Jumaat, Disember 19, 2014

Teley MAB no. 564

Teley MAB no. 564

Khamis, 18 Disember 2014

No. tel. 03-22722687

 

Salam sejahtera,

Terdapat 3 pengumuman baharu dan 4 pengumuman lama,

Pengumuman 1: MAB Shoppe Giant Kinrara.

4 orang juru urut orang buta (2 lelaki dan 2 perempuan) diperlukan untuk bekerja di sini dari jam 10.00 pagi hingga 9.00 malam setiap hari. Bayaran berdasarkan asas komisyen. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Akif di samb. 149 atau 017-2443873.

Pengumuman 2: Unit Jualan LRC

Unit ini akan ditutup dari 29 hingga 31 Disember untuk audit. Ia akan dibuka semula pada hari Jumaat, 2 Januari tahun hadapan.

Pengumuman 3: Sesi nyanyian bersama lagu-lagu lama Inggeris.

Sesi ini akan diadakan pada hari Sabtu, 10 Januari di Pusat Warga Emas Orang Buta dari jam 2.00 hingga 5.00 petang. Yuran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan En. Violet di talian 22742576.

Pengumuman 4: Sesi nyanyian bersama lagu Mandarin.

Sesi ini akan diadakan pada hari Khamis, 1 January, hari pertama tahun baharu di Pusat Warga emas orang buta dari jam 10.00 pagi hingga 1.00 tengah hari. Yuran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan En. Lai Kok Keong di talian 22742576.

Pengumuman 5: Perhimpunan warga emas orang buta.

Perhimpunan ke empat bagi tahun 2014 akan diadakan pada hari Sabtu, 10 Januari bermula dari jam 9.30 pagi dengan satu pertandingan bakat seni. Mereka yang berminat untuk mengambil bahagian, sila berikan nama anda kepada En. K. K. Goh di talian 92219490. Yuran sebanyak RM5.00 untuk ahli dan RM6.00 untuk bukan ahli. Sila berdaftar dengan Puan Rani di talian 016-6854837.

Pengumuman 6: Majlis Maulidur Rasul.

Majlis ini akan diadakan oleh PERKHIDMAT pada hari Sabtu, 3 Januari di Kafeteria MAB dari jam 9.00 pagi hingga 1.00 tengah hari. Sarapan dan makan tengah hari akan dihidangkan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat ini di talian 92211440.

Pengumuman 7: Ruangan titik merah.

Terdapat sebuah lagi buku bergambar tentang Frank Sinatra bersama dengan CD yang mengandungi 8 buah lagu paling popularnya. Anda boleh datang secara individu atau dalam satu kumpulan untuk membaca buku itu dan mendengar lagunya. Sila hubungi En. Rasyid di talian 22722677 samb. 305 atau Cik Nabilah di sambungan 150

Terima kasih,

Ikhlas

En. Godfrey Ooi.

 


Teley MAB no. 564

Thursday, 18th December 2014

Tel. no. 03-22722687

 

Hello friends,

There are 3 new and 4 old announcements,

Announcement 1: MAB Shoppe Giant Kinrara.

4 blind masseurs (2 men and 2 women) are needed to work here from 10.00 am to 9.00 pm daily. Payment is on commission basis. For more info, please contact Mr. Akif at ext. 149 or 017-2443873.

Announcement 2: Library Sales Unit.

This unit will be closed from 29th to 31st December for auditing. It will be open on Firiday, 2nd January next year.

Announcement 3: English Oldies Sing Along Session.

This will be on Saturday, 10th January at The Elderly Blind Centre from 2.00 pm to 5.00 pm. The fee is RM2.00 only. Please register with Mr. Violet at 22742576.

Announcement 4: Mandarin Sing Along Session.

This will be on Thursday, 1st January, the new year day at the Elderly Blind Centre from 10.00 am to 1.00 pm. The fee is RM2.00 only. Please register with Mr. Lai Kok Keong at 22742576.

Announcement 5: Elderly Blind Gathering.

