

TELEY MAB NO. 549

 

Rabu, 10 September 2014

 

No. tel.: 03-22722687

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 3 pengumuman baharu dan 2 pengumuman lama,

 

Pengumuman 1: Hari Khidmat Pelanggan Maybank Sedunia.

 

Acara ini akan diadakan pada hari Sabtu, 27 September di Taman Metropolitan, Kepong. Semua orang buta dijemput hadir. Bas akan meninggalkan Kompleks MAB pada jam 6.45 pagi dan sarapan pagi akan disediakan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Cik Siti Huraizah di talian 22722677 samb. 189. Tarikh tutup untuk pendaftaran ialah pada 19 September (Jumaat).

 

Pengumuman 2: Kursus anatomi dan refleksologi oleh Dr. Farid.

 

Kursus ini akan diadapan pada 17 dan 24 September serta 1 dan 15 Oktober. Sijil akan diberikan. Bayaran untuk sehari sebanyak RM50.00. Manakala untuk 4 hari sebanyak RM100.00. Keutamaan kepada mereka yang telah memperolehi Sijil SKM. Sarapan, makan tengah hari dan minuman teh akan disediakan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Puan Siti Khadijah di talian 018-2319338.

 

Pengumuman 3: Perhimpunan warga emas orang buta.

 

Majlis ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 4 Oktober pada jam 10.15 pagi di Dewan MAB. Ia akan diikuti dengan permainan Lotto di Pusat Warga Emas Orang Buta, bermula jam 9.00 pagi. Bayaran sebanyak RM5.00 bagi ahli dan RM6.00 bagi bukan ahli. Sila berdaftar dengan Puan Rani di talian 016-6854837.

 

Pengumuman 4: Sambutan ulangtahun ke-16 PEKHIDMAT.

 

Majlis ini akan berlangsung di Kafeteria MAB pada hari Sabtu, 20 September pada pukul 11.00 pagi. Semua ahli dijemput hadir. Sila daftarkan diri di pejabat ini di talian 92211440.

 

Pengumuman 5: Penerangan ringkas tentang Cukai Barangan dan Perkhidmatan oleh pihak FOMCA.

 

Majlis ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 6 September dari jam 8.30 pagi hingga 12.00 tengah hari di Dewan MAB. Makan tengah hari akan disediakan. Sila berdaftar dengan En. Subra di talian 22722677. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi, Puan Farah Jori di talian 22722677 samb. 118.

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.


TELEY MAB NO. 549

 

Wednesday, 10th September 2014

 

Tel. no. 03-22722687

 

Hello friends,

 

There are 3 new and 2 old announcements,

 

Announcement 1: Maybank Global CSR Day.

 

This will be on Saturday, 27th September at Taman Metropolitan, Kepong. All the blind are invited. The bus will leave Kompleks MAB at 6.45 am and breakfast will be provided. For more information, please call Cik Siti Huraizah at 22722677 ext. 189. Closing date for registration is 19th September. (Friday).

 

Announcement 2: Anatomy and reflexology training by Dr. Farid.

 

This will be on 17th and 24th September and 1st and 15th October. The certificate will be issued. Payment for 1 day is RM50.00. While for 4 days is RM100.00 only. Preference for those who have the SKM Certificate. Breakfast, lunch and tea will be provided. For registration and payment, please call Mr. Subra at 22722677. For more information, please contact Puan Siti Khadijah at 018-2319338.

 

Announcement 3: Elderly blind gathering.

 

This will be on Saturday, 4th October at 10.15 am at the MAB Hall. It will be proceeded by the Lotto game at The Elderly Blind Centre, starting 9.00 am. The fee is RM5.00 for members and RM6.00 for non-members. Please register with Mrs. Rani at 016-6854837.

 

Announcement 4:PEKHIDMAT 16th Anniversary Celebration.

 

This will be at The MAB Cafe on Saturday, 20th September at 11.00 am. All the members are invited. Please register at the office at 92211440.

 

Announcement 5:  Briefing on Goods and Services Tax by FOMCA.

 

This will be on Saturday, 6th September at 8.30 am to 12.00 pm at the MAB Hall. Lunch will be provided. Please register with Mr. Subra at 22722677. For more information, please call Puan Farah Jori at 22722677 ext. 118.

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Arkit blog