Jumaat, Julai 31, 2015

TELEY MAB NO. 591

TELEY MAB NO. 591

Rabu, 29hb Julai 2015

No. tel.: 03-22722687

Salam sejahtera,

Terdapat 3 pengumuman baharu dan 2 pengumuman lama.

Perkhidmat mengajak ahli-ahli dan keluarga ke Majlis Rumah Terbuka Hari Raya pada hari Sabtu, 15 Ogos dari jam 9.30 pagi hingga 1.00 tengah hari di Kafeteria MAB. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Pn. Norihan di talian 019-3314211.

Pengumuman 2: Rumah Terbuka Hari Raya PERTIS.

Acara ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 2hb Ogos di Kompleks MAB dari jam 1.30 tengah hari hingga 5.00 petang. Semua OKU Penglihatan dijemput hadir. Sila berdaftar dengan En. Jasmadin di talian 016-3315707.

Pengumuman 3: Perkhidmatan Low Vision.

Pakar Optometri dari THONEH akan berada di Unit Low Vision pada setiap hari Isnin dan Rabu dari jam 9.00 pagi hingga 1.00 tengah hari. Untuk membuat temujanji, sila hubungi Puan Rebecaa di samb. 161. Mereka yang berminat untuk membeli barangan Low Vision juga boleh menghubungi Pn. Rebecca.

Pengumuman 4: Perhimpunan Warga Emas OKU Penglihatan ke-2.

Perhimpunan ini akan diadakan pada hari Sabtu, 1hb Ogos pada jam 10.30 pagi di Dewan MAB. Ia akan dimulakan dengan Lotto di Pusat Warga Emas OKU Penglihatan pada jam 9.00 pagi. Yuran sebanyak RM5.00 bagi ahli dan RM6.00 bagi bukan ahli. Sila berdaftar dengan Rani di talian 16-6854837. Untuk Lotto, sila hubungi Taslim di samb. 111.

Pengumuman 5: Terkini tentang Battle of The Bands.

MAB dan Petronita akan menganjurkan Battle of The Bands pada hari Sabtu, 12hb September. Semua OKU Penglihatan dijemput untuk mengambil bahagian dan yuran sebanyak RM50.00 bagi setiap band. Borang penyertaan boleh didapati di Kaunter Resepsi. Tarikh tutup ialah pada 10hb Ogos.

Terima kasih,

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.

TELEY MAB NO. 591

Wednesday, 29th July 2015

Tel. no.: 03-22722687

Hello friends,

There are 3 new and 2 old announcements,

Announcement 1: Perkhidmat Hari Raya Open House.

Perkhidmat invites members and family to the Hari Raya Open House on Saturday, 15th August  from 9.30 am to 1.00 pm at The MAB Cafeteria. For details, please call Pn. Norihan at 019-3314211.

Announcement 2: PERTIS Hari Raya Open House.

This will be on Sunday, 2nd August at Kompleks MAB from 1.30 pm to 5.00 pm. All the blind are invited. Please register with Mr. Jasmadin at 016-3315707.

Announcement 3: Low Vision Service.

The Optometrist from THONEH will be at The Low Vision Unit on every Monday and Wednesday from 9.00 am to 1.00 pm. To make an appointment, please call Mrs. Rebecca at ext. 161. Those interested in purchasing the Low Vision items can also call Mrs. Rebecca.

Announcement 4: 2nd Elderly Blind Gathering.

This will be on Saturday, 1st August at 10.30 am at The MAB Hall. This will be proceeded by Lotto at the Elderly Blind Centre at 9.00 am. The fee is RM5.00 for members and RM6.00 for non-members. Please register with Rani at 016-6854837. For Lotto, please call Taslim at ext. 111.

Announcement 5: Battle of The Bands update.

MAB and Petronita will be organizing the Battle of The Bands on Saturday, 12th September. All the blind are invited to take part and the fee is RM50.00 per band. The application form is available at the Reception Counter. Closing date is on 10th August.

Thank you,

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Selasa, Julai 07, 2015

TELEY MAB NO. 589

TELEY MAB NO. 589

 

Isnin, 6hb Julai 2015

 

No. tel.: 03-22722687

 

Salam Sejahtera,

 

Terdapat 3 pengumuman baharu dan 2 pengumuman lama,

 

Pengumuman 1: Klinik Keluarga MAB.

 

Klinik ini akan dibuka pada hari Sabtu kedua dan keempat (11hb dan 25hb Julai), menggantikan hari Sabtu pertama dan ketiga, disebabkan oleh hari-hari cuti umum.

 

Pengumuman 2: Koperasi OKU Penglihatan Perak.

