Sabtu, Jun 28, 2014

Teley MAB no. 538

Teley MAB no. 538

 

Isnin, 23 Jun 2014

 

No. tel. 03-22722687

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 4 pengumuman baru dan dua pengumuman lama,

 

Pengumuman 1: Terkini tentang lawatan Warga Emas ke Langkawi.

 

Lawatan ini akan diadakan pada 16hb. hingga 19hb. Ogos (Sabtu hingga Selasa). Tempat-tempat yang akan dikunjungi termasuklah Kereta Kabel, Ladang Buah-buahan Mardi dan Taman Burung, termasuklah membeli-belah. Bayaran sebanyak RM300.00 bagi ahli-ahli dan para sukarelawan dan RM320.00 untuk bukan ahli. Sila daftarkan diri dengan Puan Rani di talian 016-6852837.

 

Pengumuman 2: Nyanyian bersama lagu Mandarin.

 

Sesi ini akan diadakan pada hari Rabu, 15 Julai dari jam 10.00 pagi hingga 1.00 tengah hari di Pusat Warga Emas Orang Buta. Bayaran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila daftarkan diri dengan En. Lai Kok Keong di talian 22742576.

 

Pengumuman 3: Terkini tentang Larian Amal Pasukan Palang Merah.

 

Larian sejauh 7 km telah ditangguhkan ke hari Ahad, 3 Ogos di Padang Merbok, KL. Bayaran sebanyak RM25.00. Kepada sesiapa yang telah mendaftar, sila hubungi semula bagi mengetahui saiz baju T yang anda mahukan. Orang buta lain masih dialu-alukan untuk mendaftar dengan En. Subra di talian 22722677.

 

Pengumuman 4: Koperasi OKU.

 

Koperasi OKU akan mengadakan Mesyuarat Agung yang pertama pada hari Sabtu, 28 Jun pada jam 3.00 petang di Kafeteria MAB. Semua orang buta dijemput hadir. Sila berdaftar dengan En. Guna di talian 0111-390920.

 

Pengumuman 5: Forum awam mengenai kehilangan penglihatan di kalangan orang dewasa.

 

Forum ini akan diadakan pada hari Sabtu, 28 Jun dari jam 9.30 pagi hingga 1.00 tengah hari di MBPJ, Petaling Jaya. Bas akan meninggalkan Kompleks MAB pada jam 8.15 pagi. Mereka yang berminat, sila hubungi Mdm. Lim di talian 017-2263133.

 

Pengumuman 6: Jualan.

 

Antara barangan yang boleh didapati termasuklah tongkat Hong Kong dengan pemegang getah berharga RM26.00 (dengan konsesi sebanyak 50%), TV Radio berharga RM15.00 dan termometer bercakap pada harga istimewa iaitu RM50.00. Sila hubungi Puan Zuraidah di talian 22722677 samb. 154.

 

Terima kasih,

 


Ikhlas,

Mr. Godfrey Ooi.


 


Teley MAB no. 538

 

Monday, 23rd June 2014

 

Tel. no. 03-22722687

 

Hello friends,

 

There are 4 new and 2 old announcements,

 

Announcement 1: Elderly Blind trip to Langkawi update.

 

This will be on 16th-19th August (Saturday to Tuesday). Places to visit include The Cable Car, Mardi Fruit Farm and The Bird Park plus shopping. The fee is RM300.00 for members and volunteers and RM320.00 for non-members. Please register with Mrs. Rani at 016-6854837.

 

Announcement 2: Mandarin Sing Along

 

This will be on Wednesday, 15th July from 10.00 am to 1.00 pm at The Elderly Blind. The fee is RM2.00 only. Please register with Mr. Lai Kok Keong at 22742576.

 

Announcement 3: The Red Crescent Charity Run update.

 

The 7 km run has been postponed to Sunday, 3rd August at Padang Merbok, KL. The fee is RM25. For those who have registered, please call back to inform what size of t-shirt you want. Other blind persons are still welcomed to register with Mr. Subra at 22722677.

