Selasa, Mei 27, 2014

Teley MAB No. 533

Teley MAB No. 533

 

Isnin, 26 Mei 2014

 

No. tel.: 03-22722687

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 4 pengumuman baharu dan 1 pengumuman lama,

 

Pengumuman 1: Ujibakat Sight Savers' Day.

 

12 orang OKU penglihatan telah mengambil bahagian dalam pertandingan ujibakat ini pada 24hb Mei. 3 orang pemenang adalah Lim Ah Pen, Yahya Ahmad dan Shirley Lou.

 

Pengumuman 2: Himpunan warga emas orang buta.

 

Majlis ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 14 Jun bermula pada jam 10.00 pagi di Dewan MAB. Terdapat satu jualan lelong. Yuran sebanyak RM5.00 bagi ahli dan RM6.00 bagi bukan ahli. Sila daftarkan diri dengan Puan Rani di talian 016-6854837.

 

Pengumuman 3: Sesi nyanyian bersama lagu-lagu lama Inggeris.

 

Majlis ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 14 Jun, dari jam 2.00 petang hingga 5.00 petang. di Pusat Warga Emas Orang Buta. Yuran sebanyak RM1.00 sahaja. Sila daftarkan diri dengan Puan Violet di talian 22742576.

 

Pengumuman 4: Terkini tentang Koperasi OKU.

 

Permohonan bagi koperasi tersebut telah pun diluluskan dan namanya ialah 'Koperasi OKU Berhad'. Persidangan kali ke-3 akan diadakan pada hari Rabu, 28 Mei jam 6.00 petang. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Guna di talian 0111-390920.

 

Pengumuman 5: Marathon Bulan Sabit Merah.

 

Acara ini telah pun ditangguhkan ke hari Ahad, 8 Ogos.

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.

 

 

 

 

 


Teley MAB No. 533

 

Monday, 26th May 2014

 

Tel. no.: 03-22722687

 

Hello friends,

 

There are 4 new and 1 old announcements,

 

Announcement 1: Sight Savers' Day Talentime.

 

12 blind persons took part in the talentime on May, 21st. The three winners were Lim Ah Pen, Yahya Ahmad and Shirley Lou.

 

Announcement 2: Elderly blind gathering.

 

This will be on Saturday, 14th June starting 10.00 am at The MAB Hall. There will be an auction sales. The fee is RM5.00 for members and RM6.00 for non-members. Please register with Mrs. Rani at 016-6854837.

 

Announcement 3: English Oldies Sing Along Session.

 

This will be on Saturday, 14th June, from 2.00 pm to 5.00 pm at The Elderly Blind Centre. The fee is RM1.00 only. Please register with Mrs. Violet at 22742576.

 

Announcement 4: Disabled Co-operative update.

 

Application for the co-operative has been approved and the name is 'Koperasi OKU Berhad'. There will be a 3rd Conference on Wednesday, 28th May on 6.00 pm. For more information, please contact Mr. Guna at 0111-390920.

 

Announcement 5: Red Crescent Marathon.

 

This has been postponed to Sunday, 3rd August.

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Selasa, Mei 20, 2014

Teley MAB no. 532

Teley MAB no. 532

 

Isnin, 19 Mei 2014

 

Tel. no. 03-22722687

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 1 pengumuman baru dan 5 pengumuman lama,

 

Pengumuman 1: Sight Savers Day oleh Perpustakaan MAB dengan kerjasama pihak UiTM.

 

Acara ini akan dilangsungkan pada hari Rabu, 21 Mei, dari jam 9.00 pagi hingga 2.00 petang. Aktiviti-aktiviti termasuklah satu pameran tentang penjagaan mata, talentime, permainan dalaman dan satu perbincangan tentang 'Sharing is Caring'. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Faiz Syafiq di talian 22722677 samb. 161.

 

Pengumuman 2: Perhimpunan warga emas orang buta.

 

Majlis ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 14 Jun dan akan diadakan jualan lelong. Mereka yang mempunyai barangan untuk didermakan, sila hubungi En. Taslim atau Pn. Radzimah di talian 22722677 samb. 111.

 

Pengumuman 3: Marathon Bulan Sabit Merah.

 

Acara ini telah ditangguhkan ke hari Ahad, 3 Ogos. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Puan Jacqueline di talian 22722677 samb. 130.

 

Pengumuman 4:  Mesyuarat agung tahunan SBM KL/Selangor.

