Rabu, Mei 27, 2015

TELEY MAB no. 583

TELEY MAB no. 583

 

Selasa, 26 Mei 2015

 

No. tel. 03-22722687

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 5 pengumuman baharu.

 

Pengumuman 1: Terkini tentang GST.

 

Orang-orang buta yang mahu membeli mana-mana barang dari Kedai Jualan, mestilah membawa bersama 1 salinan Kad OKU bagi pengecualian GST. Promosi jualan barangan Braille akan berakhir pada 30 Jun dari barangan papan permainan, kertas-kertas dan goal ball. Pada harga yang istimewa. Sila hubungi Zuraidah di samb. 154.

 

Pengumuman 2: Tayangan percuma wayang gambar di Dewan MAB.

 

Tayangan ini akan diadakan pada hari Rabu, 27 Mei jam 10.00 pagi. Masuk percuma. Tajuknya adalah The Lorax. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Rasyid di samb. 305.

 

Pengumuman 3: Pertubuhan Breath Of God.

 

BOG akan mengadakan sambutan Hari Bapa pada hari Ahad, 21 Jun jam 10.00 pagi. Makan tengah hari dan hadiah akan disediakan. 10 orang buta Kristian yang telah menjadi bapa dijemput hadir. Sila berikan nama anda kepada Subra di talian 22722677.

 

Pengumuman 4: Maklumbalas tentang MERS 999.

 

Kepada mereka yang telah menggunakan aplikasi ini, sila isikan borang di kaunter resepsi. Bagi mendapatkan penjelasan, sila hubungi Siti Huraizah di samb. 189.

 

Pengumuman 5: Rumah terbuka PKB.

 

Rumah terbuka PKB akan diadakan pada 6 Jun. Tempatnya telah ditukarkan ke Dewan Pandu Puteri, Brickfields. Mereka yang ingin membuat sumbangan, sila hubungi Raja Zainuddin di talian 019-3013455.

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.

TELEY MAB NO. 583

 

Tuesday, 26th May 2015

 

Tel. no. 03-22722687

 

Hello friends,

 

There are 5 new announcements,

 

Announcement 1: GST update.

 

Blind persons wanting to buy any items from the Sales Shop, must bring along 1 copy of The OKU Card for GST exemption. Sales promotion of Braille items will end on 30th June with board games, papers and goal ball at very special prices. Please call Zuraidah at ext. 154.

 

Announcement 2: Complimentary screening of movie at MAB Hall.

 

This will be on Wednesday, 27th May at 10.00 am. Admission is free. The title is The Lorax. For more info, please call Rasyid at ext. 305.

 

Announcement 3: Breath of God Organization.

 

BOG is holding a Father’s Day Celebration on Sunday, 21st June at 10.30 am. Lunch and gifts will be provided. 10 blind Christian who are fathers are invited. Please give your name to Subra at 22722677.

 

Announcement 4: Feedback on MERS 999.

 

To those who made the application, please fill up the form at the reception counter. For clarification, please call Siti Huraizah at ext. 189.

 

Announcement 5: PKB Open House.

 

PKB Open House on 6th June. The venue has been changed to the Girl Guides Hall, Brickfields. Those who wish to contribute, please call Raja Zainuddin at 019-3013455.

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Khamis, Mei 21, 2015

TELEY MAB No. 582

TELEY MAB No. 582

 

Isnin, 18 Mei 2015

 

No. tel.: 03- 22722687

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 4 pengumuman baharu dan 1 pengumuman lama.

 

Pengumuman 1: Terkini tentang GST dan Kedai Jualan MAB.

 

Orang-orang buta yang mahu membeli barang dari Kedai Jualan MAB, sila bawa bersama salinan photostat Kad OKU bagi pengecualian GST dari baraangan yang dibeli bagi pengesahan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Rebecca di samb. 161.

 

Promosi Kedai Jualan akan berakhir pada 30hb Jun dengan permainan papan, kertas-kertas dan goal ball pada harga yang sangat istimewa. Jadi, sila cepat. Satu model baru key chain juga boleh didapati pada harga RM17.00. Ia mempunyai ciri keselamatan bateri dan suaranya lebih jelas. Sila hubungi Zuraidah di samb. 154.

 

Pengumuman 2: Laporan tahunan MAB 2013.

 

Ia boleh didapati sekarang dalam bentuk Braille. Sila hubungi Roslina di samb. 150.

 

Pengumuman 3: Mesyuarat Agung Tahunan SBM KL/Selangor.