 

Announcement 4: Koperasi OKU.

 

The Koperasi OKU will be the first AGM on Saturday, 28th June at 3.00 pm at The MAB Cafeteria. All the blind are invited to attend. Please register with Mr. Guna at 0111-390920.

 

Announcement 5: Public forum on adult's loosing sight.

 

This will be on Saturday, 28th June from 9.30 am to 1.00 pm at MBPJ, Petalng Jaya. The bus will leave The MAB Complex by 8.15 am. Those interested, please contact Mdm. Lim at 017-2263133.

 

Announcement 6: Sales.

 

Items available include the Hong Kong Cane with rubber handle at RM26.00 (with 50% concession, TV Radio at RM15.00 and the talking thermometre at the special price with RM50.00. Please contact Puan Zuraidah at 22722677 ext. 154.

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Rabu, Jun 18, 2014

Teley MAB no. 537

Teley MAB no. 537

 

Isnin, 16 June 2014

 

No. tel: 03-22722687

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 5 pengumuman baharu dan 2 pengumuman lama,

 

Pengumuman 1: Jualan.

 

Antara barangan yang boleh didapati termasuklah tongkat Hong Kong dengan pemegang getah berharga RM26.00 (dengan konsesi sebanyak 50%), TV Radio berharga RM15.00 dan termometer bercakap pada harga istimewa iaitu RM50.00. Sila hubungi Puan Zuraidah di talian 22722677 ext. 154.

 

Pengumuman 2: Lawatan warga emas orang buta ke Langkawi.

 

Acara ini akan bermula dari 16 hingga 19 Ogos (hari Sabtu hingga Selasa). Yuran sebanyak RM300.00 bagi ahli dan sukarelawan dan RM320 bagi bukan ahli. sila berdaftar dengan Puan Rani di talian 016-6854837.

 

Pengumuman 3: Forum awam mengenai kehilangan penglihatan di kalangan orang dewasa.

 

Forum ini akan diadakan pada hari Sabtu, 28 Jun dari jam 9.30 pagi hingga 1.00 tengah hari di MBPJ, Petaling Jaya. Bas akan meninggalkan Kompleks MAB pada jam 8.15 pagi. Mereka yang berminat, sila hubungi Mdm. Lim di talian 017-2263133.

 

Pengumuman 4: Kelas masakan SBM.

 

Acara ini akan diadakan pada hari Sabtu, 28 Jun dari jam 10.00 pagi di premis pejabat SBM KL/Selangor. Anda akan belajar membuat kuih-muih berasaskan ubi keledek. Yuran sebanyak RM5.00 sahaja. Sila daftarkan diri dengan Puan Jamaliah di talian 016-2820452.

 

Pengumuman 5: Terkini tentang Mesyuarat agung dwi tahunan SBM ke-10.

 

Bas akan meninggalkan Kompleks MAB pada jam 4.00 petang, 6.00 petang dan 7.00 malam. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Mustaza di talian 019-2110111.

 

Pengumuman 6: Bicara kesihatan dan pemeriksaan kesihatan percuma.

 

Acara ini akan diadakan pada hari Sabtu, 21 Jun dari jam 9.00 pagi hingga 12.00 tengah hari di Dewan MAB. Pek makan tengah hari akan disediakan. sila berdaftar dengan Puan Chitra di talian22722677 samb. 129. Tempat adalah terhad. jadi tolong cepat-cepat.

 

Pengumuman 7: Larian amal.

 

Larian sejauh 7 km akan bermula pada hari Ahad, 22 Jun di Padang Merbok, KL. Semua orang buta dijemput untuk menyertainya. Yuran sebanyak RM25.00. Bas akan meninggalkan Kompleks MAB pada jam 8.00 pagi. Sila berdaftar dengan En. Subra di talian 22722677.

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.