 

Majlis ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 24 Mei di Dewan Rukun Tetangga Brickfields.  Tarikh tutup pendaftaran ialah pada 20 Mei. Sila hubungi Pejabat SBM di 22764474.

 

Pengumuman 5: Mesyuarat agung tahunan Khidmat Masyarakat.

 

Majlis ini akan diadakan pada hari Ahad, 25 Mei di Masjid Abu Bakar, Bangsar. Bagaimanapun, sarapan akan dihidangkan di Kafeteria MAB pada jam 7.30 pagi. Sila hubungi Cik Noni di talian 012-6421557.

 

Pengumuman 6: Koperasi orang kelainan upaya.

 

50 orang kelainan upaya termasuk orang buta diperlukan bagi membentuk sebuah koperasi OKU. Anda dijemput untuk menjadi ahli. Sila berikan salinan photostat Kad OKU anda kepada En. Subra di kaunter penyambut tetamu MAB. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Guna di talian 01111-390920.

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.

 

 


Teley MAB no. 532

 

Monday, 19th May 2014

 

Tel. no. 03-22722687

 

Hello friends,

 

There are 1 new and 5 old announcement,

 

Announcement 1: Sight Savers day by The MAB Library, in collaboration with UiTM.

 

This will be on Wednesday, 21st May, from 9.00 am to 2.00 pm Activities will include an exhibition on blindness prevention, talentime, indoor games and a talk on 'Sharing Is Caring', For details, please call Mr. Faiz Syafiq at 03-22722677 ext. 161.

 

Announcement 2: Elderly blind gathering.

 

This will be on Saturday, 14th June and there will be an auction sales. Those who have items to donate, please call Mr. Taslim or Puan Radzimah at 03-22722677 ext. 111.

 

Announcement 3: Red Crescent Marathon.

 

This has been postponed on Sunday, 3rd August. For more information, please call Mrs. Jacqueline at 22722677 ext 130.

 

Announcement 4: SBM KL/Selangor AGM.

 

This will be on Saturday, 24th May at The Dewan Rukun Tetangga Brickfields. Closing date for registration is on 20th May. Please contact The SBM KL/Selangor Office at 22764474.

 

Announcement 5: Khidmat Masyarakat AGM.

 

This will be on Sunday, 25th May at Masjid Abu Bakar, Bangsar. However, breakfast will be served at The MAB Cafeteria at 7.30 am. Please contact Cik Noni at 012-6421557.

 

Announcement 6: Disabled co operative.

 

50 disabled persons including the blind are required to set up the disabled co-operative. You are invited to be a member. Please give the photostat copy of your OKU card to Mr. Subra at the MAB reception. For more information, please call Mr. Guna at 01111-390920.

 

Thank you

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Isnin, Mei 19, 2014

TELEY MAB NO. 531

TELEY MAB NO. 531

 

Jumaat, 16 Mei 2014.

 

No. Tel. 03-22722687

 

Salam sejahtera,

 

Mohon maaf di atas kelewatan pengumuman ini. Terdapat enam pengumuman baru.

 

Pengumuman 1: Perhimpunan warga emas orang buta.

 

Majlis ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 14 Jun dan akan diadakan jualan lelong. Mereka yang mempunyai barangan untuk didermakan, sila hubungi En. Taslim atau Pn. Radzimah di talian 22722677 samb. 111.

 

Pengumuman 2: Promosi Jualan MAB.

 

Promosi jualan akan ditangguhkan hingga ke akhir bulan Jun. Satu barangan  baru, termometer klinikal bersuara boleh didapati dengan harga RM50.00. Sila hubungi Puan Zuraidah di talian 22722677 samb. 154.

 

Pengumuman 3: Marathon Bulan Sabit Merah.

 

Acara ini telah ditangguhkan ke hari Ahad, 3 Ogos. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Puan Jacqueline di talian 22722677 samb. 130.

 

Pengumuman 4: Mesyuarat agung tahunan Khidmat Masyarakat.

 

Majlis ini akan diadakan pada hari Ahad, 25 Mei di Masjid Abu Bakar, Bangsar. Bagaimanapun, sarapan akan dihidangkan di Kafeteria MAB pada jam 7.30 pagi. Sila hubungi Cik Noni di talian 012-6421557.

 

Pengumuman 5: Aktiviti-aktiviti SBM KL/Selangor.

 

a)      Mesyuarat agung tahunan SBM KL/Selangor.

 

Majlis ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 24 Mei di Dewan Rukun Tetangga Brickfields.  Tarikh tutup pendaftaran ialah pada 20 Mei. Sila hubungi Pejabat SBM di 22764474.