 

Mesyuarat ini akan diadakan pada hari Sabtu, 23 Mei di Hotel City Villa, Kuala Lumpur. Yuran bagi ahli sebanyak RM15.00 dan bagi bukan ahli sebanyak RM45. Sarapan dan makan tengah hari akan dihidangkan serta diadakan juga cabutan bertuah. Pilihanraya akan diadakan bagi para ahli untuk membentuk jawatankuasa baharu. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat ini di talian 22764474.

 

Pengumuman 4: Mennjelang Ramadhan.

 

Perkhidmat akan mengadakan sambutan menjelang Ramadhan di Kafeteria MAB pada hari Ahad, 7 Jun dari pukul 2 hingga 6 petang. Semua orang buta dijemput hadir. Sila hubungi pejabat ini di talian 92211440.

 

Pengumuman 5: Ekspedisi Tandem dari Kuala Lumpur ke Taman Negara, Pahang.

 

Ekspedisi ini telah disusun bersempena dengan Sambutan Kemerdekaan dari 31 Ogos hingga 3 September. Mereka yang berminat, sila dapatkan borang pendaftaran dari Kaunter Penyambut Tetamu MAB. Yuran sebanyak RM40.00 sahaja. Sila berdaftar dengan Yon atau Sariza di samb. 128 dan 158. Tarikh tutup ialah pada 25 Mei.

 

Terima kasih,

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.

TELEY MAB No. 582

 

Monday, 18th May, 2015

 

Tel. no.: 03- 22722687

 

Hello friends,

 

There are 4 new and 1 old announcements,

 

Announcement 1: GST update GST and MAB Sales Shop.

 

Blind person who want to buy from the MAB Sales Shop, please bring along a Photostat copy of the OKU Card for the GST exemption from the items purchased for clarification. For more info, please contact Rebecca at ext. 161.

 

Sales shop promotion will be ending on 30th June with board games, papers and goal ball at a very special prices. So, please hurry. A new model of the key chain is also available at RM17. It has a battery-saving feature and the voice is much clearer. Please call Zuraidah at ext. 154.

 

Announcement 2: MAB Annual Report 2013.

 

It is now available in Braille. Please contact Roslina at ext. 150.

 

Announcement 3: SBM KL/Selangor AGM.

 

This will be on Saturday, 23rd May at The City Villa Hotel Kuala Lumpur. The fee for members is RM15.00 and for non-members is RM45. Breakfast and lunch will be served and there will be a lucky draw. Elections will be held for members to a new committee. For more info, please call the office at 22764474.

 

Announcement 4: Welcoming the Ramadhan.

 

Perkhidmat will be holding the pre-Ramadhan celebration at The MAB Cafeteria on Sunday, 7th June from 2.00 to 6.00 pm. All the blind are invited. Please contact the office at 92211440.

 

Announcement 5: Tandem expedition from Kuala Lumpur to Taman Negara, Pahang.

 

This expedition is being organized in conjunction with The Merdeka Celebration from 31st August to 3rd September. Those interested, please get your entry forms from the MAB Reception Counter. The fee is RM40 only. Please register with Yon or Sariza at ext. 128 and 158. The closing date is 25th May.

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Jumaat, Mei 15, 2015

Talian Maklumat PERTIs 11 Mei 2015

Talian Maklumat PERTIs 11 Mei 2015

Inilah talian maklumat Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia (PERTIS),
membawakan pengumuman-pengumuman untuk minggu yang bermula pada 11 Mei 2015   Masihi, bersamaan 22  Rejab  1436 Hijrah Isnin.

 

Pengumuman Terkini


Pengumuman dari ibu pejabat Pertis.

 

1.1   Mesyuarat AgungTahunan  PERTIS Kali Ke-20.

 

Membawakan pengumuman-pengumuman untuk minggu yang bermula pada hari Isnin, 22 Rejab 1436H (11 Mei 2015)

 

1.1 Mesyuarat Agung Tahunan (MAT)  Kali Ke-20.

Pihak PERTIS akan mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan (MAT) Kali Ke-20.

Tarikh:

12 dan 13 Sya’ban 1436 Hijrah bersamaan,

30 dan 31 Mei 2015 Masihi. (Sabtu dan Ahad)

Tempat:

Adamson Hotel

No 79 Lorong Haji Hussein 2

Off Jalan Raja Muda Abdul Aziz

50300 Kuala Lumpur

Tel:  03-2698 8557

Masa:

2.00 Petang, (12 Sya’ban 1436

Bersamaan 30 Mei 2015 Masihi (Sabtu)  hingga

2.00 Petang, 13 Sya’ban 1436 Hijrah Bersamaan 31 Mei 2015 (Ahad.

Yuran penyertaan akan dikenakan  seperti berikut:

Ahli  RM30.00 manakala bukan ahli RM100.00.