The 4th gathering for 2014 will be on Saturday, 10th January beginning at 9.30 am with a talentime. Those interested to take part, please give your name to Mr. K. K. Goh at 92219490. The fee is RM5.00 for members and RM6.00 for non-members. Please register with Mrs. Rani at 016-6854837.

Announcement 6: Majlis Maulidur Rasul.

This will be held by PERKHIDMAT on Saturday, 3rd January at the MAB Cafeteria from 9.00 am to 1.00 pm. Breakfast and lunch will be served. For more information, please call the office at 92211440.

Announcement 7: Red Spot Section.

There is another picture book of Frank Sinatra with the CD of his eight most popular songs. You may come to the Red Spot Section at the MAB Library individuallay or in a group to read the book and listen to the songs. Please contact En. Rasyid at 22722677 ext. 305 or Cik Nabilah at ext. 150.

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

TELEY MAB NO. 563

TELEY MAB NO. 563

Selasa, 16 Disember 2014

No. tel.: 03-22722687

Salam sejahtera,

Terdapat 5 pengumuman baharu dan 1 pengumuman lama,

Pengumuman 1: Perhimpunan warga emas orang buta.

Perhimpunan keempat telah pun ditangguhkan ke hari Sabtu, 10 Januari 2015. Mereka yang berminat untuk mengambil bahagian, sila berikan nama anda kepada En. K. K. Goh di talian 92219490. Sila daftarkan diri dengan Puan Rani di talian 016-9854837, yang mana akan bermula pada jam 8.30 pagi. Yuran sebanyak RM5.00 untuk ahli dan RM6.00 untuk bukan ahli.

Pengumuman 2: Nyanyian bersama lagu Mandarin.

Acara ini akan berlangsung pada hari Khamis, 1 Januari 2015, hari pertama tahun 2015 di Pusat Warga Emas Orang Buta dari jam 10.00 pagi  hingga 1.00 tengah hari. Yuran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan En. Lai Kok Keong di talian 22742576.

Pengumuman 3: Ruangan titik merah.

Terdapat sebuah lagi buku bergambar tentang Frank Sinatra bersama dengan CD yang mengandungi 8 buah lagu paling popularnya. Anda boleh datang secara individu atau dalam satu kumpulan untuk membaca buku itu dan mendengar lagunya. Sila hubungi En. Rasyid di talian 22722677 samb. 305 atau Cik Nabilah di sambungan 150.

Pengumuman 4: Seorang sukarelawan pembaca ad-hoc.

Seorang sukarelawan pembaca ad-hoc telah tersedia untuk waktu yang terhad sahaja. Mereka yang berminat, sila hubungi Cik Nabilah di talian 22722677 samb. 150.

Pengumuman 5: Majlis Maulidur Rasul.

Majlis ini akan diadakan oleh PERKHIDMAT pada hari Sabtu, 3 Januari di Kafeteria MAB dari jam 9.00 pagi hingga 1.00 tengah hari. Sarapan dan makan tengah hari akan dihidangkan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat ini di talian 92211440.

Pengumuman 6: Pelajaran bahasa-bahasa asing.

 

Pihak GTC akan membimbang pelajaran bahasa asing kepada OKU penglihatan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Chowdry di talian 22722677 samb. 149 atau 016-6456140.

 

Terima kasih,

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.


TELEY MAB NO. 563

Tuesday, 16th December 2014

Tel. no. 03-22722687

Hello friends,

There are 5 new and 1 old announcements,

Announcement 1: Elderly blind gathering.

The 4th gathering has been postponed to Saturday, 10th January 2015. Those interested to take part, please give your names to Mr. K. K. Goh at 92219490. Please register with Mrs. Rani at 016-9854837, which begins at 8.30 am. The fee is RM5.00 for members and RM6.00 for non-members.

Announcement 2: Mandarin Sing Along.

This will be on the Thursday, 1st January 2015 which is the new year day at The Elderly Blind Centre from 10.00 am to 1.00 pm. The fee is RM2.00 only. Please register with Mr. Lai Kok Keong at 22742576.