 

 


Teley MAB no. 537

 

Monday, 16th June 2014

 

Tel. no. 03-22722687

 

Hello friends,

 

There are 5 new announcements and 2 old announcements,

 

Announcement 1: Sales.

 

Items available include the Hong Kong Cane with rubber handle at RM26.00 (with 50% concession, TV Radio at RM15.00 and the talking thermometre at the special price with RM50.00. Please contact Puan Zuraidah at 22722677 ext. 154.

 

Announcement 2: Elderly blind trip to Langkawi.

 

This will be from 16th-19th August (Saturday-Tuesday). The fee is RM300.00 for members and volunteers and RM320.00 for non-members. Please register with Mrs. Rani at 016-6854837.

 

Announcement 3: Public forum on adult's loosing sight.

 

This will be on Saturday, 28th June from 9.30 am to 1.00 pm at MBPJ, Petalng Jaya. The bus will leave The MAB Complex by 8.15 am. Those interested, please contact Mdm. Lim at 017-2263133.

 

Announcement 4: SBM Cooking Class.

 

This will be on Saturday, 28th June at 10.00 am at The SBM KL/Selangor branch office. You will learn to make the tapioca cakes. The fee is RM5.00 only. Please register with Puan Jamaliah at 016-2820452.

 

Announcement 5: 10th BGM of SBM update.

 

The bus will leave The MAB Complex at 4.00 pm, 6.00 pm and 7.00 pm. For more information, please contact En. Mustaza at 019-2110111.

 

Announcement 6: Health talk and free medical check up.

 

This will be on Saturday, 21st June at from 9.00 am to 12.00 noon at The MAB Hall. lunceh pack will be provided. Please register with Mrs. Chitra at 22722677 ext. 129. Places are limited. So, please hurry.

 

 

Announcement 7: Charity Run.

 

The 7 km run will be on Sunday, 22nd June at Padang Merbok, KL. All the blind are invited to take part. The fee is RM25.00. The bus will leave Kompleks MAB at 8.00 am. Please register with Mr. Subra at 22722677.

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

TELEY MAB NO. 536

TELEY MAB NO. 536

 

Rabu, 11 Jun 2014

 

Tel. no. 03-22722687

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 1 pengumuman baharu dan 5 pengumuman lama,

 


Pengumuman 1: Terkini tentang perhimpunan warga emas orang buta.

 

Majlis ini akan diadakan pada hari Sabtu, 14 Jun di Dewan MAB. Program ini akan bermula pada jam 9.30 pagi dan sesi pendaftaran akan dimulakan pada jam 8.30 pagi. Kami telah meneriman barangan-barangan yang menarik bagi sesi jualan lelong. Dua buah lagu akan dipersembahkan oleh kumpulan harmonika. Yuran sebanyak RM5.00 bagi ahli dan RM6.00 bagi bukan ahli. Tarikh tutup ialah pada hari Jumaat, 13 June. Sila hubungi Puan Rani di talian 016-6854837

 

Pengumuman 2: Sesi nyanyian bersama lagu-lagu lama Inggeris.

 

Sesi ini akan diadakan pada hari Sabtu, 14 Jun dari jam 2.00 hingga 5.00 petang di Pusat Warga Emas Orang Buta. Yuran sebanyak RM1.00 sahaja. Sila daftarkan diri dengan Puan Violet di 22742576.

 

Pengumuman 3: Bilik tayangan wayang gambar.

 

Perpustakaan MAB sedang menumpukan ke arah satu idea untuk mengadakan sebuah bilik tayangan wayang gambar bagi orang-orang buta. Jika kami mendapat sekurang-kurangnya 30 reaksi yang positif, kami akan meneruskan usaha bagi menyediakan bilik tersebut. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Faiz Syafiq di talian 22722677 samb. 161.

 

Pengumuman 4:  Luncur ais bagi orang buta oleh Persekutuan Luncur Ais.

