Rabu, Oktober 29, 2014

TELEY MAB NO. 556

TELEY MAB NO. 556

 

Isnin, 27 Oktober 2014

 

No. tel: 03-22722687

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 4 pengumuman baharu dan 2 pengumuman lama,

 

Pengumuman 1: Jalan Kaki Tongkat Putih MAB sekitar Brickfields.

 

Acara ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 8 November bersamaan dengan Hari Tongkat Putih. Semua orang buta dijemput untuk mengambil bahagian. Baju T, beg cenderamata dan makan tengah hari akan dibekalkan. Semua mesti berkumpul di Kompleks MAB pada jam 6.30 pagi. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Siti Huraizah di samb. 189. Untuk berdaftar, sila hubungi Subra di talian 22722677.

 

Pengumuman 2: Sesi nyanyian bersama lagu-lagu lama Inggeris.

 

Sesi ini akan diadakan pada hari Sabtu, 15 November dari jam 10.30 pagi hingga 1.30 tengah hari di Pusat Warga Emas Orang Buta. Yuran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan Violet Kok di talian 22742576.

 

Pengumuman 3: Jawatan kosong bersama PERTIS.

 

PERTIS mempunyai kekosongan untuk jawatan Pembantu Pentadbiran. Para pemohon mestilah mampu menggunakan komputer dan internet. Sila hubungi Puan Rosnah Hj Ahmad di talian 012-2163354.

 

Pengumuman 4: Terkini tentang Pertandingan Nyanyian dan Tarian.

 

Acara ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 6 Disember di Dewan Sivik MBPJ. Acara ini telah diaturkan oleh pihak Beautiful Gate dan MCR. Untuk berdaftar, sila hubungi Nabilah di Perpustakaan samb. 150. Tarikh tutup 15 November.

 

Pengumuman 5: Himpunan Istimewa oleh PERKHIDMAT.

 

Himpunan ini akan diadakan pada hari Ahad, 9 November pada jam 9.30 pagi di Dewan MAB. Makan tengah hari akan disediakan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat ini di talian 92211440.

 

Pengumuman 6: Pertandingan Ping Pong oleh Persatuan Sukan Orang Buta Selangor.

 

Pertandingan Ping Pong kategori campuran akan diadakan pada hari Sabtu, 8 November di Bilik Kelab Rekreasi MAB. Yuran sebanyak RM10.00 sahaja. Mereka yang berminat, sila hubungi Mohd. Adha di talian 017-3532866.

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.


TELEY MAB NO. 556

 

Monday, 27th October 2014

 

Tel. no.: 03-22722687

 

Hello friends,

 

There are 4 new and 2 old announcements,

 

Announcement 1: MAB White Cane Walk around Brickfields.

 

This will be on Saturday, 8th November in conjunction with The White Cane Day. All the blind are invited to take part. T-shirts, goody bags and lunch will be provided. All must assemble at The Kompleks MAB at 6.30 am. For more info, please call Siti Huraizah at ext. 189. To register, please call Subra at 22722677.

 

Announcement 2: English Oldies Sing Along Session.

 

This will be on Saturday, 15th November from 10.30 am to 1.30 pm at The Elderly Blind Centre. The fee is RM2.00 only. Please register with Violet Kok at 22742576.

 

Announcement 3: Job vacancy with PERTIS.

 

PERTIS has a vacancy for an Admin Assistant. The applicants must be able to use the computer and internet. Please contact Puan Rosnah Hj Ahmad at 012-2163354.

 

Announcement 4: Singing and Dance Contest update.

 

This will be on Saturday, 6th December at The MBPJ Civic Centre. This organised by Beautiful Gate and MCR. To register, please call Nabilah at the library ext. 150. Closing date is Nov 15.

 

Announcement 5:  Special Gathering by PERKHIDMAT.

 

This will be on Sunday, 9th November at 9.30 am at The MAB Hall. Lunch will be provided. For more information, please call the office at 92211440.