 

Mesyuarat agung akan diadakan pada 1hb dan 2hb Ogos (Sabtu dan Ahad) di UiTM Kampung Gajah. Yuran sebanyak RM60.00 untuk dewasa dan RM30.00 untuk kanak-kanak. Bas akan meninggalkan Kompleks MAB pada jam 8.30 pagi. Tarikh tutup ialah pada 20hb Julai. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Nizar di talian 012-5251190.

 

Pengumuman 3: Buka Puasa Pertis.

 

Acara ini akan berlangsung dari 11hb dan 12hb Julai (Sabtu dan Ahad) di Kompleks MAB. Antara acara yang akan diadakan, termasuklah forum, Khatam Al-Qur’an, Solat Terawih dan lain-lain lagi. Kupon-kupon dan hadiah-hadiah akan diberikan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Rosnah di talian 012-2163354.

 

Pengumuman 4 Sesi Nyanyian Bersama Lagu-lagu Inggeris.

 

Sesi ini akan diadakan pada 11hb Julai (Sabtu) di Pusat Warga Emas OKU Penglihatan. Yuran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan Violet di talian 22742576.

 

Pengumuman 5:Lawatan ke Pulau Pinang oleh Pihak Pusat Warga Emas OKU Penglihatan.

 

Lawatan ini akan berlangsung dari 12hb-14hb September (Sabtu hingga Isnin). Yuran sebanyak RM250.00 untuk ahli dan RM280.00 bagi bukan ahli. Sila berdaftar dengan Rani di talian 016-6854837.

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.

TELEY MAB NO. 589

 

Monday, 6th July 2015

 

Tel. no.: 03-22722687

 

Hello friends,

 

There are 3 new and 2 old announcements.

 

Announcement 1: MAB Family Clinic.

 

This will be opened on the 2nd and 4th Saturdays (that is on 11th and 25th July), instead of the 1st and 3rd Saturday due to the public holidays.

 

Announcement 2: Koperasi OKU Penglihatan Perak.

 

The AGM will be on the 1st and 2nd August (Saturday and Sunday) at The UiTM Kampung Gajah. The fee is RM60.00 for adults and RM30.00 for children. The bus will leave Kompleks MAB at 8.30 am. The closing date is on 20th July. For more info, please call Nizar at 012-5251190.

 

Announcement 3: Buka Puasa Pertis.

 

This will be from 11th and 12th July (Saturday and Sunday) at Kompleks MAB. There will be a forum, Khatam Al-Qur’an, Solat Terawih etc. Coupons and gifts will be provided. For more info, please call Rosnah at 012-2163354.

 

Announcement 4: English Sing Along Session.

 

This will be on 11th July (Saturday) at The Elderly Blind Centre. The fee is RM2.00 only. Please register with Violet at 22742576.

 

Announcement 5: Excursion to Penang by The EBC.

 

This will be from 12th-14th September (Saturday to Monday). The fee is RM250.00 for members and RM280.00 for non-members. Please register with Rani at 016-6854837.

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Khamis, Julai 02, 2015

Teley MAB no. 588

Teley MAB no. 588

 

Selasa, 30hb Jun 2015

 

No. tel. 03-22722687

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 6 pengumuman baharu,

 

Pengumuman 1: Terkini GST.

 

OKU penglihatan yang ingin membeli barang-barang dari Kedai Jualan, mestilah membawa bersama satu salinan photostat Kad OKU buat kali pertama. Anda tidak perlu membawa salinan photostat bagi kunjungan-kunjungan yang berikutnya. Tongkat Hong Kong boleh didapati dengan harga RM26.00 (separuh harga) dan masih ada lagi stok terhad biskut raya. Jadi, cepat dapatkannya.

 

Pengumuman 2: Klinik Keluarga MAB.

 

Program Klinik Ginekologi akan diadakan pada setiap hari Khamis, dari jam 2.00 – 5.00 petang. Sila berdaftar dengan klinik di samb. 167 untuk membuat temujanji.

 

Pengumuman 3: Terkini tentang perkhidmatan di perpustakaan.

 

Khidmat cetakan boleh didapati bagi para pengguna perpustakaan untuk mencetak dokumen. Lain-lain perkhidmatan termasuk photostat, imbasan, emboss, binding dan laminate. Sila hubungi Roslina atau Nabilah di samb. 150 untuk dapatkan bantuan.

 

Pengumuman 4: Sesi nyanyian bersama lagu Inggeris.

 

Sesi ini akan diadakan pada hari Sabtu, 11hb Julai dari jam 10.00 pagi hingga 1.00 tengah hari di Pusat Warga Emas OKU Penglihatan. Yuran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan Violet di talian 22742576.