 

Acara ini akan dilangsungkan pada hari Sabtu, 21 Jun di Sunway Pyramid. Orang buta yang muda dan sihat digalakkan untuk menyertainya. Sila berpakaian baju lengan panjang, seluar panjang dan stoking. Tiada yuran dikenakan. Pengangkutan akan disediakan dan akan meninggalkan Kompleks MAB pada jam 7.00 pagi. Sila daftarkan diri dengan En. Subra di talian 22722677 sebelum 12 Jun.

 

Pengumuman 5: Larian Amal Locks of Hope Campaign oleh MMIS Professional, Persatuan Kanser Kebangsaan dan Akademi Amber Chia.

 

Larian sejauh 7 KM akan diadakan pada hari Ahad, 22 Jun di Padang Merbok dari jam 6.00 pagi hingga 2.00 petang. Semua orang buta dijemput hadir dan yuran sebanyak RM25.00 sahaja. Pengangkutan akan disediakan dan akan meninggalkan Kompleks MAB pada jam 7.00 pagi. Sila daftarkan diri dengan En. Subra di talian 22722677 sebelum 12 Jun.

 

Pengumuman 6: Bicara kesihatan dan pemeriksaan kesihatan percuma bagi 50 orang OKU penglihatan.

 

Majlis ini akan diselenggarakan oleh Kolej Kesihatan Ramsey Sime Darby di Dewan MAB pada hari Sabtu, 21 Jun dari jam 9.00 pagi hingga 12.00 tengah hari. Pek makan tengah hari akan disediakan. Sila daftarkan diri dengan Puan Chitra di 22722677 samb. 129.

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.


TELEY MAB NO. 536

 

Wednesday, 11th June 2014

 

Tel. No. 03-22722687

 

Hello friends,

 

There are 1 new and 5 old announcement.

 

Announcement 1: Elderly Blind Gathering update.

 

This will be on Saturday, 14th June at The MAB Hall. The program will start on 9.30 am and registration will begin from 8.30 am. We have received very interesting items from the for the auction. There will be a presentation of 2 songs by the harmonica group. The fee is RM6.00 for members and RM5.00 for non-members. The closing date is on Friday, 13th June. Please call Mrs. Rani at 016-6854837.

 

Announcement 2: English Oldies Sing Along Session

 

This will be on Saturday, 14th Jume, from 2.00 pm to 5.00 pm at The Elderly Blind Centre. The fee is RM1.00 only. Please register with Mrs. Violet 22742576.

 

Announcement 3: Movie Screening Room.

 

MAB Library is looking into the idea of setting up a Movie Screeing Room for the blind. If we have at least 30 positive responses, then we will go ahead to set up the room. For more information, please call En. Mohd. Faiz Syafiq at 22722677 ext. 161.

 

Announcement 4: Ice skating for the blind by The Ice Hockey Federation.

 

This will be on Saturday, 21st June at The Sunway Pyramid. Young and healthy blind persons are encouraged to take part. Please be dressed in long sleeves, long pants and stockings. No fee is chargerd. Transport will be provided and will leave MAB at 7.00 am. Please register with Mr. Subra at 22722677.

 

Announcement 5: Charity Run Locks Of Hope Campaign by MMIS Professional, National Cancer Society and Amber Chia Academy.

 

The 7 km run will be on Sunday, 22nd June at Padang Merbok from 6.00 am to 2.00 pm. All the blind are invited and the fee is RM25. Transport will be provided and will leave MAB at 7.00 am. Please register with Mr. Subra at 22722677 by 12th June.

 

Announcement 6: Health talk and free medical check up for 50 blind people.

 

This will be conducted By Ramsey Sime Darby Health College at The MAB Hall on Saturday, 21st June from 9.00 am to 12.00 noon. Lunch pack will be provided. Please register with Mrs. Chitra at 22722677 ext. 129.

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Rabu, Jun 04, 2014

TELEY MAB NO. 535

TELEY MAB NO. 535

 

Selasa, 3 Jun 2014

 

No tel.: 03-22722687

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 3 pengumuman baharu dan 3 pengumuman lama

 

Pengumuman 1: Luncur ais bagi orang buta oleh Persekutuan Luncur Ais.