Tarikh tutup pendaftaran ialah:

PERTIS Pusat:

26 Rejab 1436 Hijrah bersamaan, 15 Mei 2015 Masihi (Jumaat)

untuk PERTIS Wilayah:

25 Rejab 1436 Hijrah bersamaan, 14 Mei 2015 Masihi (Khamis.)

Sebarang pendaftaran dan pembayaran sila hubungi:

Untuk ahli Pusat:

Encik Mohd Azim Firdaus Pembantu Pentadbir Kewangan Ibu Pejabat PERTIS,

di talian 4021 2631 pada waktu pejabat.

Untuk PERTIS Wilayah:

Hubungi Pengerusi atau kerani pejabat masing-masing.

Oleh kerana sebilik dua orang,  sila nyatakan pasangan masing-masing semasa pendaftaran dilakukan, untuk mengelakan berlaku sebarang kemungkinan.

 

1.2 Majlis  Isra' dan Mikraj.

PERTIS melalui Biro Dakwah Dan Pendidikan Pusat PERTIS,

akan menganjurkan Majlis Isra' Mikraj.

Majlis tersebut akan dijalankan seperti berikut:

Tarikh:

28 Rejab 1436 Hijrah bersamaan, 17 Mei 2015 (Ahad)

Tempat:

Dewan Dr Ismail Salleh,

Kompleks MAB,

Jalan Tebing Off Jalan Tun Sambanthan 4,

Brickfields, Kuala Lumpur.

Masa:

8.30 Pagi hingga 2.00 Petang.

Sarapan pagi akan disediakan dari pukul 8.30 Pagi hingga 9.45 pagi.

Penceramah jemputan:

Ustaz Fauzi Husin.

Kaunter pembayaran yuran tahunan dan Yuran penyertaan untuk  Mesyuarat Agung Tahunan akan dibuka bagi memudahkan urusan pembayaran.

 

Berikut adalah aturcara majlis:

08.30 hingga 09.45 Pagi:

Sarapan pagi.

09.55  Pagi:

Majlis dimulakan dengan kata-kata aluan dari Pengerusi Majlis.

10.00 Pagi:

Bacaan Al-Qur'an dan terjemahan Al-Qur'an.

10.15 Pagi:

Ucapan daripada pihak penganjur iaitu Pengerusi Biro Dakwah Dan Pendidikan Pusat PERTIS,

Ustaz Mohamad Noor Bin Awang Ngah.

10.20 Pagi:

Ucapan dan perasmian daripada Encik Zamzuri Bin Ghani Naib Yang Dipertua PERTIS (NYDPP)

10.30 Pagi:

Ceramah daripada Ustaz jemputan iaitu Ustaz Fauzi Bin Husin.

11.45  Pagi:

Persembahan nashid daripada pelatih-pelatih Pusat Latihan Gurney.

12.00 Tengah hari:

Penerangan berkenaan bantuan yang disediakan oleh pihak Baitulmal.

Yang akan disampaikan oleh pegawai Baitulmal.

12.45 Tengah hari:

penyampaian sumbangan Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Qur'an  daripada pihak penaja iaitu pegawai dari Baitulmal.

12.50 Penyampaian cenderahati kepada peserta dan jemputan khas.

12.55 Tengah Hari:

bacaan doa.

1.00 Petang:

Jamuan tengah hari.

2.00 Petang:

Majlis bersurai.

 

2. Pengumuman Daripada Organisasi lain.

2. Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia,

SBM Kuala Lumpur/Selangor,

akan menganjurkan Mesyuarat Agung DWI Tahunan yang pertama.

Mesyuarat tersebut akan dijalankan seperti berikut:

Tarikh:

5 Sya'ban 1435 Hijrah bersamaan, 23 Mei  2015 (Sabtu.)

Tempat:

Hotel City Villa Kuala Lumpur.

Masa:

8.30 Pagi  Hingga 2.00Petang.

Yuran penyertaan dikenakan:

RM15.00 untuk ahli,

RM45.00 untuk bukan ahli.

Pemberian cenderahati berserta sarapan  pagi akan diberi kepada mereka yang berdaftar dan yang telah  menjelaskan yuran penyertaan sahaja.

Cabutan nama bertuah juga akan diadakan. Di antara hadiah yang disediakan ialah seperti handphone, alat elektrik dan sebagainya.