 

b)      Pendakian Menara KL.

 

Acara ini akan dilangsungkan pada hari Ahad, 18 Mei. Bas akan meninggalkan MAB pada jam 7.30 pagi

 

Pengumuman 6: Koperasi orang kurang upaya.

 

50 orang kurang upaya termasuk orang buta diperlukan bagi membentuk sebuah koperasi OKU. Anda dijemput untuk menjadi ahli. Sila berikan salinan photostat Kad OKU anda kepada En. Subra di kaunter penyambut tetamu MAB. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Guna di talian 01111-390920.

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi

TELEY MAB NO. 531

 

Friday, 16th May 2014.

 

Tel. No. 03-22722687

 

Hello friends,

 

Sorry for the late announcement. There are 6 new announcements.

 

Announcement 1: Elderly blind gathering.

 

This will be on Saturday, 14th June and there will be the auction sale. Those who have items to donate, please contact En. Taslim or Pn. Radzimah at 22722677 ext. 111.

 

Announcement 2: MAB Sales.

 

The sales promotion will be extended to the end of June. A new item. A taliking clinical thermometer is available for RM50.00. Please contact Puan Zuraidah at 22722677 ext. 154.

 

Announcement 3: Red Crescent Marathon.

 

This has been postponed to Sunday, 3rd August. For more information, please contact Puan Jacqueline at 22722677 ext. 130.

 

Announcement 4: Annual General Meeting of Khidmat Masyarakat.

 

This will be on Sunday, 25th May at The Masjid Abu Bakar, Bangsar. However, breakfast will be served at The MAB Cafeteria at 7.30 am. Please contact Cik Noni at 012-6421557.

 

Announcement 5: SBM KL/Selangor activities.

 

a)      SBM KL/Selangor Annual General Meeting.

 

This will be on Saturday, 24th May at The Dewan Rukun Tetangga Brickfields. Closing date for registration is 20th May. Please contact the SBM office at 22764474.

 

b)      KL Tower climb.

 

This will be on Sunday, 18th May. The bus will be leaving MAB at 7.30 am.

 

Announcement 6: Disabled Co-operative.

 

50 disabled persons including the blind are required to set up the disabled co-operative. You are invited to be a member. Please give the photostat copy of your OKU card to Mr. Subra at the MAB reception. For more information, please call Mr. Guna at 01111-390920.

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Khamis, Mei 15, 2014

TELEY MAB NO. 530

TELEY MAB NO. 530

 

Selasa, 6 Mei 2014

 

No. tel: 03-22722687

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 1 pengumuman baharu dan 4 pengumuman lama,

 

Pengumuman 1: Terkini tentang Koperasi Orang Kelainan Upaya.

 

Seramai 50 orang OKU, termasuk orang buta diperlukan bagi membentuk sebuah koperasi OKU oleh pihak Voice Of The Blind. Mereka yang berminat, sila serahkan salinan fotostat Kad OKU anda kepada En. Subra di kaunter penyambut tetamu MAB. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Guna di 0111-390920.

 

Pengumuman 2: Majlis Caring and Sharing di Brickfields Buddhist Vihara.

 

Majlis ini akan berlangsung pada hari Ahad, 11 Mei dan bas akan meninggalkan Kompleks MAB pada jam 9.30 pagi. Semua orang buta dijemput hadir. Sila daftarkan diri dengan En. Subra di talian 22722677.

 

Pengumuman 3: Kekosongan jawatan tenaga pengajar Braille di Pusat Pemulihan Kinta Valley.

 

Calon-calon yang berminat, sila hantarkan resume kepada sariha@mab.org.my secepat mungkin. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Puan Sariha di talian 22722677 samb. 121.

 

Pengumuman 4: Terkini tentang Mesyuarat Agung Tahunan Khidmat Masyarakat.

 

Mesyuarat ini akan diadakan pada hari Ahad, 25 Mei di Masjid Abu Bakar, Bangsar. Bagaimanapun, minuman ringan akan disediakan di Kafeteria MAB pada jam 7.30 pagi. Sila hubungi Cik Noni di 012-6421557.

 

Pengumuman 5: Bantuan pelajaran dan tahlil.

 

Majlis ini akan diadakan pada hari Sabtu, 17 Mei jam 1.00 tengah hari di Surau MAB. Sila hubungi En. Ramli di talian 019-3449873.

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.