 

Announcement 6: Ping Pong Competition by The Selangor Blind Sport Association.

 

The ping pong competition mix category will be on Saturday, 8th November at The MAB Recreation Club Room MAB. The fee is RM10.00 only. Those interested, please call Mr. Mohd. Adha at 017-3532866.

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Selasa, Oktober 21, 2014

TELEY MAB NO. 555

TELEY MAB NO. 555

 

Isnin, 20 Oktober 2014

 

No. tel: 03-22722687

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 2 pengumuman baharu dan 2 pengumuman lama,

 

Pengumuman 1: Pertandingan Membaca dan menulis Braille MAB.

 

Berikut adalah para pemenang pertandingan tersebut:-

Bacaan Braille Bahasa Melayu Bawah 24: Tee Hui Sin.

Bacaan Braille Bahasa Melayu Atas 24: Lele Suyarni Omar.

Penulisan Braille Bahasa Melayu: Fadzlin Hiezrie Abd. Rahman.

Bacaan dan Penulisan Braille Bahasa Inggeris: Lilian Chan.

Semua peserta pertandingan boleh mendapatkan sijil penyertaan daripada Cik Nabilah di Perpustakaan MAB.

 

Pengumuman 2: Pertandingan Ping Pong oleh Persatuan Sukan Orang Buta Selangor.

 

Pertandingan Ping Pong kategori campuran akan diadakan pada hari Sabtu, 8 November di Bilik Kelab Rekreasi MAB. Yuran sebanyak RM10.00 sahaja. Sesiapa yang berminat, sila hubungi En. Mohd. Adha di talian 017-3532866.

 

Pengumuman 3:Pertandingan Nyanyian dan Tarian OKU.

 

Majlis Pemulihan Malaysia dan Beutiful Gate akan menganjurkan satu pertandingan bakat nyanyian dan tarian pada hari Sabtu, 6 Disember di Dewan Sivik MBPJ. Bagi mendapatkan borang pendaftaran, sila hubungi pejabat MPM di talian 79553510.

 

Pengumuman 4: Himpunan istimewan oleh PERKHIDMAT.

 

Perhimpunan ini akan diadakan pada hari Ahad, 9 November pada jam 9.30 pagi di Dewan MAB. Makan tengah hari akan disediakan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat ini di talian 92211440.

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi

TELEY MAB NO. 555

 

Monday, 20th October 2014

 

Tel. no. 03-22722687

 

Hello friends,

 

There are 2 new and 2 old announcements,

 

Announcement 1: MAB Braille Reading and Writing Competition.

 

Here are the winners of the competition.

Bahasa Melayu Braille reading below 24: Tee Hui Sin.

Bahasa Melayu Braille reading above 24: Lele Suyarni Omar.

Bahasa Melayu Braille writing: Fadzlin Hiezrie Abd. Rahman.

English reading and writing: Lilian Chan.

All the contestants can collect the certificate of participation from Cik Nabilah at the MAB Library.

 

Announcement 2: Ping Pong Competition by The Selangor Blind Sport Association.

 

The ping pong competition mix category will be on Saturday, 8th November at The MAB Recreation Club Room MAB. The fee is RM10.00 only. Those interested, please call Mr. Mohd. Adha at 017-3532866.

 

Announcement 3: 2014 Disabled Singing and Dance Contest.

 

The Malaysian Council For Rehabilitation and Beautiful Gate will be organizing a talentime and dance contest on Saturday, 6th December at MBPJ Civic Centre. For the registration form, please call the MCR office at 79553510.

 

Announcement 4: Special Gathering by PERKHIDMAT.

 

This will be on Sunday, 9th November at 9.30 am at The MAB Hall. Lunch will be provided. For more information, please call the office at 92211440.