 

Pengumuman 5: Lawatan ke Pulau Pinang.

 

Lawatan ini akan diadakan pada hari Sabtu hingga Isnin, 12hb-14hb Julai. Yuran sebanyak RM250.00 untuk ahli dan sukarelawan RM280 untuk bukan ahli. Sila berdaftar dengan Rani di talian at 016-6854837.

 

Pengumuman 6: Mesyuarat Agung Tahunan SBM Perak.

 

Mesyuarat ini akan diadakan pada hari Sabtu dan Ahad, 1hb dan 2hb Ogos at UiTM Kampung Gajah. Bas akan meninggalkan Kompleks MAB jam 3.00 pagi. Yuran sebanyak RM60.00 untuk dewasa dan RM30.00 untuk kanak-kanak. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Nizar di talian 012-5251190.

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

Mr. Godfrey Ooi.

Teley MAB no. 588

 

Tuesday, 30th June 2015

 

Tel. no. 03-22722687

 

Hello friends,

 

There are 6 new announcements,

 

Announcement 1: GST update.

 

Blind persons wishing to buy items from the Sales Shop, must bring along a Photostat copy of the OKU Card for the first time. You don’t need to bring the Photostat copy at the subsequent visits. The Hong Kong cane is available for RM26.00 (half price) and there are still limited stocks of the Raya cookies. So, please hurry.

 

Announcement 2: MAB Family Clinic.

 

The Gynaecology Clinic Program will be on every Thursday, 2.00 – 5.00 pm. Please register with the clinic at ext. 167 for the appointment.

 

Announcement 3: Library services update.

 

The printing service is available for the library users for printing documents. Other services are photostating, scanning, embossing, binding and lamination. Please contact Roslina and Nabilah at ext. 150 for assistance.

 

Announcement 4: English sing along session.

 

This will be on Saturday, 11th July from 10.00 am to 1.00 pm at The Elderly Blind. The fee is RM2.00 only. Please register with Violet at 22742576.

 

Announcement 5: Excursion to Penang.

 

This will be from Saturday to Monday, 12th-14th July. The fee is RM250.00 for members and volunteers and RM280 for non-members. Please register with Rani at 016-6854837.

 

Announcement 6: SBM Perak Annual General Meeting.

 

This will be on Saturday and Sunday, 1st and 2nd August at UiTM Kampung Gajah. The bus will leave Kompleks MAB at 3.00 am. The fee is RM60.00 for adults and RM30.00 for children. For more info, please contact Nizar at 012-5251190.

 

Thank You,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Talian Maklumat PERTIS 29 Jun 2015

Talian Maklumat PERTIS 29 Jun 2015

Inilah talian maklumat Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia (PERTIS),

membawakan pengumuman-pengumuman untuk minggu yang bermula pada 29 Jun 2015 Masihi, bersamaan 12 Ramadhan 1436 Hijrah Isnin.

Pengumuman Terkini

Pengumuman dari ibu pejabat Pertis

1.1 Kakitangan/staf Baru.

Mulai 14 Ramadhan 1436 Hijrah bersamaan,

1 Julai 2015 Masihi, (Rabu)

PERTIS akan mempunyai seorang kakitangan/staf baru.

Beliau ialah Tuan Haji Muhammad Lee Abdullah, Yang akan bertugas di bahagian penerbitan

Ibu Pejabat PERTIS.

Kepada beliau, pihak PERTIS mengucapkan selamat datang dan selamat berkhidmat.

Semoga dengan kehadiran beliau dapat memudahkan lagi segala urusan penerbitan.

1.2 Majlis Berbuka Puasa.

Kepada mereka yang telah berdaftar untuk menghadiri majlis berbuka puasa yang akan diadakan di salah sebuah hotel di Kuala Lumpur, Sila berkumpul pada tarikh, tempat dan masa seperti berikut:

Tarikh:

17 Ramadhan 1436H bersamaan,

4 Julai 2015 Masihi (Sabtu)

Tempat:

Kompleks MAB.

Masa: pukul 3.00 Petang.

1.3          Penerima Bantuan Sumbangan Dari Al-khaadem.

Kepada mereka yang akan menerima bantuan sumbangan daripada Al-khaadem sila berada

di perkarangan Kompleks MAB selepas waktu zohor, hari Sabtu, 4 Julai 2015 (17 ramadhan 1436H) Van akan bertolak ke Al-Khaadem  tepat pada pukul 2.00 petang.