Announcement 3: Red Spot Section.

There is another picture book of Frank Sinatra with the CD of his eight most popular songs. You may come to the Red Spot Section at the MAB Library individuallay or in a group to read the book and listen to the songs. Please contact En. Rasyid at 22722677 ext. 305 or Cik Nabilah at ext. 150.

Announcement 4: An ad-hoc reader volunteer.

A volunteer ad-hoc reader is available for a limited time. Those interested, please call Cik Nabilah at 22722677 ext. 150.

Announcement 5: Majlis Maulidur Rasul.

This will be held by PERKHIDMAT on Saturday, 3rd January at the MAB Cafeteria from 9.00 am to 1.00 pm. Breakfast and lunch will be served. For more information, please call the office at 92211440.

Announcement 6: Foreign language lessons.

The GTC will be conducting foreign language lessons for the blind. For more details, please call Mr. Chowdry at 22722677 ext. 149 or 016-6456140.

 

Thank you,

Regards,

Mr. Godfrey Ooi

Talian Maklumat PERTIS 15 Disember 2014

Talian Maklumat PERTIS 15 Disember 2014

Inilah talian maklumat Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia (PERTIS), membawakan pengumuman-pengumuman untuk minggu yang bermula pada 15   Disember  2014,

bersamaan 22  Saffar 1436 Hijrah. .(Isnin).

Pengumuman Terkini

 

Pengumuman dari ibu pejabat Pertis.

 

1.1 Kumpulan Sukarelawan

Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia (PERTIS)

berhasrat untuk mengujudkan Kumpulan Sukarelawan.

Okjektif mengujudkan kumpulan tersebut ialah:

1.1.1 untuk membantu ahli-ahli sekiranya pihak PERTIS menganjurkan program/aktiviti seperti bengkel, kursus, Mesyuarat,  jamuan dan yang seumpama dengannya.

1.1.2 Untuk menjalinkan hubungan mesra antara ahli-ahlibiasa PERTIS yang OKU penglihatan dengan sukarelawan atau orang normal yang suka membuat kerja-kerja amal kemasyarakatan.

 

Kepada mereka yang berminat untuk menyertai kumpulan sukarelawan tersebut,

Sila hubungi Encik Osman Nordin Bin Omar selaku pengerusi Biro  Kesejahterahan

dan Kebajikan Kemasyarakatan  Pusat PERTIS,

di talian 013 364 1994.

Syarat utama yang di perlukan ialah:

I.                    mereka yang rabun dan orang normal.

II.                 Yang sanggup bertugas bila-bila masa di perlukan.

 

1.2 Jawatan Kerani PERTIS.

Pada30 Muharram 1436 Hijrah bersamaan  23 November 2014 Masihi (ahad)

Suatu acara temuduga untuk jawatan kerani secara kontrak  telah dijalankan di Ibu Pejabat PERTIS. Encik Ahmad Bin Abdul Wahab telah di pileh untuk menjawat jawatan kerani secara kontrak.Beliau akan mula bertugas pada 14 Rabiul-awal 1436 Hijrah bersamaan5 Januari 2015 (isnin)

Semoga dengan adanya penambahan kerani melicinkan lagi pengurusan di Ibu Pejabat PERTIS. Kepada mereka yang tidak Berjaya jangan putus asa.

Jika ada keperluan mereka akan di jemput berkerja sebagai part time di pejabat PERTIS.

 

1.3 PROGRAM  AKADEMI PENGAJIAN SAHABAT INSANI.

 

Permohonan adalah dipelawa daripada pelajar-pelajar OKU penglihatan lepasan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dan lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM),

bagi menyertai program-program kendalian AKADEMI PENGAJIAN SAHABAT INSANI sebagaimana berikut:

 

a) Sekolah Menengah Islam Integrasi Tahfiz Insani (Sahabat Insani Penglihatan)

b) Program Persijilan Lepasan SPM (Persijilan Islam Sahabat Insani)

 

Sekolah Menengah Islam Integrasi Tahfiz Insani

(SMIITI Sahabat Insani Penglihatan)