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Isnin, Oktober 13, 2014

TELEY MAB NO. 554

TELEY MAB NO. 554

 

Isnin, 13 Oktober 2014

 

No. tel: 03-22722687

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 4 pengumuman baharu dan 2 pengumuman lama,

 

Pengumuman 1: Pertandingan Membaca dan Menulis Braille.

 

Pertandingan ini akan diadakan pada hari Khamis, 16 Oktober pada jam 10.00 pagi. Oleh kerana hanya ada beberapa orang peserta sahaja, pertandingan ini akan hanya diadakan di Perpustakaan MAB. Sila buat ketetapan bersama Cik Roslina di talian 22722677 samb. 150.

 

Pengumuman 2: Pertandingan Nyanyian dan Tarian OKU.

 

Majlis Pemulihan Malaysia bersama Beutiful Gate akan menganjurkan satu pertandingan bakat nyanyian dan tarian pada hari Sabtu, 6 Disember di Dewan Sivik MBPJ. Bagi mendapatkan borang pendaftaran, sila hubungi pejabat MPM di talian 79553510.

 

Pengumuman 3: Himpunan istimewan oleh PERKHIDMAT.

 

Perhimpunan ini akan diadakan pada hari Ahad, 9 November pada jam 9.30 pagi di Dewan MAB. Makan tengah hari akan disediakan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat ini di talian 92211440.

 

Pengumuman 4: Jalan kaki Blind Leading The Blind oleh Lions Club, PJ.

 

Acara ini akan diadakan pada hari Ahad, 19 Oktober, bermula dari Dewan Sivik MBPJ. Bas akan meninggalkan Kompleks MAB pada jam 7.00 pagi. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Puan Yon di talian 22722677 samb. 128. Sila berdaftar dengan En. Subra di talian 22722677.

 

Pengumuman 5: Sesi nyanyian bersama lagu Mandarin.

 

Sesi ini akan diadakan pada hari Rabu, 22 Oktober pada jam 10.00 pagi hingga 1.00 tengah hari di Pusat Warga Emas Orang Buta. Yuran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan En. Lai Kok Keong di talian 22742576.

 

Pengumuman 5: Buku-buku Braille terbaru.

 

a) Kejora di langit cinta oleh Anis Ayuni.

b) Antara nama dan hakikat: Kemelut Kalimah Allah oleh Ashaari Ahmad.

c) Islam: Kreativiti dan Inovasi oleh Azrina Sobila

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TELEY MAB NO. 554

 

Monday, 13th October 2014

 

Tel. no.: 03-22722687

 

Hello friends,

 

There are 4 new and 2 old announcements,

 

Announcement 1: MAB Braille Reading And Writing Competition.

 

This will be on Thursday, 16th October at 10.00 am. As only a few participants, the competition will be held in the library. Please confirm with Cik Roslina at 22722677 ext. 150.

 

Announcement 2: 2014 Disabled Singing and Dance Contest.

 

The Malaysian Council For Rehabilitation and Beautiful Gate will be organizing a talentime and dance contest on Saturday, 6th December at MBPJ Civic Centre. For the registration form, please call the MCR office at 79553510.

 

Announcement 3:Special Gathering by PERKHIDMAT.

 

This will be on Sunday, 9th November at 9.30 am at The MAB Hall. Lunch will be provided. For more information, please call the office at 92211440.

 

Announcement 4: Blind Leading The Blind Walk by Lions Club, PJ.

 

This will be on Sunday, 19th October, starting from The MBPJ Civic Centre. The bus will leave Kompleks MAB at 7.00 am. For more details, please call Mrs. Yon at 22722677 ext. 128. Please register with Mr. Subra at 22722677.

 

Announcement 5: Mandarin Sing Along Session.

 

This will be on Wednesday, 22nd October at 10.00 am-1.00 pm at The Elderly Blind Centre. The fee is RM2.00 only. Please register with Mr. Lai Kok Keong at 22742576.

 

Announcement 5: New Malay Braille Books.