TELEY MAB NO. 530

 

Tuesday, 6th May 2014

 

Tel. no.: 03-22722687

 

Hello friends,

 

There are 1 new and 4 old announcement,

 

Announcement 1: Disabled Co-operative update.

 

50 OKU persons, including the blind are required to set up the disabled co-operative by the voice of the blind. Those interested, please hand over the Photostat copy of your OKU Card to Mr. Subra at the MAB Reception. For details, please contact Mr. Guna at 0111-1390920.

 

Announcement 2: Caring and Sharing Function at Brickfields Buddhist VIhara.

 

This will be on Sunday, 11th May and the bus will leave Kompleks MAB at 9.30 am. All the blind are invited. Please register with Mr. Subra at 22722677.


Announcement 3: Vacancy for the Braille instructor at The Kinta Valley Rehabilitation Centre..

 

Interested candidates, please email resume to sariha@mab.org.my as soon as possible. For more details, please contact Puan Sariha at 22722677 ext. 121.

 

Announcement 4: AGM Khidmat Masyarakat update.

 

This will be on Sunday, 2th May at Masjid Abu Bakar, Bangsar. However, refreshment will be provided at the MAB Cafeteria at 7.30 am. Please contact Cik Noni at 012-6421557.

 

Announcement 5: Educational aid and Tahlil.

 

This will be on Saturday, 17th May, 1.00 pm at Surau MAB. Please call Mr. Ramli at 019-3449873.

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Khamis, Mei 01, 2014

TELEY MAB NO. 529

TELEY MAB NO.  529

Rabu, 30 April 2014

No. tel: 03-22722687

Salam sejahtera,

Terdapat enam pengumuman baharu,

Pengumuman 1: Kekosongan jawatan untuk Pengajar Braille di Pusat Pemulihan Kinta Valley.

Mereka yang berminat, sila emailkan resume kepada sariha@mab.org.my secepat mungkin.

Pengumuman 2: Pendakian Menara KL.

Acara ini akan diadakan pada hari Ahad, 18 Mei. Tarikh tutup pendaftaran adalah pada 30 April.

Pengumuman 3: Pertandingan catur SBM

Acara ini telah ditunda pada hari Ahad, 4 Mei. Tarikh tutup pendaftaran adalah pada 30hb. April.

Pengumuman 4: Pertandingan pemprosesan teks perkataan Bahasa Inggeris, dianjurkan oleh MCR.

Acara ini akan diadakan pada hari Sabtu, 14 Jun di Persekutuan Orang-prang Pekak Malaysia, Puchong. Pengangkutan akan disediakan. Sila daftarkan diri dengan En. Moses Choo di  22721442.

Pengumuman 5: Mesyuarat agung tahunan Khidmat Masyarakat.

Mesyuarat ini akan diadakan pada hari Ahad, 25 Mei di Masjid Abu Bakar, Bangsar. Bagaimanapun, minuman ringan akan disediakan di Kafeteria MAB pada pukul 7.30 pagi. Sila hubungi Cik Noni di 012-6421557.

Pengumuman 6: Bantuan persekolahan dah tahlil.

Majlis ini akan diadakan pada hari Sabtu, 17 Mei pukul 1.00 tengah hari di Surau MAB. Sila hubungi En. Ramli di 019-3449873.

Terima kasih,

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.


TELEY MAB NO.  529

Wednesday, 30th April 2014

Tel. no. 03-22722687

 

Hello friends,

There are six five new announcements,

Announcement 1: Vacancy for Braille Instructor at The Kinta Valley Rehabilitation Centre.

Interested candidates, please email resume to sariha@mab.org.my as soon as possible.

Announcement 2: KL Tower Climb.

This will be on Sunday, 18th May. Closing date registration is on 30th April.

Announcement 3: SBM Chess Competition.

This has been postponed to Sunday, 4th May. Closing date for registration is on 30th April.

Announcement 4: English text word processing competition, organized by MCR.

This will be on Saturday, 14th June at The Malaysian Federation Of The Deaf, Puchong. Transport will be provided. Please register with Mr. Moses Choo at 22721442.

Announcement 5: AGM Khidmat Masyarakat.

This will be on Sunday, 25th May at Masjid Abu Bakar, Bangsar. however, refreshment will be provided at the MAB Cafeteria at 7.30 am. Please contact Noni at 012-6421557.

Announcement 6: Educational aid and tahlil.

This will be on Saturday, 17th May at 1.00 pm at The Surau MAB. Please call Mr. Ramli at 019-3449873.

Thank you,

Regards,

Mr Godfrey Ooi.

Arkit blog