Sekolah yang menyediakan pendidikan peringkat menengah rendah dan menengah tinggi dan berdaftar dengan Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan ini dikhususkan untuk:

1. Pelajar lelaki dan perempuan lepasan sekolah rendah/UPSR

2. Pelajar yang menghadapi masalah penglihatan

3. Pelajar yang berminat untuk mendalami ilmu agama dan menghafaz Al-Quran

 

Kelebihan SMIITI Sahabat Insani Penglihatan:

1. Menggunakan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dan Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

2. Mempraktikkan pendekatanPendidikan Berasaskan Atribut (Attribute Based Education)

3. Membentuk pelajar yang seimbang kemahiran dunia dan akhirat

4. Menyediakan kemudahan asrama

5. Mempunyai Pakar/Penasihat Pendidikan berwibawa

 

Program Persijilan Lepasan SPM (Persijilan Islam SahabatInsani)

Program ini merangkumi:

1. Sijil Pengajian Al-Quran

2. Sijil Pengajian Syariah

3. Sijil Pengajian Usuluddin

4. Sijil Tahfiz al-Quran

 

Program yang diadakan dengan kerjasama Pusat Pengajian Berterusan Universiti Malaya (UMCCED) ini dikhususkan untuk:

1. Pelajar lelaki dan perempuan lepasan sekolah menengah/SPM

2. Pelajar yang menghadapi masalah penglihatan

3. Pelajar yang berminat untuk mendalami ilmu agama dan menghafaz Al-Quran.

 

Kelebihan Persijilan Islam Sahabat Insani:

1. Menggunakan program persijilan yang berakreditasi

2. Mempunyai Pakar/Penasihat Pendidikan berwibawa

3. Membuka peluang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat diploma

 

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi terus Yang Dipertua Pertis,

Encik Mohammad FaizalBin  Che Yusof di talian 012 937 6539.

 

1.4 Ahli yang di tumpa musibah.

Encik Baseri Bin Ahmad telah di masukan ke hospital semula pada 11Saffar 1436 Hijrah

bersamaan 4 Disember 2014 Masihi (Khamis)

Beliau telah pengsan ketika menjalani dialysis di Pusat Dialysis pada hari khamis.

 

Selain daripada penyakit yang sedang beliau alami iaitu masalah buah pingang,paru-paru, kencing manis dan yang sewaktu dengannya, beliau juga telah di sahkan oleh doktor bahwa sekarang  terkena jangkitan kuman.

 

. Pengumuman dari pertubuhan-pertubuhan atau ajensi lain.

2.1 Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia,

Society Of The Blind In Malaysia (SBM)

Cawangan Kuala Lumpur/Selangor,

Akan menganjurkan Pertandingan Pingpong Peringkat Zon Selatan 2014.

Pertandingan tersebut akan di jalankan seperti berikut:

Tarikh:

26,27 dan 28 Saffar 1436 hijrah

Bersamaan19,   20 dan21  Disember2014 (Jumaat – ahad)

Tempat:

Bilik Klub Rekrasi MAB, (KRM)

Persatuan Orang Buta Malaysia,

Kompleks MAB,

Bricfields, Kuala Lumpur.

Terdapat 4 buah cawangan akan menyertai  pertandingan tersebut iaitu:

Cawangan Kuala Lumpur/Selangor, Cawangan Melaka, Kawasan Johor

dan Kawasan Negeri Sembilan.

Johan pertandingan  akan mendapat Piala Pusingan Presiden SBM

Pertandingan Pingpong Peringkat Zon Selatan.

dan wang tunai.

2.2 Hari OKU Peringkat Negeri Selangor 2014

Sambutan Hari OKU peringkat negeri Selangor tahun 2014 akan di adakan seperti berikut:

Tarikh:

28 Saffar 1436 Hijrah bersamaan 21 Disember 2014 Maasihi (ahad).

Tempat:

Di Shah Alam Selangor.

Masa: 8.30 pagi - 5.00 petang.

Di antara program-program yang akan di jalankan ialah:

forum, sukanika dan masjlis perasmian.