 

a) Kejora di langit cinta by Anis Ayuni.

b) Antara nama dan hakikat: Kemelut Kalimah Allah by Ashaari Ahmad.

c) Islam: Kreativiti dan Inovasi by Azrina Sobila

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Sabtu, Oktober 11, 2014

TELEY MAB. No. 553

TELEY MAB. No. 553

 

Khamis, 9 Oktober 2014

 

No. tel : 03-22722687

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 4 pengumuman baharu dan 1 pengumuman lama,

 

Pengumuman 1: Pertandingan Membaca dan Menulis Braille MAB.

 

Pertandingan ini akan diadakan pda hari Khamis, 16 Oktober pada jam 10.00 pagi di Dewan MAB. Para pemenang akan mengambil bahagian di dalam pertandingan kebangsaan di Pulau Pinang. Sila berdaftar dengan Cik Roslina di talian 22722677 samb. 150.

 

Pengumuman 2: Jalan Kaki Blind Leading The Blind anjuran Lions Club Petaling Jaya.

 

Acara ini akan berlangsung pada hari Ahad, 19 Oktober dan jalan kaki ini akan bermula dari Dewan Sivik MBPJ di Petaling Jaya. Bas akan meninggalkan Kompleks MAB pada jam 7.00 pagi. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Puan Yon di talian 22722677 samb. 128 . Untuk berdaftar, sila hubungi En. Subra di talian 22722677.

 

Pengumuman 3: Laporan Komuniti Ekonomi ASEAN 2015.

 

Laporan ini telah dilancarkan pada bulan September dan salinan Braille akan boleh didapati di Perpustakaan MAB bagi edaran untuk orang buta. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Khairul Azwan di talian 62000476.

 

Pengumuman 4: Sesi nyanyian bersama lagu-laguMandarin.

 

Sesi ini akan diadakan pada hari Rabu, 22 Oktober dari jam 10.00 pagi hingga 1.00 tengah hari di Pusat Warga Emas Orang Buta. Bayaran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan En. Lai Kok Keong di talian 22742576.

 

Pengumuman 5: Pembaharuan Kad OKU oleh JKM.

 

Majlis ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 11 Oktober di Dewan MAB. Sila bawa bersama Kad OKU lama anda. Pendaftaran baharu juga akan dilaksanakan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Chik Raman di talian  22722677 samb. 173.

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi

TELEY MAB. No. 553

 

Thursday, 9th October 2014

 

Tel no.: 03-22722687

 

Hello friends,

 

There are 4 new and 1 old announcements.

 

Announcement 1: MAB Braille Reading And Writing Competition.

 

This will be on Thursday, 16th October at 10.00 am at the MAB Hall. The winners will take part in the national competition in Penang. Please register with Cik Roslina at 22722677 ext. 150.

 

Announcement 2: Blind Leading The Blind Walk by Lions Club Petaling Jaya.

 

This will be on Sunday, 19th October and the walk will start from the MBPJ Civic Centre in Petaling Jaya. The bus will leave Kompleks MAB at 7.00 am. For more information, please contact Mrs. Yon at 22722677 ext. 128. To register, please call Mr. Subra at 22722677.

 

Announcement 3: MITI ASEAN Economic Community Report 2015.

 

The report was launched in September and the Braille copies will be available at the MAB Library for circulation to the blind. For more information, please contact Mr. Khairul Azwan at 62000476.

 

Announcement 4: Mandarin Sing Along Session.

 

This will be on Wednesday, 22nd October at 10.00 am-1.00 pm at The Elderly Blind Centre. The fee is RM2.00 only. Please register with Mr. Lai Kok Keong at 22742576.

 

Announcement 5: Renewal OKU Cards by JKM.

 

This will be on Saturday, 11 October at The MAB Hall. Please bring along your old OKU Card. New registration will also be carried out. For more information, please contact En. Chik Raman at 22722677 ext. 173.