Pada tahun ini akan dijalankan pemilihan Ahli Jawatankuasa bagi sesi tahun 2015 hingga 2017. Semua jawatan akan dipertandingkan iaitu:

Pengerusi, Timbalan Pengerusi,

Setiausaha, Bendahari dan 5 orang Ahli Jawatankuasa.

Borang pencalonan akan dibuka pada 27 Rejab 1436 Hijrah bersamaan, 16 Mei 2015 Masihi (Sabtu.) dan ditutup pada 2 Sya'ban 1436 Hijrah bersamaan, 20 Mei 2015 Masihi (Rabu.)

Untuk sebarang pendaftaran dan pembayaran sila hubungi puan Romainun Binti Zakaria Setiausaha Cawangan Kuala Lumpur/Selangor di talian 013 258 5967

atau kerani pejabat di talian 2276 4474 pada waktu pejabat.

 

 

Peringatan:

 

1. Sekiranya anda menghadapi masalah untuk menghubungi telemaklumat ini menerusi talian telefon (03-40223950), sila maklumkannya kepada Pn. Siti Haida Hamedan di talian ibu pejabat PERTIS Pusat, 03-40212631 pada waktu pejabat.

 

2. Sila ambil maklum, semua pengumuman yang ingin diumumkan menerusi talian maklumat ini hendaklah tiba ke peti emel atau ke peti SMS Setiausaha Agung PERTIS selaku penyelaras talian maklumat ini selewat-lewatnya pada jam 8 malam setiap hari Jumaat. alamat dan nombor telefon beliau adalah seperti berikut,

rosmelati60@gmail.com,

dan no. telefon 0122163354, 0129772341 atau 03 2034 7007.

 

Kami mohon berbanyak maaf kerana pengumuman yang tiba lewat daripada masa yang telah ditetapkan tidak dapat dimuatkan ke dalam kandungan pengumuman pada minggu berikutnya. Segala kerjasama daripada semua pihak didahului dengan ucapan jutaan terima kasih.

 

Diselaraskan Oleh

Puan Rosnah Ahmad

Setiausaha Agung

persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia (PERTIS)

Selasa, Mei 12, 2015

Teley MAB no. 581

Teley MAB no. 581

Isnin, 11 Mei 2015

 

No. tel.: 03-22722687

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 3 pengumuman baharu dan 1 pengumuman lama,

 

Pengumuman 1: Lakonan untuk tele movie.

 

Independent Pictures Sdn. Bhd. sedang mencari orang-orang buta  (Lelaki, berumur 23 tahun ke bawah) untuk berlakon di dalam sebuah tele movie. Mereka yang berminat, dijemput hadir ke satu ujibakat. Sila hubungi Siti Huraizah di samb. 189.

 

Pengumuman 2: Ekspedisi Tandem dari Kuala Lumpur ke Taman Negara, Pahang.

 

Ekspedisi ini telah disusun bersempena dengan Sambutan Kemerdekaan dari 31 Ogos hingga 3 September. Mereka yang berminat, sila dapatkan borang pendaftaran dari Kaunter Penyambut Tetamu MAB. Yuran sebanyak RM40.00 sahaja. Sila berdaftar dengan Yon atau Sariza di samb. 128 dan 158. Tarikh tutup ialah pada 25 Mei.

 

Pengumuman 3: Pengumuman daripada PERTIS.

 

a)            Mesyuarat Agung Tahunan PERTIS.

 

Mesyuarat ini akan diadakan pada 30-31hb Mei (Sabtu dan Ahad) di Hotel Adamson, Kuala Lumpur. Yuran bagi ahli sebanyak RM30.00 dan bagi bukan ahli sebanyak RM100.00. Tarikh tutup ialah pada 15 Mei. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Azim di talian 03-40212631 semasa waktu pejabat.

 

b)            Majlis Israk Mikraj.

 

Pertis akan juga mengadakan Majlis Israk Mikraj pada hari Ahad, 17 Mei di Dewan Ismail Salleh, MAB, bermula pada jam 8.30 pagi. Sarapan akan disediakan dan kaunter akan dibuka bagi pembayaran yuran tahunan.

 

Pengumuman 4: Sesi nyanyian bersama lagu Inggeris.

 

Sesi ini akan diadakan pada hari Sabtu, 16 Mei dari jam 1.30 tengah hari hingga 4.30 petang di Pusat Warga Emas Orang Buta. Yuran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan Violet Kok di taloan 22742576.

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.

Teley MAB no. 581

 

Monday, 11th May 2015

 

Tel. no.: 03-22722687

 

Hello friends,

 

There are 3 new and 1 old announcements,

 

Announcement 1: Acting for a tele movie.