Majlis perasmian akan di sempurnakan oleh YB Azmin Bin Ali.

dua buah bas akan di sediakan.

Kepada mereka yang berhasrat untuk mengikuti program tersebut sila berkumpul di perkarangan MAB. Bas akan bertolak pada pukul 8.00 pagi.

Sebarang pertanyaan sila hubungi Encik Osman Nordin Bin Omar di talian 013 364 1994.

 

 

Peringatan:

 

1.    Sekiranya anda menghadapi masalah untuk menghubungi telemaklumat ini menerusi talian telefon (03-40223950)

sila maklumkannya kepada Cik Siti Haida Hamedan di talian ibu pejabat PERTIS Pusat, 03-40212631 pada waktu pejabat.

 

2.  Sila ambil maklum, semua pengumuman yang ingin diumumkan menerusi talian maklumat ini hendaklah tiba ke peti e-mail atau ke peti SMS Setiausaha Agong PERTIS selaku penyelaras talian maklumat ini selewat-lewatnya pada jam 8 malam setiap hari Jumaat.alamat dan nombor telefon beliau adalah seperti berikut, rosmelati60@gmail.com, dan no. telefon 0122163354, 0129772341 atau 03 2034 7007.

 

Kami mohon berbanyak maaf kerana pengumuman yang tiba lewat daripada masa yang telah ditetapkan tidak dapat dimuatkan ke dalam kandungan pengumuman pada minggu berikutnya.Segala kerjasama daripada semua pihak didahului dengan ucapan jutaan terima kasih.

 

 

Diselaraskan Oleh

 

Puan Rosnah Ahmad

Setiausaha Agung 

Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia (PERTIS)

Ahad, Disember 14, 2014

Teley MAB no. 562.

Teley MAB no. 562.


 


Isnin, 8 Disember 2014.


 


No. tel.: 03-22722687.


 


Salam sejahtera,


 


Terdapat 5 pengumuman baharu dan 1 pengumuman lama,


 


Pengumuman 1: Kad-kad OKU.


 


Dua lagi kad-kad OKU yang sepatutnya diambil oleh Nor Asyikin Abdul Aziz dan Haikal Sulaiman Epoi. Sila hubungi Puan Farah Jori di talian 22722677 samb. 118.


 


Pengumuman 2: Lawatan PESROB Selangor ke Port Dickson serta Karnival Mini.


 


Lawatan ini akan berlangsung dari hari Sabtu 10 Januari 2015 hingga Isnin, 12 Januari 2015. Terhad untuk 30 orang ahli sahaja. Yuran deposit sebanyak RM50.00. Sila berdaftar dengan En. Abul Faris di talian 017-5159664.


 


Pengumuman 3: Pertemuan semula bekas pelatih tahun 2009-2013.


 


Majlis ini akan berlangsung di Inapan Desa Orchard, Hulu Langat dari hari Sabtu, 11 April hingga hari Ahad, 12 April 2015. Yuran sebanyak RM100.00. Tarikh tutup ialah pada 31 Januari. Sila berdaftar dengan En. Shahril Azrie di talian 0134315539.


 


Pengumuman 4: Koperasi OKU.


 


Koperasi ini sedang menaiktaraf kempen keahlian di seluruh negara. Mesyuarat pelaburan pertama akan diadakan pada hari Rabu, 17 Disember, 7.00 petang di Kafeteria MAB. Satu perbincangan tentang pelaburan juga akan diadakan tentang tenaga solar, pengurusan sumber tentang binatang dan ternakan ikan. Minuman ringan akan dihidangkan. Sila hubungi En. Guna di talian 018-3727223.


 


Pengumuman 4: Ruangan titik merah.