 

Acara ini akan dilangsungkan pada hari Sabtu, 21 Jun di Sunway Pyramid. Orang buta yang muda dan sihat digalakkan untuk menyertainya. Sila berpakaian baju lengan panjang, seluar panjang dan stoking. Tiada yuran dikenakan. Pengangkutan akan disediakan dan akan meninggalkan Kompleks MAB pada jam 7.00 pagi. Sila daftarkan diri dengan En. Subra di talian 22722677 sebelum 12 Jun.

 

Pengumuman 2: Larian Amal Locks of Hope Campaign oleh MMIS Professional, Persatuan kanser Kebangsaan dan Akademi Amber Chia.

 

Larian sejauh 7 KM akan diadakan pada hari Ahad, 22 Jun di Padang Merbok dari jam 6.00 pagi hingga 2.00 petang. Semua orang buta dijemput hadir dan yuran sebanyak RM25.00 sahaja. Pengangkutan akan disediakan dan akan meninggalkan Kompleks MAB pada jam 7.00 pagi. Sila daftarkan diri dengan En. Subra di talian 22722677 sebelum 12 Jun.

 

Pengumuman 3: Bicara kesihatan dan pemeriksaan kesihatan percuma bagi 50 orang OKU penglihatan.

 

Majlis ini akan diselenggarakan oleh Kolej Kesihatan Ramsey Sime Darby di Dewan MAB pada hari Sabtu, 21 Jun dari jam 9.00 pagi hingga 12.00 tengah hari. Pek makan tengah hari akan disediakan. Sila daftarkan diri dengan Puan Chitra di 22722677 samb. 129.

 

Pengumuman 4: Bilik tayangan wayang gambar.

 

Perpustakaan MAB sedang menumpukan ke arah satu idea untuk mengadakan sebuah bilik tayangan wayang gambar bagi orang-orang buta. Jika kami mendapat sekurang-kurangnya 30 reaksi yang positif, kami akan meneruskan usaha bagi menyediakan bilik tersebut. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Faiz Syafiq di talian 22722677 samb. 161.

 

Pengumuman 5: Perhimpunan Warga Emas Orang Buta.

 

Majlis ini akan diadakan pada hari Sabtu, 14 Jun bermula pada jam 10.00 pagi di Dewan MAB. Satu jualan lelong akan diadakan. Yuran sebanyak RM5.00 bagi ahli dan RM6.00 bagi bukan ahli. Sila daftarkan diri dengan Puan Rani di talian 016-6854837.

 

Pengumuman 6: Sesi nyanyian bersama lagu-lagu lama Inggeris.

 

Sesi ini akan diadakan pada hari Sabtu, 14 Jun dari jam 2.00 hingga 5.00 petang di Pusat Warga Emas Orang Buta. Yuran sebanyak RM1.00 sahaja. Sila daftarkan diri dengan Puan Violet di 22742576.

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi

TELEY MAB NO. 535

 

Tuesday, 3rd June 2014

 

Tel. No.: 03-22722687

 

Hello friends,

 

There are 3 new and 3 old announcements,

 

Announcement 1: Ice skating for the blind by The Ice Hockey Federation.

 

This will be on Saturday, 21st June at The Sunway Pyramid. Young and healthy blind persons are encouraged to take part. Please be dressed in long sleeves, long pants and stockings. No fee is chargerd. Transport will be provided and will leave MAB at 7.00 am. Please register with Mr. Subra at 22722677.

 

Announcemnt 2: Charity Run Locks Of Hope Campaign by MMIS Professional, National Cancer Society and Amber Chia Academy.

 

The 7 km run will be on Sunday, 22nd June at Padang Merbok from 6.00 am to 2.00 pm. All the blind are invited and the fee is RM25. Transport will be provided and will leave MAB at 7.00 am. Please register with Mr. Subra at 22722677 by 12th June.