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Jumaat, Oktober 03, 2014

TELEY MAB NO. 552

TELEY MAB NO. 552

Isnin, 29 September 2014

No. Tel: 03-22722687

Salam sejahtera,

Terdapat 1 pengumuman baharu dan 4 pengumuman lama,

Pengumuman 1: Laporan Kewangan Tahunan 2013 dan Komuniti Ekonomi ASEAN Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri.

Kedua-dua buku ini telah dilancarkan oleh pihak kementerian dan salinan-salinan braille akan diedarkan kepada orang orang buta oleh pihak Perpustakaan MAB. Laporan tahunan itu dalam bahasa Inggeris dan Melayu. Manakala Komuniti Ekonomi ASEAN hanya dalam bahasa Inggeris sahaja. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Jacqueline di talian 22722677 samb. 130.

Pengumuman 2: Perhimpunan warga emas orang buta.

Majlis ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 4 Oktober, bermula jam 10.15 pagi di Dewan MAB. Sila berdaftar dengan Puan Rani sebelum 2 Oktober di talian 016-6854837. Lotto pula akan bermula padam jam 9.00 pagi di Pusat Warga Emas Orang Buta bersama En. Taslim.

Pengumuman 3: Nyanyian bersama lagu-lagu lama Inggeris.

Acara ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 4 Oktober di Pusat Warga Emas Orang Buta dari jam 2.00 hingga 5.00 petang. Bayaran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan Violet di talian 22742576.

Pengumuman 4: Pembaharuan Kad OKU oleh JKM KL.

Acara ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 11 Oktober dari jam 8.30 pagi hingga 1.00 tengah hari di Dewan MAB. Sila bawa bersama kad OKU lama anda. Pendaftaran baharu juga akan dilaksanakan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Chik Raman di talian 22722677 samb. 173.

Pengumuman 5: Pertandingan Membaca dan Menulis Kebangsaan NCBM.

Pertandingan ini akan berlangsung pada hari Isnin, 3 November di St. Nicholas, Pulau Pinang. Para pemenang akan mengambil bahagian di pertandingan antarabangsa di Bangkok. Hadiah wang tunai dalam lingkungan RM100.00 hingga RM300.00. Pengangkutan, makanan dan penginapan akan disediakan. Sila berdaftar dengan persatuan anda masing-masing.

Terima kasih,

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi

TELEY MAB NO. 552

Monday, 29th September 2014

Tel. no. 03-22722687

Hello friends,

There are 1 new and 4 old announcements,

Announcement 1: Ministry Of International Trade and Industry Financial Annual Report 2013 and ASEAN Economic Community.

These 2 books have been launched by the ministry and the braille copies will be circulated to the blind by the MAB Library. The financial report is in English and Malay. While the Asean Economic Community is in English only. For more info, please call Jacqueline at 22722677 ext. 130.

Announcement 2: Elderly blind gathering.

This will be on Saturday, 4th October starting 10.15 am at the MAB Hall. Please register with Rani by 2nd October at 016-6854837. Lotto will begin at 9.00 am at The Elderly Blind Centre with Taslim.

Announcement 3: English Oldies Sing Along.

This will be on Saturday, 4th October at The EBC from 2.00 pm to 5.00 pm. The fee is RM2.00 only. Please register with Violet at 22742576.

Announcement 4: Renewal of OKU Card by JKM KL.

This will be on Saturday, 11 October from 8.30 am to 1.00 pm at the MAB Hall. Please bring along your old OKU card. New registration will also be carried out. For more info, please call En. Chik Raman at 22722677 ext. 173.

Announcement 5: NCBM National reading and writing competition.

This will be on Monday, 3rd November at St. Nicholas, Penang. Winners will take part in the international competition in Bangkok. Cash prizes range from RM100.00 to RM300.00. Travel, food and lodging are provided. Please register with your respective organization.

Thank you,

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Arkit blog