 


Ruangan titik merah ini telah pun dibentuk di dalam Perpustakaan MAB. Ruangan ini adalah untuk koleksi buku-buku yang unik dan luar biasa, yang mana tidak boleh diambil keluar dari perpustakaan ini. Untuk permulaan, terdapat satu buku bergambar tentang Elvis Presley bersama satu CD yang mengandungi 10 buah lagu paling popularnya. Jika anda mahu membaca dan mendengar lagu-lagunya, kenapa tidak datang ke perpustakaan ini secara individu atau berkumpulan? Sila hubungi En. Rasyid di talian 22722677 samb. 305 atau Cik Nabilah di samb. 150.


 


Pengumuman 5: Pelajaran bahasa-bahasa asing.


 


Pihak GTC akan membimbang pelajaran bahasa asing kepada OKU penglihatan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Chowdry di talian 22722677 samb. 149 atau 016-6456140.


 


Terima kasih,


 


Ikhlas,


En. Godfrey Ooi.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

Teley MAB no. 562.


Monday, 8th December 2014.

 

Tel. no.: 03-22722687.


Hello friends,


There are 5 new and 1 old announcements,


Announcement 1: OKU Cards.


Two more OKU cards are to be collected by Nor Asyikin Abdul Aziz and Haikal Sulaiman Epoi. Please contact Puan Farah Jori at 22722677 ext. 118.


Announcement 2: PESROB Selangor Port Dickson trip and mini carnival.


This will be from Saturday, 10th January 2015 to Monday, 12th January 2015. The places for 30 members only. Deposit fee is RM50. Please register with En. Abul Faris at 017-5159664.


Announcement 3: Reunion of ex-trainees 2009-2013.


This will be at the Inapan Desa Orchard, Hulu Langat from Saturday, 11th April to Sunday. 12th April 2015. The fee is RM100.00. The closing date is on 31st January. Please register with Mr. Shahril Azrie at 013-4315539.


Announcement 4: Koperasi OKU.


The co-operation is embarking on the membership drive nationwide. The first investment meeting will be on Wednesday, 17th December, 7.00 pm at the MAB Cafeteria. There will be investment talks on solar energy, animal husbandary and fish farming. Light refreshment will be served. Please call Mr. Guna at 018-3727223.


Announcement 4: Red Spot Section.


The Red Spot Section has been set up at the MAB Library. This is for unique and rare collection of books, which cannot be taken out of the library. For a start, there is a picture book of Elvis Presley with the CD of the 10 of his most popular songs. If you wish to read the book and listen to his songs, why not come to the library individually or in a group. Please contact En. Rasyid at 22722677 ext. 305 or Cik Nabilah at ext. 150.


Announcement 5: Foreign language lessons.


The GTC will be conducting foreign language lessons for the blind. For more details, please call Mr. Chowdry at 22722677 ext. 149 or 016-6456140.

Thank you,

Regards,


Mr. Godfrey Ooi.

Rabu, Disember 03, 2014

TELEY MAB NO. 560

TELEY MAB NO. 560

 

Rabu, 26 November 2014

 

No. tel: 03-22722687.

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 2 pengumuman baharu dan 3 pengumumam lama,

 

Pengumuman 1: Program Save Me 999.

 

Program Save Me 999 akan diadakan pada hari Sabtu, 6 Disember dari jam 8.30 pagi hingga 2.00 petang di Pearl International Hotel, Jalan Klang Lama. Sarapan dan makan tengah hari akan disediakan. Bas akan meninggalkan Kompleks MAB jam 7.30 pagi. Mereka yang berminat, sila daftarkan diri dengan En. Subramaniam sebelum 3 Disember.

 

Pengumuman 2: Larian amal dan pencarian harta karun.

 

Para pelajar Optometri dan Sains UKM memperingati sambutan Hari Penglihatan Sedunia dengan mengadakan larian amal dan pencarian harta karun. Semua pembayang akan diberikan dalam bentuk Braille. Acara ini akan diadakan di Tasik Titiwangsa pada hari Sabtu 6 Disember bermula jam 7.00 pagi hingga 1.00 tengah hari. Makanan dan beg cenderamata akan disediakan. Pengangkutan akan meninggalkan Kompleks MAB pada jam 6.30 pagi. Hanya 30 orang OKU penglihatan dijemput hadir. Sila berdaftar dengan En. Subramaniam di talian 22722677 dan nyatakan saiz t-shirt anda.