 

Announcement 3: Health talk and free medical check up for 50 blind people.

 

This will be conducted By Ramsey Sime Darby Health College at The MAB Hall on Saturday, 21st June from 9.00 am to 12.00 noon. Lunch pack will be provided. Please register with Mrs. Chitra at 22722677 ext. 129.

 

Announcement 4: Movie Screening Room.

 

MAB Library is looking into the idea of setting up a Movie Screeing Room for the blind. If we have at least 30 positive responses, then we will go ahead to set up the room. For more information, please call En. Mohd. Faiz Syafiq at 22722677 ext. 161.

 

Announcement 5: Elderly Blind Gathering.

 

This will be on Saturday, 14th June starting at 10.00 am at the MAB Hall. There will be an auction sales. The fee is RM5.00 for members and RM6.00 for non-members. Please register with Mrs. Rani at 016-6854837.

 

Announcement 6: English oldies Sing Along Session.

 

This will be on Saturday, 14th Jume, from 2.00 pm to 5.00 pm at The Elderly Blind Centre. The fee is RM1.00 only. Please register with Mrs. Violet 22742576.

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

TELEY MAB NO. 534

TELEY MAB NO. 534

 


Isnin, 3 Jun 2014

 


No. Tel: 03-22722687

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 1 pengumuman baharu dan 3 pengumuman lama.

 

Pengumuman 1: Bilik tayangan wayang gambar.

 

Perpustakaan MAB sedang menumpukan ke arah satu idea untuk mengadakan sebuah bilik tayangan wayang gambar bagi orang-orang buta. Jika kami mendapat sekurang-kurangnya 30 reaksi yang positif, kami akan meneruskan usaha bagi menyediakan bilik tersebut. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Faiz Syafiq di talian 22722677 samb. 161.

 

Pengumuman 2: Perhimpunan Warga Emas Orang Buta.

 

Majlis ini akan diadakan pada hari Sabtu, 14 Jun bermula pada jam 10.00 pagi di Dewan MAB. Satu jualan lelong akan diadakan. Yuran sebanyak RM5.00 bagi ahli dan RM6.00 bagi bukan ahli. Sila daftarkan diri dengan Puan Rani di talian 016-6854837.

 

Pengumuman 3: Sesi nyanyian bersama lagu-lagu lama Inggeris.

 

Sesi ini akan diadakan pada hari Sabtu, 14 June dari jam 2.00 hingga 5.00 petang di Pusat Warga Emas Orang Buta. Yuran sebanyak RM10.00 sahaja. Sila daftarkan diri dengan Puan Violet di 22742576.

 

Pengumuman 4: Marathon Bulan Sabit Merah.

 

Acara ini telah ditangguhkan ke hari Ahad, 3 Ogos. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Puan Jacqueline di talian 22722677 samb. 130.

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TELEY MAB NO. 534

 

Monday, 3rd June 2014

 

Tel. No. 03-22722687

 

Hello friends,

 

There are 1 new and 3 old announcements,

 

Announcement 1: Movie Screening Room.

 

MAB Library is looking into the idea of setting up a Movie Screeing Room for the blind. If we have at least 30 positive responses, then we will go ahead to set up the room. For more information, please call En. Mohd. Faiz Syafiq at 22722677 ext. 161.

 

Announcement 2: Elderly Blind Gathering.

 

This will be on Saturday, 14th June starting at 10.00 am at the MAB Hall. There will be an auction sales. The fee is RM5.00 for members and RM6.00 for non-members. Please register with Mrs. Rani at 016-6854837.

 

Announcement 3: English oldies Sing Along Session.

 

This will be on Saturday, 14th Jume, from 2.00 pm to 5.00 pm at The Elderly Blind Centre. The fee is RM10.00 only. Please register with Mrs. Violet 22742576.

 

Announcement 4: Red Crescent Marathon.

 

This has been postponed to Sunday 3rd August. For more information, please contact Mrs. Jacqueline at 22722677 ext. 130.

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Arkit blog