 

Independent Pictures Sdn. Bhd. Is looking for the blind persons (Male, age 23 and below) to act in a tele movie. Those interested are invited to come for an audition. Please contact SIti Huraizah at ext. 189.

 

Announcement 2: Tandem expedition from Kuala Lumpur to Taman Negara, Pahang.

 

This expedition is being organized in conjunction with The Merdeka Celebration from 31st August to 3rd September. Those interested, please get your entry forms from the MAB Reception Counter. The fee is RM40 only. Please register with Yon or Sariza at ext. 128 and 158. The closing date is 25th May.

 

Announcement 3: Announcement from PERTIS.

 

a)            PERTIS Annual General Meeting.

 

This will be on 30th-31st May (Saturday and Sunday) at Hotel Adamson, Kuala Lumpur. The fee for members is RM30.00 and for non-members is RM100.00. The closing date is on 15th May. For more info, please contact Azim at 03-40212631 during office hours.

 

b)            Majlis Israk Mikraj.

 

Pertis will also be holding the Majlis Israk Mikraj on Sunday, 17th May at Dewan Ismail Salleh, MAB, starting 8.30 am. Breakfast will be provided and the counter will be opened for the payment of the annual fee.

 

Announcement 4: English sing along session.

 

This will be on Saturday, 16th May from 1.30 pm to 4.30 pm at The Elderly Blind Centre. The fee is RM2.00 only. Please register with Violet Kok at 22742576.

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Khamis, Mei 07, 2015

TELEY MAB No. 580

TELEY MAB No. 580

 

Rabu, 6 May 2015

 

No. tel.: 03-22722687

 

Salam sejahtera,

 

Terdapat 4 pengumuman baharu dan 1 pengumuman lama,

 

Pengumuman 1: GST.

 

Orang-orang buta yang mahu membeli dari Kedai Jualan MAB, sila bawa bersama 1 salinan photostat Kad OKU bagi pengecualian GST dari barangan yang dibeli untuk pengesahan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Rebecca di samb. 161.

 

Pengumuman 2: Sesi nyanyian bersama lagu Inggeris.

 

Acara ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 16 Mei dari 1.30 petang hingga 4.30 petang. Yuran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan Violet di talian 22742576.

 

Pengumuman 3: Rumah terbuka PKB kali ke-3.

 

Acara ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 6 Jun di Padang Methodist College, Brickfields, dari jam 10.00 pagi 5.00 petang. Ia akan dirasmikan oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur dan sebuah band OKU akan mengadakan persembahan. Semua orang buta dijemput hadir. Sila sahkan dengan Raja Zainuddin di talian 019-3013455.

 

Pengumuman 4: Mesyuarat Agung Tahunan kali ke 7 PKB.

 

Mesyuarat ini akan diadakan pada hari Ahad, 7 June di Dewan Wisma SBM bermula pada jam 10.00 pagi. Semua ahli dijemput hadir. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Raja Zainuddin di talian 019-3013455.

 

Pengumuman 5: Buku Braille Melayu terbaharu.

 

Tajuknya adalah Dia Hanya Untukku oleh Rozita Abdul Wahab dalam 8 jilid.

 

 

Terima kasih,

 

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.

TELEY MAB No. 580

 

Wednesday, 6th May 2015

 

Tel. no. 03-22722687

 

Hello friends,

 

There are 4 new and 1 old announcements,

 

Announcement 1: GST.

 

Blind person who want to buy from the MAB Sales Shop, please bring along a Photostat copy of the OKU Card for the GST exemption from the items purchased for clarification. For more info, please contact Rebecca at ext. 161.

 

Announcement 2: English sing along session.

 

This will be on Saturday, 16th May from 1.30 pm to 4.30 pm. The fee is RM2.00 only Please register with Violet at 22742576.

 

Announcement 3: 3rd PKB Open House.

 

This will be on Saturday, 6th June at Padang Methodist College, Brickfields, from 10.00 am to 5.00 pm. It will be officiated by Datuk Bandar Kuala Lumpur and the disabled band will be performing. All the blind are invited. Please confirm with Raja Zainuddin at 019-3013455.

 

Announcement 4: 7th AGM of PKB.

 

This will be on Sunday, 7th June at Dewan Wisma SBM starting 10.00 am. All the members are invited. For more info, please call Raja Zainuddin at 019-3013455.

 

Announcement 5: New Malay Braille Book.

 

The title is Dia hanya untukku by Rozita Abdul Wahab in 8 volumes.

 

 

Thank you,

 

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Arkit blog