 

Pengumuman 3: Program Kebajikan Caring 1Malaysia 2014 oleh Majlis Belia Lembah Pantai.

 

Majlis ini akan diadakan pada hari Ahad, 14 Disember dari jam 9.00 pagi hingga 4.00 petang di Dewan Pandu Puteri, Brickfields. Ang pow dan hamper akan diberikan. Sarapan, makan tengah hari dan jamuan teh akan dihidangkan. Semua sepatutnya berkumpul di Kompleks MAB pada jam 8.30 pagi. Mereka yang berminat, sila berdaftar dengan En. Subramaniam di talian 22722677 sebelum 30 November.

 

Pengumuman 4: Angkat berat Terbuka Kuala Lumpur untuk OKU Penglihatan dan Oku fizikal yang lain.

 

Pertandingan ini akan berlangsung dari hari Jumaat hingga Ahad, 19 hingga 21 Disember 2014 di Kompleks MAB. Mereka yang berminat, sila hubungi Dr. Radha Krishnan di talian 03-22722677 samb. 191. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Lee Seng Chow di talian 012-2673759.

 


Pengumuman 5: Koperasi OKU.

 

Koperasi OKU telah pun berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan telah menerima sijil operasinya pada 6 November. Jadi, koperasi ini sekarang sedang dalam proses pendaftaran ahli dan bersedia untuk menjemput semua OKU Penglihatan dan semua OKU yang lain untuk menyertai koperasi ini sebagai ahli. Koperasi ini akan mengadakan satu mesyuarat pada hari Sabtu, 15 November jam 2.00 petang di Kafeteria MAB. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Guna di talian 017-3727223.

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.


TELEY MAB NO. 560

 

Wednesday, 26th November 2014

 

Tel. no.: 03-22722687.

 

Hello friends,

 

There are 2 new and 3 old announcements,

 

Announcement 1: The Save Me 999 Programme.

 

The Save Me 999 Programme will be held on Saturday, 6th December  from 8.30 am to 2.00 pm at The Pearl International Hotel, Jalan Klang Lama. Breakfast and lunch will be provided. The bus will leave Kompleks MAB at 7.30 am. Those interested, please register with Mr. Subramaniam at 22722677 before 3rd December.

 

Announcement 2: The charity run and treasure hunt.

 

The Optometry and Science Students of UKM are commemorating the World Sight Day with the charity run and charity run. All the clues will be in Braille. It will be at Tasik Titiwangsa on Sunday, 6th December from 7.00 am to 1.00 pm. Meals and goodie bags will be provided. The transport will leave Kompleks MAB at 6.30 am. Only 30 blind persons are invited. Please register with Mr. Subra at 22722677 and state your T-shirt size.

 

Announcement 3: Caring 1Malaysia Welfare Programme 2014 by the Lembah Pantai Youth Council.

 

This will be on Sunday, 14th December from 9.00 am to 4.00 pm at The Girl Guide Hall, Brickfields. Ang pow and hamper will be given. Breakfast, lunch and tea will be served. All should gather at Kompleks MAB at 8.30 am. Those interested, please register with Mr. Subramaniam at 22722677 by 30th November.

 

Announcement 4: Powerlifting KL Open for the blind and physically impaired.

 

This competition will be held from Friday to Sunday on 19th to 21st December 2014 at The Kompleks MAB. Those interested, please contact Dr. Radha Krishnan at 22722677 ext. 191. For more information, please call Mr. Lee Seng Chow at 012-2673759.

 

Announcement 5: Koperasi OKU.

 

Ther Koperasi OKU has been registered with the Suruhanjaya Koperasi Malaysia and it received its certificate of operation on 6th November. So, the cooperation now is on the membership drive and would like to invite all the blind and disabled persons to join as members. The cooperation is calling for a meeting on Saturday, 15th November at 2.00 pm at the MAB Cafeteria. For more information, please call Mr. Guna at 017-3727223.

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Arkit blog