Selasa, April 29, 2014

TELEY MAB NO. 528

TELEY MAB NO. 528

 

Rabu , 23 April 2014

 

Tel. no. 03-22722687

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 4 pengumuman baharu dan 1 pengumuman lama,

 

Pengumuman 1: Bicara tentang kesihatan wanita dan kanser ginjal.

 

Ianya telah ditangguhkan oleh Pertubuhan Amal Pembangunan Usahawan Malaysia (PERKUM) pada hari Ahad 4hb. Mei, dari jam 2.00 hingga 5.00 petang di Kompleks MAB. Sila berdaftar dengan Puan Nor Hazira di 019-2182517.

 

Pengumuman 2: Pembentukan sebuah koperasi untuk orang cacat.

 

Perkara ini akan dibincangkan di dalam satu mesyuarat orang buta yang yang akan diadakan di Kafeteria MAB. Minuman ringan akan disediakan, bersama-sama dengan sekotak Emping Ragi sebagai satu hidangan yang menyihatkan. Sesiapa yang berminat, sila daftarkan diri dengan Puan Romainun di 013-2585967.

 

Pengumuman 3: Terkini tentang pendakian Menara KL SBM.

 

Acara ini telah ditangguhkan ke hari Ahad, 18 Mei. Yuran sebanyak RM5.00. sila daftarkan diri dengan Pejabat SBM KL/Selangor di talian 03-22764474.

 

Pengumuman 5: Mesyuarat Agung Tahunan PKB ke-6

 

Mesyuarat ini akan diadakan pada hari Ahad, 4 Mei dari jam 9.00 pagi hingga 1.00 tengah hari di Dewan MAB. Yuran sebanyak RM5.00. Sila daftarkan diri dengan En. Jamaluddin Rashid di 013-3821142.

 

Pengumuman 5: Majlis Caring and Sharing di Brickfields Buddhist Vihara.

 

Majlis ini akan berlangsung pada hari Ahad, 11 Mei dan bas akan meninggalkan Kompleks MAB pada jam 9.30 pagi. Semua orang buta dijemput hadir. Sila daftarkan diri dengan En. Subra di 22722677.

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TELEY MAB NO. 528

 

Wednesday, 23rd April 2014

 

Tel. no. 03-22722687

 

Hello friends,

 

There are 4 new and 1 old announcements,

 

Announcement 1: Talk on women’s health and liver cancer.

 

This has been organized by The Business Development Society Of The Blind on Sunday, 4th May, from 2.00 pm to 5.00 pm at Kompleks MAB. Please register with Puan Norhazira at 019-2182517.

 

Announcement 2: Forming a disabled co-operative.

 

This matter will be discussed at a meeting of the blind to be held at The MAB Cafeteria. Refreshments will be provided, together with a box of Ragi Flakes for a healthy meal. Those interested, please register with Puan Romainun at 013-2585967.

 

Announcement 3: SBM KL Tower Climb update.

 

This has been postponed to Sunday, 18th May. The fee is RM5.00. Please register with The SBM KL/Selangor office at 03-22764474.

 

Announcement 4: 6th Annual General Meeting of PKB.

 

This will be on Sunday, 4th May from 9.00 am to 1.00 pm at The MAB Hall. The fee is RM5.00. Please register with Mr. Jamaluddin Rashid at 013-3821142.

 

Announcement 5: Caring and Sharing Function at Brickfields Buddhist Vihara.

 

This will be on Sunday, 11th May and the bus will leave Kompleks MAB at 9.30 am. All the blind are invited. Please register with Mr. Subramaniam at 22722677.

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi

Arkit blog