Kepada mereka yang mempunyai sebarang masalah sila hubungi ustaz Mohammad Noor

Bin Awang Ngah selaku ketua rombongan di talian 012-342 8745 atau 013-340 8510.

1.4          Majlis Ihya Ramadhan dan Khatam Al-Qur’an 2015.

PERTIS menerusi Biro Pendidikan dan Dakwah pusat, akan menganjurkan Majlis Ihya Ramadhan

dan Khatam Al-Qur’an. Ianya akan dijalankan seperti berikut:

Tarikh:

24 – 25 Ramadhan 1436 Hijrah bersamaan, 11 – 12 Julai 2015 Masihi (Sabtu – Ahad)

Bertempat:

Kompleks MAB, Brickfields Kuala Lumpur.

Masa:

4.00 Petang 24 Ramadhan 1436 Hijrah bersamaan 11 Julai 2015 Masihi (Sabtu)

Dan berakhir pada pukul 7.00 pagi  25 Ramadhan 1436 Hijrah bersamaan 12 Julai 2015 Masihi (Ahad).  Majlis dimulakan dengan solat asar berjemaah, khatam Al-Qur’an, perasmian,

penyampaian zakat, berbuka puasa, solat isyak, tarawih, tazkirah, qiamullail

dan diakhiri dengan kuliah subuh.  Aturcara majlis yang sepenuhnya akan disiarkan pada minggu hadapan.  Semua dijemput ke majlis tersebut.

1.5 Operasi Perpindahan.

PERTIS bahagian penerbitan akan dipindahkan ke pejabat baru iaitu di alamat,

42A, Jalan Padang Belia, Brickfields Kuala lumpur.

Proses perpindahan sedang dijalankan dan insya Allah akan mula beroperasi sepenuhnya

dalam bulan Julai 2015.

Walau bagaimana pun bahagian pentadbiran masih dikekalkan di pejabat lama.

2. Pengumuman dari lain-lain organisasi.

2.1 PERTUBUHAN DAN KOPERASI ORANG KURANG UPAYA PENGLIHATAN PERAK

PERTUBUHAN DAN KOPERASI ORANG KURANG UPAYA PENGLIHATAN PERAK

AKAN MENGADAKAN MESYUARAT AGUNG PADA TARIKH 1-2 OGOS 2015

BERTEMPAT DI PUSAT LATIHAN UiTM KAMPUNG GAJAH.

BAYARAN YANG DIKENAKAN BAGI DEWASA RM60 DAN KANAK-KANAK RM30.

TEMPAHAN DAN BAYARAN BOLEH DIBUAT MELALUI AKAUN BANK ATAU TERUS

KEPADA PN JAMALIAH DI TALIAN 016-6984414 ATAU ENCIK YUSOF DI TALIAN 013-3404406.

ATAU TERUS KEPADA PENGERUSI PERTUBUHAN DAN KOPERASI, EN. AHMAD NIZAR DI TALIAN

012-5251190.

PERKHIDMATAN BAS DISEDIAKAN DI KOMPLEKS M.A.B KUALA LUMPUR.

BAS DIJANGKA BERTOLAK PADA JAM 8.30 PAGI (1/8/2015) DAN BERGERAK BALIK PADA JAM 3.00 PETANG (2/8/2015)

TARIKH TUTUP PENYERTAAN PADA 20 JULAI 2015

Kerjasama dari pihak tuan/puan amat kami hargai.

Sekian, terima kasih

Peringatan:

1. Sekiranya anda menghadapi masalah untuk menghubungi telemaklumat ini menerusi talian telefon (03-40223950), sila maklumkannya kepada Pn. Siti Haida Hamedan di talian ibu pejabat PERTIS Pusat, 03-4021 2631 pada waktu pejabat.

2. Sila ambil maklum, semua pengumuman yang ingin diumumkan menerusi talian maklumat ini hendaklah tiba ke peti emel atau ke peti SMS Setiausaha Agung PERTIS selaku penyelaras talian maklumat ini selewat-lewatnya pada jam 8 malam setiap hari Jumaat. alamat dan nombor telefon beliau adalah seperti berikut,

rosmelati60@gmail.com,

dan no. telefon 012-216 3354/013-261 7278

atau 03-2034 7007 Pada waktu pejabat.

Kami mohon berbanyak maaf kerana pengumuman yang tiba lewat daripada masa yang telah ditetapkan tidak dapat dimuatkan ke dalam kandungan pengumuman pada minggu berikutnya. Segala kerjasama daripada semua pihak didahului dengan ucapan jutaan terima kasih.

Diselaraskan Oleh

Puan Rosnah Ahmad

    Setiausaha Agung

    persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia (PERTIS)

Arkit blog